tatra banka

tatra banka agrofinancovanie

tatra banka agrofinancovanie

Štvrtok 21.septembra 2023, meniny má Matúš, zajtra Móric

Inflačné tlaky a rastúce riziká vyplývajúce z narušeného výrobno–dodávateľského reťazca sa naďalej podpisujú pod rastom cien komodít vrátane cien plodín.

 

Na burze MATIF medzitýždenne vzrástli ceny pšenice o 8 EUR/t, keď sa komodita počas dnešného dňa obchoduje za 253 EUR/t. Kukurica si polepšila rovnako o 8 EUR/t, čo jej cenu vynieslo na 225 EUR/t. Repka pokračuje v skvelej výkonnosti, keď medzitýždenne na MATIFe posilnila o 27 EUR/t na dnešných 626 EUR/t. Cena kanadskej repky vzrástla medzitýždenne o 23 EUR/t na 594 EUR/t, zatiaľ čo austrálska repka posilnila o 24 EUR/t na 600 EUR/t.

Na burze CBoT medzitýždenne posilnili ceny čiernomorskej pšenice o 8 EUR/t na 264 EUR/t, pričom rovnako o 8 EUR/t posilnila i cena mäkkej pšenice v USA a to na 227 EUR/t. Kukurica na CBoT medzitýždenne posilnila o 7 EUR/t na 182 EUR/t a sója pridala 9 EUR/t, čo jej cenu posunulo na 404 EUR/t.

Pšenica

Pokračujúci silný exportný dopyt po európskej pšenici v kombinácii s podporou externých trhov dokázali v uplynulom týždni podporiť ceny pšenice v ďalšom vzostupe smerom nahor. Po tom, čo sa komodita dokázala na MATIFe dostať cez métu 250 EUR/t, otvoril sa jej priestor pre ďalší cenový rast, pričom ďalšou cieľovou destináciou by mala byť cena 260 EUR/t. Komoditný sektor aktuálne vykazuje silnú prorastovú dynamiku, ktorá je vyvolaná očakávaním pokračovania vyšších inflačných tlakov vo vyspelých ekonomikách a rovnako problémami v dodávateľskom reťazci. Razantné zvyšovanie cien energií v Európe vplýva i na ceny ropy, ktoré sa dostali v úvode tohto týždňa už na svoje trojročné maximum. Na túto dynamiku reagujú pozitívne i ceny agrokomodít, keďže viaceré z nich sú spojené s výrobou biopalív.

Ako už avizujeme dlhšie, z pohľadu fundamentov je na tom pšenica veľmi dobre, keďže svetová produkcia v aktuálnom ročníku sa očakáva rekordná, pričom by mala plne pokryť globálny dopyt po komodite. Investori obávajúci sa vyššej inflácie však momentálne využívajú komodity ako hedžing pred poklesom kúpnej sily peňazí a to je jeden z dôvodov, prečo aktuálne vidíme na trhu s plodinami pokračovanie ich cenového vzostupu a to možno i nad cenové úrovne, ktoré už nie sú z pohľadov fundamentov opodstatnené. Nákupy tak môžu mať technický charakter, ktorý momentálne utláča fundamentálnu analýzu do úzadia. Ak sa pritom pozrieme na ceny pšenice z pohľadu technickej analýzy, vidíme, že komodita je opäť v rastovom trende a teda najbližšie dni je naďalej pravdepodobnejší cenový vzostup pšenice smerom k 260 EUR/t.

Tu by komodita mohla naraziť na rezistenciu a mierne korigovať nižšie. Ak ale uvidíme na trhu s ropou, resp. s energiami pokračovanie výrazného vzostupu cien, je dosť možné, že celý plodinový komplex môže byť ešte nejaký čas hnaný ďalej smerom nahor, pričom nemožno vylúčiť pri pšenici opätovné otestovanie letného maxima ceny na méte 280 EUR/t.

Kukurica

Kukurica na burze MATIF sa úspešne ubránila riziku poklesu pod úroveň cenovej rezistencie ležiacej na cene 210 EUR/t, k čomu prispeli dominantne faktory spomínané vyššie v rámci analýzy cien pšenice. Ba čo viac, tieto prevažne externé faktory (t.j. nie priamo fundamentálne súvisiace s kukuricou) dokázali počas dnešného dňa dostať cenu kukurice nad úroveň cenovej rezistencie ležiacej na 225 EUR/t, čo v tomto momente otvorilo priestor pre ďalšie posilnenie ceny komodity k 240 EUR/t. Využije kukurica túto možnosť? Už vo štvrtok USDA zverejní dôležitý report o stave zásob plodín v USA k 1.9.2021 (čo je súčasne dátum štartu nového ročníka pre kukuricu 2021/22 a teda sa dozvieme čísla úvodných zásob ročníka, resp. koncoročníkových zásob 2020/21), pričom analytici odhadujú, že USDA odhadne úvodné zásoby kukurice na 29,3 mil. ton, čo je najnižšie číslo od roku 2013.

Ak pritom report prinesie ešte nižší odhad, môžeme predpokladať, že ceny kukurice na burzách získajú nový prorastový impulz, čo i na MATIFe môže úspešne kukuricu nasmerovať k vyššie avizovanému cenovému cieľu 240 EUR/t. Žatva kukurice v USA prebieha v stabilnom tempe, keď farmári majú aktuálne zožatých 18 % výmer (5 – ročný priemer je 15 %), kondícia porastov ostáva stabilná a to znamená, že i finálny očakávaný výnos kukurice v USA sa môže naďalej hýbať v okolí 175 bušelov na aker, teda v blízkosti 11 t/ha. To naznačuje na produkciu USA na úrovni 380 tis. ton, čo je pomerne vysoké číslo. Žatva sa rozbieha aj na Ukrajine, kde farmári nateraz zožali zo 4 % výmer 1,1 mil. ton kukurice pri priemernom výnose 4,84 t/ha. Tento výsledok tak v tomto momente nenaznačuje na očakávanie rekordnej produkcie Ukrajiny na 39 mil. ton, žatva je však len vo svojom úvode a teda štatistiky sa budú ešte výrazne meniť.

V EÚ cena kukurice aktuálne získava podporu aj vďaka potvrdeniu meškania žatvy kukurice v regióne, ktorá sa má omeškať až o 3 týždne. Okrem iného z tohto profitujú aktuálne i európske ceny pšenice.

Prognóza ďalšieho cenového vývoja komodity je komplikovaná. Fundamentálne vidíme stále šance pre pokles cien, no keďže aktuálne trh evidentne funguje na technických nákupoch, je dobré sa pozerať na aktuálny cenový trend, ktorý je pri kukurici rastový. I preto najbližší týždeň vidíme priestor pre ďalší cenový rast. To platí v tomto momente i pre ceny kukurice na CBoT, kde sa komodite včera podarilo prelomiť poklesný trend a teda sa tu taktiež otvára cesta pre ďalší cenový rast. Uvidíme, či trh s kukuricou získa dodatočnú podporu aj vo štvrtok po zverejnení reportu USDA, alebo či znovu cena nezačne mať tendencie korigovať nižšie.

Olejniny

Cena repky na burze MATIF sa počas písania nášho minulotýždňového reportu dostala na veľmi dôležitú úroveň cenovej rezistencie ležiacej na 605 EUR/t, ktorú v nasledujúcich dňoch poľahky prekonala, čím sa jej otvoril priestor pre tvorbu nových absolútnych maxím. Tento trh ostáva veľmi silný, pričom mu k tomu dopomohla i minulotýždňová správa Medzinárodnej rady pre obilniny, ktorá odhaduje prepad koncoročníkových zásob repky 2021/22 vo svete k 3 mil. ton, čo jasne signalizuje pokles pomeru zásob k spotrebe pod 5 %. Stimulom rastu cien repky je i skutočnosť, že spracovateľské závody v Nemecku vďaka pretrvávajúcim priaznivým cenám repkového oleja a rastúcim cenám repkového šrotu aktuálne stále vedia spracovávať repku aj pri súčasných cenách s kladnou maržou. Ukrajinská produkcia repky toto leto dosiahla 2,9 mil. ton, čo znamená, že Ukrajina môže vyviezť túto sezónu do EÚ okolo 2,5 mil. ton repky, čo je veľmi slušné číslo.

A teraz komplikovaná otázka: Kde sa môže rast cien repky až zastaviť? Ak si pamätáte, v čase tvorby jarných maxím repka realizovala posledný týždeň pred vytvorením svojho maxima parabolický pohyb nahor, keď za 4 dni posilnila o 100 EUR/t. Tento vývoj pritom nemožno vylúčiť ani teraz. Z technického hľadiska sa nám aktuálne javí ako najrealistickejší scenár dosiahnutia ceny 645 EUR/t a následná korekcia späť k 605 EUR/t. Ak si repka následne udrží cenu 605 EUR/t, potom môže aj zo strednodobého hľadiska pomýšľať na ďalší vzostup k 690 EUR/t. Môže sa ale stať, že súčasný cenový vzostup komodity zakceleruje ešte viac do parabolického rastu, čo ale zvyšuje riziko následnej výraznej cenovej korekcie komodity. Otázkou je, kam poženú ceny repky susedné trhy s energiami. To, čo sa aktuálne deje v Európe s cenami zemného plynu, elektriny (na čo už reaguje rastom i cena ropy), môže mať vplyv aj na ceny rastlinných olejov, ktoré sú zdrojom pre výrobu biopalív.

Najbližšie dni by tak mohli byť pre ceny repky pomerne výrazne volatilné. Podporou cien komodity pritom ostáva i medzitýždenný nárast cien palmového oleja (efekty rastu cien ďalších energetických médií), ktoré posilnili o 42 EUR/t na dnešných 896 EUR/t. To dodáva podporu nielen cenám repkového oleja, ale napríklad to dokázalo znovu dostať vyššie i ceny sójového oleja, ktoré sa úspešne po minulotýždňovom jednodňovom poklese pod svoj 200 – dňový priemer ceny znovu dostali nad úroveň tohto dôležitého ukazovateľa. Technicky tak v tomto momente indície naznačujú na pokračovanie rastu cien repky. Pozor, cenová korekcia komodity je v tomto momente možná kedykoľvek a je veľmi ťažko predvídateľná. Repka na MATIFe ale má k dispozícii luxusnú rezervu pre svoj prípadný pokles a to až k 580 EUR/t bez toho, aby bol z technického hľadiska ohrozený rastový trend komodity. Inými slovami, aj keď cena repky skoriguje najbližšie dni k 580 EUR/t, stále nedôjde k porušeniu rastového trendu a teda naďalej ostane pre repku priestor pokúsiť sa o tvorbu nových rekordov v následnej rastovej vlne.

Vyššie ceny olejov pritom dokázali zastabilizovať i ceny sóje na burze CBoT, ktorá sa ostatný týždeň hýbala v bočnom cenovom pásme v okolí 12,8 USD za bušel. Táto olejnina sa nateraz nedokázala dostať z poklesného trendu, nemožno jej však uprieť snahy to dokázať. Uvidíme, čo prinesú najbližšie dni a predovšetkým štvrtkový report USDA o aktuálnych stavoch zásob plodiny v USA. Z pohľadu kondície ako aj tempa žatvy sóje v USA to nateraz vyzerá na sľubnú produkciu komodity v USA, čo je faktor, ktorý môže nateraz naďalej brániť cenám plodiny v raste.

Očakávané ceny plodín na burze MATIF na konci 39. týždňa 2021: pšenica 250 – 260 EUR/t, kukurica 225 – 235 EUR/t, repka 605 – 645 EUR/t.


/AGROBIZNIS/

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Mohlo by vás zaujímať

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov