tatra banka

tatra banka agrofinancovanie

tatra banka agrofinancovanie

Nedela 01.oktobra 2023, meniny má Arnold, zajtra Levoslav

Priemerný príjem poľnohospodárskych podnikov v EÚ v rozmedzí rokov 2007 až 2018 vzrástol, pričom v roku 2018 dosiahol 35 300 € na farmu a 22 500 € na ročnú pracovnú jednotku. V celej EÚ však možno pozorovať značné rozdiely založené na type poľnohospodárstva, alebo podľa pohlavia, veku a úrovni odbornej prípravy vlastníkov a manažérov fariem.

 

Uvedené zistenia sú súčasťou správy „Prehľad poľnohospodárskej ekonomiky EÚ“, ktorú zverejnila Európska komisia. Súhrnná správa poskytuje prehľad kľúčového hospodárskeho vývoja v európskych poľnohospodárskych podnikoch do roku 2018 na základe údajov zhromaždených pre sieť poľnohospodárskych účtovných údajov (FADN). Analyzované obdobie pokrýva údaje od roku 2007 do roku 2018.

Zvýšenie hodnoty poľnohospodárskej produkcie v prípade plodín a živočíšnej výroby o 34 %, resp. 36 %, viedlo v analyzovanom období k zvýšeniu príjmov poľnohospodárskych podnikov. Pokiaľ ide o príjem na ročnú pracovnú jednotku, najvyšší priemerný príjem bol zaznamenaný v roku 2018 na úrovni 22 500 €, čo je mierny nárast o 0,3 % v porovnaní s rokom 2017 a o 41% viac ako v roku 2007.

Pokiaľ ide o príjmové rozdiely v celej EÚ, najvyšší príjem na ročnú pracovnú jednotku (AWU) bol na severozápade EÚ, zatiaľ čo najnižší vo východnej časti. Farmy so špecializáciou na zvieratá chované zrnom, víno, záhradníctvo a mlieko mali v roku 2018 príjem na AWU nad priemerom EÚ. Na druhej strane pod priemerom zostali farmy zamerané na trvalé plodiny (okrem výrobcov vína), farmy so špecializáciou na pasenie hospodárskych zvierat (okrem mliekových fariem) a zmiešané farmy.

Analýza tiež zistila, že farmy prevádzkované ženami mali v priemere nižší príjem na AWU (o 38 % nižšie ako farmy prevádzkované mužmi). Závisí to aj od typu poľnohospodárskeho podniku a veľkosti farmy. Napríklad ženy prevádzkujú priemerne menšie farmy, pokiaľ ide o veľkosť aj produkciu. Rozdiel v príjmoch podľa pohlavia sa týka všetkých druhov poľnohospodárstva, pričom najväčší rozdiel je zaznamenaný vo výrobe mlieka a v poľných plodinách.

Pokiaľ ide o vek na úrovni EÚ, farmy vedené manažérmi vo veku do 40 rokov majú v priemere najnižší príjem, za nimi nasledujú manažéri nad 60 rokov. Avšak v drvivej väčšine krajín EÚ majú farmy vedené manažérmi nad 60 rokov najnižší príjem . Tento rozdiel na vnútroštátnej úrovni je spôsobený hlavne skutočnosťou, že väčšina mladých poľnohospodárov v EÚ je v krajinách s nižšou ako priemernou úrovňou príjmu. Napríklad 47 % mladých poľnohospodárov zastúpených vo FADN sa nachádza v Poľsku a Rumunsku.

Farmy vedené manažérmi so základným alebo úplným poľnohospodárskym vzdelaním majú vyšší príjem na AWU (+ 59 %) ako farmy s manažérmi, ktorí majú iba praktické skúsenosti. To platí pre takmer všetky krajiny EÚ, typy poľnohospodárstva a veľkosti fariem na úrovni EÚ.

 

Zo zdrojov EU farm economics overview preložil a upravil
Miroslav Záhradník. NPPC-VÚŽV Nitra


Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Mohlo by vás zaujímať

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov