Piatok 27.januára 2023, meniny má Bohuš, zajtra Alfonz

Emisie skleníkových plynov z poľnohospodárstva v EÚ klesli od roku 1990 o viac ako 2 %, ale od roku 2010 stagnovali. Keďže poľnohospodárska výroba neustále rástla, klimatická stopa sa na jednotku produkcie naďalej zvyšovala. Emisie z výroby potravín, ktoré sa už považujú za jedného z najväčších prispievateľov k zmenám v podnebí, sa po celé desaťročia podceňujú, čo podľa nového výskumu môže skresliť záväzky, ktoré krajiny prijali v rámci Parížskej dohody o klíme na zníženie svojich emisií skleníkových plynov (dosiahnutie minimálneho zníženia emisií v EÚ do roku 2030 o 55 %).

Podľa posledných odhadov sú emisie skleníkových plynov v poľnohospodárstve zhruba na jednej pätine globálneho súčtu, toto číslo však zahŕňa iba emisie z poľnohospodárskych činností, najmä z pestovania plodín a chovu hospodárskych zvierat. Dôsledne však nezahŕňa emisie z celého spektra potravinového systému (vrátane premeny pôdy na poľnohospodársku, odlesňovanie – hlavný zdroj, dopravu, maloobchodný predaj, spotrebu potravín a potravinový odpad). Celkovo to je teda medzi 20 a 40%, čo je zhruba 16 miliárd (metrických) ton oxidu uhličitého.

Emisie z potravinového systému tvoria teda zhruba jednu tretinu všetkých emisií spôsobených človekom. To znamená, že štáty majú ešte väčší potenciál na zníženie emisií skleníkových plynov zo svojich systémov výroby potravín a že tieto zníženia sa ukážu ako nevyhnutné pri plnení cieľov Parížskej dohody, uviedli vedci. Po prvýkrát vypočítali, že sa musia do roku 2030 znížiť o jednu gigatonu ročne (zhruba ekvivalentná hmotnosť všetkých hlavných mrakodrapov na svete). Odhadujú, že súčasné platné plány zmierňovania by znížili emisie iba o 21-40 %.

Riešenie

Zmiernenie sa dosiahne hlavne ochranou existujúcich zásob uhlíka, najmä vďaka údržbe trvalých trávnych porastov podporovanej rozsiahlymi systémami pasenia hospodárskych zvierat. Existuje potenciál na ďalšie zvýšenie ukladania uhlíka v pôdach EÚ. Pokiaľ ide o adaptáciu na podnebie, dosahuje sa to hlavne podporou rozmanitosti plodín a poľnohospodárskych systémov, investičnou podporou prispôsobenia sa novým klimatickým podmienkam, obmedzením erózie pôdy a zlepšením odolnosti proti povodniam.

Vedci sa zaoberali súčasnými poľnohospodárskymi metódami, ktoré by mohli pomôcť, napríklad zabezpečením efektívneho využívania vody na zavlažovanie plodín, zlepšením používania hnojív a riadením hospodárskych zvierat efektívnejším a udržateľnejším spôsobom. Tvrdia však, že samotné zlepšenie súčasných systémov by vyžadovalo obrovské investície, zdieľanie informácií a technickú podporu, aby bol umožnený posun v globálnom meradle“. Lepšie zameranie podpory spoločnej poľnohospodárskej politiky by viedlo k zvýšeniu efektívnosti.

Rozvoj vidieka podporuje znižovanie emisií v sektore živočíšnej výroby prostredníctvom rôznych opatrení, ako sú napríklad určité agro-environmentálne záväzky v oblasti riadenia krmív alebo hnoja alebo investície do fyzických prostriedkov v súvislosti so skladovaním hnoja, ustajňovaním zvierat alebo inštaláciou anaeróbnych digestorov.

Uhlíkové kredity

Prof. Smith tvrdí, že pri znižovaní úrovne emisií je potrebné pomôcť poľnohospodárom pri dosahovaní globálnych cieľov v oblasti podnebia a zároveň živiť svet. V súčasnosti už vieme znižovať emisie v poľnohospodárstve bez kompromisov v oblasti potravinovej bezpečnosti.

Ťažkou časťou je, ako znížiť emisie ešte dva- až päťkrát a ako podporiť veľký počet poľnohospodárov v zmene ich postupov v nasledujúcich 10 až 20 rokoch. Chovatelia hospodárskych zvierat totiž zohrávajú kľúčovú úlohu pri obhospodarovaní veľkých plôch pôdy, ktoré sú (alebo by mohli byť) uhlíkovými záchytmi (najmä pri obhospodarovaní veľkých plôch s trvalými trávnatými porastmi a hrubou pastvou).

V posledných rokoch začali spoločnosti, ktoré chcú zmenšiť svoje environmentálne stopy, nakupovať kredity za uhlík a ďalšie skleníkové plyny skladované na poľnohospodárskej pôde a v lesoch, a to prostredníctvom sprostredkovateľov, ktorí s farmármi uzatvárajú zmluvy o využívaní postupov obhospodarovania.

Kompenzácia uhlíka zahŕňa vyplatenie peňazí, ktoré sa investujú do ekologických projektov, ako je opätovné zalesnenie na vyrovnanie využívania uhlíka, tento postup je v leteckej doprave už pomerne bežný. Odhaduje sa, že globálny trh s kompenzáciami uhlíka má hodnotu 178 miliárd EUR a v roku 2019 vzrástol o 34 %. One CowCredit sa rovná zníženiu o jednu tonu ekvivalentu oxidu uhličitého a je na trhu jedinečný tým, že je jediným uhlíkovým kompenzátorom, ktorý využíva chov hovädzieho dobytka.

Ako znižovať emisie v chove hovädzieho dobytka?

Hospodárske zvieratá sú zodpovedné za 14,5 % emisií skleníkových plynov, pričom hovädzí dobytok tvorí väčšinu z nich a to až 65 %. Metán produkovaný kravami je počas prvých 20 rokov po vypustení 84-krát účinnejším skleníkovým plynom ako oxid uhličitý. Kravy však hrajú dôležitú úlohu v našom ekosystéme, zlepšujú kvalitu pôdy, podporujú sekvestráciu uhlíka a poskytujú skvelý zdroj výživy.

Je to teda dôležité zosumarizovať ich pozitívny a negatívny globálny vplyv a vymyslieť ako pokračovať v chove a taktiež ochrániť životné prostredie. Zdôrazňované sú inhibítory metánu, ktoré znižujú emisie dojníc o 30 % bez toho, aby ovplyvňovali dojivosť, tiež plemená dobytka, ktoré produkujú nižší obsah metánu a odrody obilnín, ktoré uvoľňujú menej oxidu dusného či prídavok rôznych látok znižujúcich vylučovanie metánu do kŕmnej dávky.


Ing. Andrea Mrekajová, PhD., NPPC-VÚŽV Nitra

Článok bol publikovaný v Slovenskom CHOVe č.12/2021 na s.36

Časopis Slovenský CHOV si môžete predplatiť tu.

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Mohlo by vás zaujímať

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov