BASF Butisan

BASF Butisan

Basf butisan

Streda 10.augusta 2022, meniny má Vavrinec, zajtra Zuzana

Americké ministerstvo pre poľnohospodárstvo (USDA) zverejnilo svoj decembrový report o Odhade svetovej ponuky a dopyte po agrokomoditách (WASDE), v ktorom predstavilo svoju bilanciu komodít aj pre ročník 2021/2022.

Pšenica

Odhadovanú produkciu pšenice vo svete v ročníku 2021/22 ministerstvo medzimesačne zvýšilo o 2,6 mil. ton na 777,9 mil. ton po tom, čo síce došlo k redukcii odhadu produkcie v regióne Blízkeho východu o 1,5 mil. ton na 17,5 mil. ton no súčasne boli navýšené odhady úrody v Austrálii o 2,5 mil. ton na 34 mil. ton, v Rusku o 1 mil. ton na 75,5 mil. ton, Kanade o 0,65 mil. ton na 21,65 mil. ton, v EÚ o 0,3 mil. ton na 138,7 mil. ton a v Číne o 0,1 mil. ton na 137 mil. ton. Bez medzimesačnej zmeny ostala produkcia USA na 44,8 mil. ton, Ukrajiny na 33 mil. ton a Indie na 109,5 mil. ton.

Koncoročníkové svetové zásoby pšenice 2021/22 USDA odhaduje na 278,2 mil. ton, čo je o 2,3 mil. ton viac ako pred mesiacom.

Kukurica

Svetovú produkciu kukurice v ročníku 2021/22 USDA medzimesačne navýšilo o 4,1 mil. ton na 1208,7 mil. ton. Medzimesačne bol navýšený odhad produkcie EÚ o 2,5 mil. ton na 70,4 mil. ton ako aj Ukrajiny o 2 mil. ton na 40 mil. ton. Odhad produkcie v Brazílii v ročníku 2021/22 ostal nezmenený na 118 mil. ton, rovnako tak odhad pre Argentínu ostal na 54,5 mil. ton. Odhad produkcie Číny bol medzimesačne zredukovaný o 0,4 mil. ton na 272,6 mil. ton.

Odhad produkcie pre USA ostal medzimesačne nezmenený na 382,6 mil. ton keď ministerstvo vychádza z odhadu priemerného plošného výnosu 177,0 bpa pri zachovaní prognózy zberovej plochy na 85,1 mil. akrov. Koncoročníkové zásoby kukurice v USA sa odhadujú na 37,9 mil. ton, čo je rovnaké číslo ako pred mesiacom. USDA súčasne zvýšilo Exporty kukurice z USA pre ročník 2021/22 ministerstvo medzimesačne ponechalo na 63,5 mil. ton.

Koncoročníkové zásoby kukurice vo svete 2021/22 sa očakávajú na 305,5 mil. ton, čo je o 1,1 mil. ton viac ako pred mesiacom, resp. po odpočte zásob Číny leží odhad na 95,3 mil. ton (93,7 mil. ton pred mesiacom).

Olejniny

Svetová produkcia olejnín v ročníku 2021/22 sa odhaduje na 627,6 mil. ton, čo je o 0,4 mil. ton menej ako pred mesiacom.

Sója

Svetovú produkciu sóje v ročníku 2021/22 USDA odhaduje na 381,8 mil. ton, čo je o 2,2 mil. ton menej ako ministerstvo odhadovalo pred mesiacom. Svetové zásoby na konci ročníka 2021/22 ministerstvo prognózuje na 102,0 mil. ton, teda o 1,8 mil. ton menej v porovnaní s minulým mesiacom.

USDA znížilo očakávanú produkciu sóje medzimesačne o 2,6 mil. ton v Číne na 16,4 mil. ton a v Paraguaji o 0,5 mil. ton na 10 mil. ton.

V USA produkciu ponechalo na 120,4 mil. ton (vychádza sa zo zberovej plochy 86,4 mil. akrov a priemerného výnosu 51,2 bpa plodiny. Exporty 2021/22 z USA sa odhadujú na medzimesačne na 55,8 mil. ton a koncoročníkové zásoby plodiny na 9,3 mil. ton, čo sú rovnaké čísla ako pred mesiacom.

Odhad produkcie Brazílie v sezóne 2021/22 USDA naďalej drží na medzimesačne nezmenených 144 mil. ton, odhadovaná produkcia Argentíny medzimesačne ostala na nezmenených 49,5 mil. ton a rovnako tak sa nemenila v EÚ (2,75 mil. ton).

Repka

USDA navýšilo odhad svetovej produkcie repky v ročníku 2021/22 medzimesačne o 0,9 mil. ton na 68,4 mil. ton. Produkciu repky v EÚ-27 ministerstvo medzimesačne navýšilo o 0,2 mil. ton na 17,3 mil. ton, produkciu Indie o 0,4 mil. ton na 8,9 mil. ton a rovnako tak navyšovalo produkciu Austrálie. Kanadská očakávaná produkcia bola medzimesačne zredukovaná o 0,4 mil. ton na 12,6 mil. ton. Koncoročníkové zásoby repky v EÚ v ročníku 2021/22 ministerstvo odhaduje na 779 tis. ton, čo je o 50 tis. ton viac ako pred mesiacom. Importy repky do EÚ v sezóne 2021/22 sa odhadujú rovnako ako pred mesiacom na 4,98 mil. ton. Odhad domácej spotreby repky v EÚ bol medzimesačne navýšený o 0,1 mil. ton na 21,6 mil. ton.

Svetové zásoby repky na konci ročníka 2021/22 majú dosiahnuť 4,37 mil. ton, čo je o 0,32 mil. ton viac ako USDA odhadovalo pred mesiacom.

Slnečnica

Svetová produkcia slnečnice v ročníku 2021/22 sa odhaduje na 57 mil. ton, čo je o 1 mil. ton viac v porovnaní s minulomesačným odhadom. Odhad koncoročníkových zásob vo svete USDA kvantifikovalo na 2,28 mil. ton, čo je o 0,52 mil. ton viac ako odhadovalo pred mesiacom. Odhad produkcie EÚ ostal medzimesačne bez zmeny na 10,15 mil. ton. Očakávaná produkcia Ukrajiny bola navýšená o 0,5 mil. ton na 17,5 mil. ton, odhad produkcie Ruska vzrástol o 0,5 mil. ton na 15,5 mil. ton.


/AGROBIZNIS/ 

Predplatné Agromagazínu

Agromagazín je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho Zadarmo.

Viac o predplatnom Agromagazínu

bkt

pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov