tatra banka

tatra banka agrofinancovanie

tatra banka agrofinancovanie

Nedela 01.oktobra 2023, meniny má Arnold, zajtra Levoslav

Kto podrobnejšie sleduje problematiku vzdelávania

na Slovensku, zaiste dobre pozná nekonečné diskusie o potrebných reformách, či sa to dotýka základných škôl, stredných odborných škôl, gymnázií a univerzít. Každý z dlhého zástupu zodpovedných expertov vymenuje celý rad nedostatkov, ktoré sa neriešili a neriešia, a tie, ktoré treba riešiť okamžite.

Súčasná doba v oblasti poľnohospodárstva, podobne ako v mnohých iných oblastiach národného hospodárstva prináša nové výzvy, ktoré sa dotýkajú taktiež ochrany rastlín, zvlášť používania prípravkov na ochranu rastlín (ďalej len “POR”). Hoci je faktom, že v posledných rokoch čoraz viac zaznieva z odbornej a laickej verejnosti výhrada voči používaniu POR a požiadavka na ich znižovanie, myslím si, že POR mali a budú mať naďalej svoje opodstanenie aj v budúcnosti. No túto tému nechcem teraz rozoberať, keďže sa jej treba venovať osobitne. Chcem venovať náležitú pozornosť odbornému vzdelávaniu v oblasti ochrany rastlín, ku ktorému neodmysliteľne patrí aj získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Ide o to, že v ochrane rastlín by mal pracovať iba taký agronóm, poradca a traktorista, ktorý svoju profesiu ovláda dobre. To znamená, že rozumie veci a vie rýchlo a správne spájať svoje poznatky a vedomosti, aby zvládol náročné požiadavky na zebezpečenie rastlinnej výroby a následne výrobu bezpečných potravín, bez ohrozenia zdravia ľudí a životného prostredia. Okrem toho by mal mať úprimný vzťah k poľnohospodárstvu/pôde a k prírode. Vychovať takého agronóma a traktoristu v súčasnej dobe nie je ľahké. Dokonca, podľa posledných informácií, je niekde priam nemožné získať obe spomenuté profesie na trhu práce.

Kladiem si však otázku, čo však môžeme urobiť my, aby sme posunuli dopredu túto oblasť vzdelávania bez dlhých rečí a vyhovárania sa, ako sa to nedá, ako treba k tomu finančné zdroje z európskych fondov, a čo všetko k tomu naviac, aby sa to dalo lepšie zvládnuť. Zodpovedzme si preto na pár otázok, ktoré sú určitou analýzou súčasného stavu, s ktorou nemusí každý súhlasiť. Spýtajme sa, či nastavený systém vzdelávania je správny, či odborná verejnosť je s ním spokojná. Prejdime teraz k veci, keďže by som sa rád dotkol niektorých zásadných vecí.

Daný legislatívny rámec

Povinnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre tých, ktorí uvádzajú POR do obehu, stanovuje zákon NR SR č. 405/2011 o rastlinolekárskej starostlivosti. Ide o pomerne široký okruh dotknutých osôb, ktoré spomenutý zákon jasne vymenováva. V nadväznosti na zákon, podrobnosti o odbornom vzdelávaní zase upravuje Vyhláška MPRV SR č. 492/2011, ktorá implementuje Smernicu EP a Rady č. 128/ES z roku 2009, konkrétne článok 5. Ten pojednáva o “Odbornej príprave”. Vyhláška stanovuje, pričom je veľmi strohá, že vzdelávanie je rozdelené do 3 modulov.

Koho vlastne vzdelávame?

Ak vylúčime, že nebudeme podrobne analyzovať všetky dotknuté cieľové skupiny zahrnuté v 3 moduloch, i keď všetky cieľové skupiny sú dôležité, ale zameriame sa hlavne na traktoristov a agronómov, tak potom je viac ako isté, že odborného vzdelávania sa zúčastňujú osoby, ktoré majú rôzne stupne vedomostí a praktických znalostí. Všetci dobre vieme, čo je dlhšie známe, že priemerný vek roľníkov/farmárov nielen v ES, ale taktiež na Slovensku je vysoký. Z toho vyplýva, že odborného vzdelávania pre traktoristov na Slovensku sa zúčastňuje nižšie percento osôb vyššieho veku. Dôvodov je viac. Jedným z nich je aj ten, že vo vyššom veku traktoristov z postrekov vyraďujú aj ich iné zdravotné obmedzenia. Preto podstatné percento u traktoristov tvorí stredná a hlavne mladšia generácia. V systéme vzdelávania sa častejšie objavujú taktiež takí, ktorí vyšli práve zo školy a potrebujú na prácu pri ošetrovaní poľnohospodárskych plodín osvedčenie z dôvodu zákona. Vzrastá aj počet takých, ktorí nemajú poľnohospodárske vzdelanie, ale našli si prácu v poľnohospodárstve, lebo ich tam zavial život, alebo sa chcú stať samostatne hospodáriacimi roľníkmi. I keď počas samotného vzdelávania sa menia viacerí lektori a v auditóriu máte účastníkov s rôznymi stupňami vedomostí, viete si predstaviť, že máte v rozsahu 8,0 hodín (vyučovacia hodina má 45 minút) vykonať vzdelávanie s predpísaným obsahom, ktorého výsledkom je vystavenie osvedčenia o odbornej spôsobilosti? Osobne mám s tým problém. Viete si predstaviť, že v niektorých prípadoch sa Vám nahrnie v skorom zimnom a neskorom jesennom období do sály 100 a viac účastníkov a má to byť kreatívne vzdelávanie, ktoré má poslucháčovi priniesť niečo pozitívne a zároveň obojstranne viesť aj k určitému dialógu a diskusii? Zaiste si oprávnene kladiete otázku, ide nám skutočne o vzdelávanie, alebo o masové vystavovanie osvedčení, lebo je to kvôli zákonu? Asi áno pri takomto systéme vzdelávania. A to je len jedna stránka veci. Druhá stránka veci, ktorá Vás prekvapí je, že mnohí z účastníkov, česť výnimkám, čaká netrpezlivo, kedy sa to konečne skončí, aby dostali vytúžené osvedčenie. K tomu len pridávam, že všade sa hrdíme, ako chceme na Slovensku budovať vzdelanostnú spoločnosť a zvyšovať povedomie, tej ktorej cieľovej skupiny. Niekedy sa mi zdá, že je to iba fráza.

Ing. Jozef Kotleba

Slovenská asociácia ochrany rastlín

Snímka: P. Rafaj

Celý článok k tejto téme si môžete prečítať v AGROMAGAZÍNe 07/2020.

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Mohlo by vás zaujímať

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov