tatra banka

tatra banka agrofinancovanie

tatra banka agrofinancovanie

Štvrtok 21.septembra 2023, meniny má Matúš, zajtra Móric

Víťazom je podnik s 500 dojnicami (PD Hlohovec), podnik s viac ako 1 000 dojnicami

je na 6. priečke (AGROCONTRACT Mikuláš), siedma je Farma Majcichov s viac ako 2 500 dojnicami.

Intenzívny systém chovu dojníc, pre ktorý je optimálne špecializované holštajnské plemeno, je založený na rýchlom uplatňovaní inovácií. Výskum prináša denne nové poznatky z oblasti výživy, reprodukcie, technológií uplatňovaných v chove s akcentom na digitalizáciu a automatizáciu. Vyžaduje to, samozrejme, nákladné investície. Tie si môžu dovoliť hlavne kapitálovo silné subjekty. Návratné dokážu byť len pri efektívnej výrobe mlieka. Tá v intenzívnom systéme chovu závisí hlavne od výšky mliekovej úžitkovosti.

Nedávno vyšla publikácia NAJ slovenský chov, NAJ naše pole. Získali ju ako bonus predplatitelia týchto periodík. S niektorými chovateľskými rebríčkami vás chceme postupne oboznamovať na tomto portáli. Rebríčky sú robené podľa druhov a plemien zvierat. Opierajú sa o hodnoty parametrov, ktoré majú významný vplyv na ekonomickú efektívnosť chovu. Pri dojniciach ide o mliekovú úžitkovosť, plodnosť a produkčnú dlhovekosť.

Vďaka nárastu mliekovej úžitkovosti sme si v roku 2019 mohli po prvýkrát v histórii dovoliť pre zaradenie do rebríčka najlepších požadovať min. 10 000 kg mlieka za laktáciu. Údaje sme čerpali z kontroly úžitkovosti, ktorú vykonávajú Plemenárske služby SR, štátny podnik. Poradie najlepších podnikov uvádzame v priloženej tabuľke.

To, čo sa kedysi zdalo nepredstaviteľným – kombinácia úžitkovosti nad 10 000 kg mlieka s medziobdobím pod 400 dní je realitou pri temer polovici najlepších stád. V stáde s najväčším počtom laktácií (2 571), dosiahli priemerné medziobdobie (obdobie medzi dvoma po sebe nasledujúcimi oteleniami) 383 dní. Super! Verme, že sa postupne podarí zvyšovať aj produkčnú dlhovekosť vyjadrenú priemerným poradím laktácie v stáde. Súťažou NAJ chceme k tomu chovateľov motivovať a postupne sa pri holštajnskom plemene približovať k žiaducej hodnote 3.

Všetkým najlepším chovateľom srdečne blahoželáme, nech je ich manažérska práca vzorom pre ostatných.

Ján Huba, NPPC – VÚŽV Nitra

 

Tab. 1. NAJ SLOVENSKÝ CHOV - údaje za chovy s holštajnským plemenom
Poradie Názov chovu Počet laktácií Produkcia mlieka za laktáciu (kg) Priemerná poradie laktácie Medziobdobie (dni) Výsledný index
1. PD Hlohovec, Sasinkovo 427 11232 2,47 397 1815,46
2. RAOS a.s. Bojničky, Dvorníky 153 10608 2,61 410 1758,83
3. Pernecká agrárna spol.sro, Prievaly 395 11142 2,46 403 1704,07
4. PD Suché Brezovo-Veľký Lom 313 11066 2,25 394 1693,99
5. PD Čachtice 236 10141 2,50 377 1674,92
6. AGROCONTRACT a.s., Mikuláš 1082 11528 2,15 393 1661,52
7. Farma Majcichov, Vlčkovce 2571 10923 2,15 383 1657,49
8. PD Likavka, Martinček 187 10075 2,39 390 1641,78
9. Poľnohospodár a.s. N. Zámky, Bánov 304 11716 2,28 412 1639,38
10. AGROSEV, spol. s r.o., Želobudza 383 10043 2,47 391 1610,77
11. PD v Jurovej, Baka 878 11279 2,15 385 1607,14
12. AGROTIP s.r.o. Beluša, Rašov 123 10263 2,45 390 1606,76
13. PD "Radošinka", VKK Veľké Ripňany 412 10594 2,24 389 1590,44
14. PD Okoč - Sokolec, Okoč 457 11488 2,18 429 1574,37
15. POD Abrahám, Hoste 275 10680 2,16 405 1564,36
16. AgroContract mlieč. Farma, Jasová 806 11124 2,12 396 1526,79
17. PD Horné Obdokovce 352 10036 2,40 406 1506,78
18. Poľnohospodár a.s. N. Zámky, Bešeňov 302 10489 2,23 406 1504,84
19. FOOD FARM s.r.o., Dolné Trhovište 435 11123 2,20 395 1499,15
20. AGROTIP s.r.o. Beluša 77 10406 2,19 384 1491,19
21. Národný žrebčín, š.p., Žikava 79 10478 2,35 437 1476,27
22. PPD Rybany, VKK Rybany 431 10394 2,27 400 1463,59
23. PD Žemberovce, Selec 268 10428 2,14 412 1456,48
24. ZEMEDAR, s.r.o., Poprad - Stráže 126 10543 2,05 390 1440,22
25. HORTIP, s.r.o. Studenec 125 10282 2,19 393 1439,09
26. Farma Východná p.d., Východná 375 10010 2,31 416 1397,09
27. RD Bzovík 558 10862 2,02 394 1378,20
28. AGROTOM s.r.o., Tomášovce 465 10254 2,06 393 1370,92
29. Trenčianske Stankovce, VKK 238 10642 1,92 397 1352,16
30. PVOD Kočín, Šterusy 506 10189 2,06 410 1334,62
31. AGROBAN s.r.o., Bátka 487 11615 1,87 404 1319,99
32. PD Vlára Nemšová, Kľúčové VKK 417 10574 2,07 420 1319,55
33. MVL AGRO sro M. Chlievany, Veľké Hoste 407 10016 2,21 425 1319,17
34. RDP Most pri Bratislave 151 10366 2,01 412 1311,18
35. Nová Bodva, Turnianska Nová Ves 583 10375 1,94 393 1289,38
36. PPD Prašice v Jacovciach, Velušovce 212 10649 1,96 417 1273,76
37. PD Ďumbier, Podkoreňová farma 229 10049 1,97 409 1257,78
38. PD Kukučínov 155 10208 1,94 425 1166,46
39. PD Úsvit Dunajská Lužná, Nová Lipnica 220 10522 1,77 402 1131,64
40. Roľnícka spoločnosť, a.s., Bottovo 290 10284 1,82 407 1070,72
41. PD Očová 236 10018 1,65 433 951,51
Holstein viac ako 30 laktácii 35985 9610 2,09 410 1274,00
Zdroj: PS SR, š.p., Bratislava. Výsledný index redakcia Slovenský CHOV podľa vzorca: Produkcia tuku a bielkovín v kg spolu x koeficient medziobdobia x priemerné poradie laktácie v chove, koeficient medziobdobia je vypočítaný ako 365 : priemerná dĺžka medziobdobia v chove (z nezaokrúhlených čísel). Mlieková úžitkovosť - minimálne 10000 kg za laktáciu. Počet laktácií viac ako 30. Skratky plemien: H - holštajnské, R - červené holštajnské, S - slovenské strakaté.

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Mohlo by vás zaujímať

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov