Limagrain repky

Štvrtok 13.júna 2024, meniny má Anton, zajtra Vasil

Produkcia mlieka nad 170 kg pri cigájach a nad 160 kg pri zošľachtenej valaške,

dosiahnutá najlepšími hovorí o solídnom genetickom potenciáli týchto kombinovaných plemien.

Chovajú sa zväčša v tradičnom karpatskom systéme so sezónou bahnenia v zimných mesiacoch v závislosti od termínu Veľkej noci. V tomto systéme chovu sa náklady pohybujú okolo 0,5 eur na kŕmny deň a podstatnou mierou musia byť kryté tržbami z predaja mlieka.

V tabuľkách uvedených nižšie vidíme, že mnohé z najlepších stád sú chovy s veľkými počtami zvierat (až vyše 1 300 v prípade AGROSPOLU Hradová). Víťaz plemena cigája – PD Žemberovce, ako aj v poradí druhé stádo SHR Martiny Angelovičovej s počtami pripustených bahníc 877 a 713 zaknihovali peknú mliekovú úžitkovosť – 174,2 a 176,5 kg. Ide o výborné príklady aj pre ostatných chovateľov.

Spoločnosť Agro – Racio Liptovský Mikuláš obhájila svoje vlaňajšie víťazstvo nielen v stáde plemena slovenská dojná ovca (225,2 kg mlieka), ale aj so stádom zošľachtenej valašky a produkcia 165,8 kg mlieka za dojnú periódu v podmienkach Liptova si zaslúži pochvalu tunajším chovateľom. Rozdiel v úžitkovosti oboch plemien v jednom podniku (50 kg) hovorí o potenciáli nášho novovyšľachteného plemena slovenská dojná ovca.

Chovateľom, uvedeným v tabuľkách najlepších srdečne blahoželáme.

Ján Huba, NPPC – VÚŽV Nitra

 

Tab. 12. NAJ SLOVENSKÝ CHOV - údaje za stáda s chovom oviec plemena cigája
Poradie Názov chovu Počet pripustených bahníc Percento plodnosti na obahnenú bahnicu Počet bahníc v KÚ mlieka Produkcia mlieka [kg] Výsledný index
1. PD Žemberovce, Žemberovce 877 139,8 290 174,2 243,5
2. SHR Martina Angelovičová, Lipany 713 120,7 143 176,5 213,1
3. PD so sídl.v Jarovniciach, Jarovnice 568 142,7 173 143,6 204,9
4. PD Sklabiňa, Sklabiňa 47 148,5 10 135,9 201,8
5. AGRO RASLAVICE, s.r.o., Nižné Raslavice 336 153,0 78 128,6 196,8
6. PD Mošovce, Mošovce 199 121,6 91 149,1 181,3
7. PD KĽAČIANSKA MAGURA, Turčianske Kľačany 14 150,0 12 114,0 170,9
8. PD SEKČOV Tulčík, Tulčík 231 141,5 50 117,4 166,1
9. PD Mestečko, Mestečko 295 134,4 149 117,6 158,1
10. Agrodružstvo Bystré, Bystré 210 136,0 76 107,5 146,2

Celkom za plemeno cigája 6 256 134,0 2 079 119,1 159,6
Zdroj: PS SR, š.p., Bratislava. Výsladný index redakcia Slovenský CHOV. Produkcia mlieka predstavuje úžitkovosť za normovanúdojnú periódu prepočítanú na tretiu laktáciu. Výsledný index je prepočítaný podľa vzorca: produkcia mlieka x percento plodnosti na obahnenú bahnicu : 100 (z nezaokrúhlených čísel).

 

Tab. 13. NAJ SLOVENSKÝ CHOV - údaje za stáda s chovom oviec plemena zošľachtená valaška
Poradie Názov chovu Počet pripustených bahníc Percento plodnosti na obahnenú bahnicu Počet bahníc v KÚ mlieka Produkcia mlieka [kg] Výsledný index
1. Agro - Racio s.r.o., Liptovský Mikuláš 136 157,4 62 165,8 261,0
2. NOFA-Ing.N.Fassinger, Vrbov 524 148,7 266 150,1 223,2
3. Agrofarma Baranec, s.r.o, Liptovský Ondrej 173 169,7 137 118,2 200,7
4. NOFA-Ing.N.Fassinger, Vrbov 580 152,0 298 130,0 197,6
5. PPD Pucov, Pucov 328 109,6 88 152,2 166,8
6. Agria Lipt. Ondrej, a.s., Liptovský Ondrej 421 141,9 157 112,5 159,7
7. AGROSPOL Hradová, s.r.o., Tisovec 1 301 153,1 184 104,2 159,5
8. AGROURBÁR sro HRABUŠICE, Hrabušice 373 142,4 287 109,5 156,0
9. PD Liptovské Revúce, Liptovské Revúce 716 136,4 238 111,8 152,5
10. PD Kvačany, Liptovská Sielnica 31 145,8 15 103,4 150,7
11. PD Kvačany, Liptovská Sielnica 296 137,3 77 109,4 150,3
12. RD Litmanová, Litmanová 707 138,8 393 103,5 143,7

Celkom za plemeno zošľachtená valaška 9 201 133,7 3 867 110,1 147,2
Zdroj: PS SR, š.p., Bratislava. Výsladný index redakcia Slovenský CHOV. Produkcia mlieka predstavuje úžitkovosť za normovanúdojnú periódu prepočítanú na tretiu laktáciu. Výsledný index je prepočítaný podľa vzorca: produkcia mlieka x percento plodnosti na obahnenú bahnicu : 100 (z nezaokrúhlených čísel).

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov