tatra banka

tatra banka agrofinancovanie

tatra banka agrofinancovanie

Nedela 01.oktobra 2023, meniny má Arnold, zajtra Levoslav

V grafickej prílohe prinášame aktualizovaný pohľad na preferované systémy obrábania pôdy,

ktoré využívajú poľnohospodári v jednotlivých členských krajinách EÚ-27 a V. Británii (graf 1) ako aj dynamiku zmeny preferovania jednotlivých operácií spracovania pôdy v priebehu sledovaných rokov 2010 a 2016, ktoré sleduje štatistika Eurostatu.

V grafe 1 vidíme pomer zastúpenia jednotlivých spôsobov prípravy pôdy v členských štátoch EÚ na celkovej výmere ornej pôdy EÚ-27 a V. Británie, ktorú farmári v EÚ preferovali v roku 2016 (dáta boli zverejnené v júli 2020). Z tejto celkovej výmery ornej pôdy v EÚ v roku 2016 pripadlo 10 % výmery na plochy, na ktorých sa nerealizovala príprava pôdy, teda išlo napr. o pestovanie krmovín na ornej pôde či chmelnice (v grafike sú tieto výmery vyznačené sivou farbou). Na zvyšných 90 % určených na pestovanie trhových plodín potom štatistika rozdeľuje, či farmári spracovávali pôdu medzi plodinami (1) konvenčným spôsobom – orbou, t.j. došlo k prevracaniu pôdy, (2) pôdoochrannou technológiou – t.j. min. 30 % pozberových zvyškov ostalo na povrchu pôdy a (3) bezorebne. Ako z grafiky vidieť, poľnohospodári v EÚ stále dominantne preferujú orbu, keď sa takto v roku 2016 v EÚ spracovalo takmer 67 % výmer ornej pôdy. Konzervačné technológie prípravy pôdy dominovali na 20 % výmer a bezorbové technológie na necelých 4 % výmer. Zvyšok pripadal na už spomínané výmery trvalých kultúr, kde sa príprava pôdy nerealizovala. Graf 2 poukazuje na zmeny v spôsobe prípravy pôdy v EÚ medzi dvomi doteraz sledovanými rokmi v rámci tejto štatistiky, konkrétne rokom 2010 a 2016. Ako badať, poľnohospodári v EÚ postupne viac inklinujú k pôdoochranným technológiám a čiastočne i bezorbovej príprave pôdy na úkor orby, tento prechod je však veľmi pozvoľný. Za sledované obdobie sa v EÚ prestalo orať len približne na 2,5 % výmery ornej pôdy. Zaujímavo vychádza táto štatistika aj pre Slovensko, ktoré začalo v ostatnej dekáde masívnejšie nastupovať na bezorebné systémy a to ako na úkor orby, tak i konzervačných technológií spracovania pôdy (graf 2). Samozrejme, orba stále dominuje našej krajine, keď farmári týmto spôsobom v roku 2016 pripravovali 65 % celkovej výmery ornej pôdy (graf 1).

 

Grafika 1: Podiel jednotlivých technológií prípravy pôdy na ornej pôde v EÚ-27 a V. Británii (% z celkovej výmery ornej pôdy), rok 2016

graf-1-Share_of_tillage_practices_in_arable_area_EU27_UK_2016

Zdroj: Eurostat

Grafika 2: Zmena podielu jednotlivých technológií prípravy pôdy v EÚ-27 a V. Británii medzi rokmi 2010 a 2016 (% z celkovej výmery ornej pôdy)

graf-2_Change_in_share_of_tillage_practices_in_tillable_area_EU27_UK_2010-2016

Zdroj: Eurostat

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Mohlo by vás zaujímať

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov