tatra banka

tatra banka agrofinancovanie

tatra banka agrofinancovanie

Štvrtok 28.septembra 2023, meniny má Václav, zajtra Michal/Michaela

Už po deviatykrát v týždni HOVORME O JEDLE, ktorý sa koná od 11. do 15. októbra 2021, motivujeme súťažnou formou žiakov a učiteľov základných škôl, aby sa zamysleli nad významom a úlohou potravín v ľudskom živote. V školách sa bude hovoriť o pôvode potravín, recyklácii obalov z potravín, separácii potravinového odpadu a jeho ďalšom využití, o znižovaní potravinového odpadu a v nepodstatnej miere aj o jednotlivých potravinových komoditách a ich význame pre zdravé fungovanie ľudského tela. Týždeň HOVORME O JEDLE sa každoročne koná pri príležitosti Svetového dňa potravín, ktorý pripadá na 16. október.

Hlavní organizátori Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) a Centrum rozvoja znalostí o potravinách n.o. vyhlásili v rámci súťažno-vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle 10 denných tém. Päť vyhlásených denných tém sa venuje potravinám v jednotlivých stupňoch potravinovej pyramídy. Ďalšie denné témy sa zameriavajú na základné vedomosti a zručnosti žiakov v oblasti pôvodu potravín, ochrany životného prostredia, znižovania plytvania potravinami a zdravého životného štýlu. Školy súťažia nielen o finančné ceny viazané na nákup pomôcok využiteľných pri vzdelávaní o potravinách a výžive, ale aj o výsadbu ovocných stromov, založenie záhradných drevených kompostérov v areáli školy a o voňavé ovocno-zeleninové koše.

Rok 2021 vyhlásila Organizácia spojených národov za Medzinárodný rok ovocia a zeleniny, preto je viacero aktivít týždňa HOVORME O JEDLE úzko prepojených práve s touto témou. Obľúbená literárna súťaž má tento rok názov „Najzdravšie ovocie a zelenina rastie za rohom“. Súčasťou IX. ročníka týždňa HOVORME O JEDLE je aj výtvarná súťaž „Chutné maľovanie“ a súťaž pre mladých fotografov s názvom „Očami gurmána“.

Špecialitou tohto ročníka je žrebovacia súťaž pre školské jedálne. Ich úlohou je pripraviť žiakom jedlá z ovocia a zeleniny od slovenských pestovateľov. Zapojiť sa môžu školské jedálne, ktoré pôsobia pri tých základných školách, ktoré sa aktívne zúčastnia aspoň jednej vyhlásenej dennej témy súťažno-vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle. Vyžrebujeme a oceníme 2 základné školy, ktoré získajú po 250 kg vybraného ovocia a zeleniny.

„Sme veľmi radi, že aktuálna pandemická situácia nám dovolila zorganizovať tento výnimočný projekt. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora už deväť rokov systematicky pracuje na podpore výchovy mladej generácie spotrebiteľov, aby mladí ľudia už počas základnej školy získali základné vedomosti o potravinách a výžive, budovali si pozitívnejší vzťah k potravinám, zistili význam a hodnoty potravín a naučili sa vážiť si ich. Počas deviatich rokov získali bližší vzťah k potravinám už desiatky tisíc detí,“ povedal pri príležitosti otvorenia týždňa HOVORME O JEDLE v Základnej škole na Holíčskej ulici v Bratislave predseda SPPK Emil Macho.

Len v aktuálnom ročníku HOVORME O JEDLE sa o potravinách budú učiť žiaci zo 423 základných škôl. Z tohto počtu sa do súťažno-vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle zapojilo 261 škôl, do výtvarnej súťaže „Chutné maľovanie“ 365 škôl a do literárnej súťaže „Najlepšie ovocie a zelenina rastie za rohom“ 174 základných škôl. Žiaci zo 133 základných škôl budú fotiť, čím sa zapoja do fotografickej súťaže „Očami gurmána“. Súťažiť vo varení bude aj 87 školských jedální.

Záštitu nad projektom prevzalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Projekt finančne podporili Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Mliečny fond, ktorý vytvorili Slovenský mliekarenský zväz a Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka. Ceny do súťaže venovali Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Bratislava, Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Trnava, Zemiakarsky a zeleninársky zväz Slovenskej republiky, Ovocinárska únia Slovenskej republiky a Zväz zemiakarov a zeleninárov Slovenska.

Odbornú garanciu nad projektom prevzala Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Úrad verejného zdravotníctva SR, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav potravinársky, Fakulta ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a poľnohospodárske a potravinárske profesijné zväzy a združenia: Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka, Slovenský mliekarenský zväz, Slovenský cukrovarnícky spolok, Únia hydinárov Slovenska a Únia potravinárov Slovenska.


Tlačová správa SPPK

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Mohlo by vás zaujímať

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov