tatra banka

tatra banka agrofinancovanie

tatra banka agrofinancovanie

Štvrtok 21.septembra 2023, meniny má Matúš, zajtra Móric

Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva oprávnených žiadateľov k predkladaniu

žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci v roku 2021 v termíne od 25. marca 2021 do 25. mája 2021 na opatrenie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v znení Dodatku č. 2. Po termíne ukončenia výzvy nebude možné v systéme ITMS2014+ podať žiadosť o poskytnutie dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v znení Dodatku č.2.

Žiadosť o poskytnutie dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v znení Dodatku č.2 (ďalej len „žiadosť“) sa predkladá prostredníctvom formulára, ktorý je registrovaným žiadateľom v ITMS 2014+ dostupný na webovom odkaze http://itms2014.sk/ po prihlásení.

Vyplnený formulár žiadosti žiadateľ predkladá spolu s povinnými prílohami:

- elektronicky, ak disponuje štatutárny orgán, oprávnený konať za spoločnosť platným kvalifikovaným elektronickým podpisom

- alebo poštou s overenými podpismi na žiadosti na adresu:

Pôdohospodárska platobná agentúra

Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci

Odbor štátnej pomoci

Hraničná 12

815 26 Bratislava

Pri doručení žiadosti poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty na obálke, ktorý nesmie byť neskorší, ako dátum stanovený za posledný deň prijímania žiadostí.

Ak žiadateľ nie je evidovaný v Registri právnických osôb (obec ho nezaregistrovala prostredníctvom Dátového centra obcí a miest do Registra právnických osôb) t. j. nie je automaticky overený voči registru a podniká podľa zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov ako SAMOSTATNE HOSPODÁRIACI ROĽNÍK, je povinný k žiadosti priložiť:

- originál alebo úradne osvedčenú kópiu osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka

- potvrdenie obecného úradu, že osvedčenie trvá, nie staršie ako 60 dní

- kópiu potvrdenia o pridelení identifikačného čísla.

Systém ITMS2014+ pri podávaní žiadosti o poskytnutie dotácie na platby poistného žiadateľa upozorní, ak sa dané prílohy vyžadujú.

Žiadatelia, ktorí v čase podania žiadosti nebudú mať uzatvorené poistné zmluvy, musia ich následne po ich uzatvorení vložiť do podanej žiadosti v systéme ITMS2014+.

Žiadateľ je povinný vydokladovať požiadavku na dotáciu v systéme ITMS2014+:

- potvrdením poisťovne (Príloha č. 2 výzvy) a

- dokladom o úhrade poistného realizovaného po podaní žiadosti najneskôr do 30. 09. 2021

Systém ITMS2014+ umožňuje ešte 5 pracovných dní vkladať potvrdenia o úhrade, po 07. 10. 2021 sa systém uzatvorí a žiadateľ nebude môcť vkladať potvrdenia o úhrade. Bez vloženého potvrdenia o úhrade nebude žiadateľovi poskytnutá dotácia resp. tá časť dotácie, ktorá nebude vydokladovaná úhradami poistného.

Aktuálna Schéma štátnej pomoci na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v znení Dodatku č. 2, ktorá je zaregistrovaná Európskou komisiou pod evidenčným číslom SA.58749 (2020/XA), je zverejnená na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky:

https://www.mpsr.sk/schema-statnej-pomoci-na-platby-poistneho-v-polnohospodarskej-prvovyrobe-v-zneni-dodatku-c-1/161---14215/ .

Bližšie informácie o spôsobe poskytovania štátnej pomoci je možné získať priamo na Sekcii organizácie trhu a štátnej pomoci, Odbor štátnej pomoci Pôdohospodárskej platobnej agentúry v Bratislave.

Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

/Pôdohospodárska platobná agentúra/

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Mohlo by vás zaujímať

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov