Limagrain repky

Pondelok 20.mája 2024, meniny má Bernard, zajtra Zina

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo výzvu na podporu

mladých poľnohospodárov. Chce tak pomôcť mladým poľnohospodárom pri začiatku ich podnikateľskej činnosti v oblasti rastlinnej aj živočíšnej výroby v krajine. Jeden mladý poľnohospodár môže od štátu získať až 50 000 EUR.

 

„Priemerný vek poľnohospodárov na Slovensku je takmer 50 rokov. Je to alarmujúce číslo, kvôli ktorému hľadáme spôsoby, ako mladých poľnohospodárov čo najviac motivovať. Aby si Slovensko tento sektor udržalo, štát musí mladých poľnohospodárov považovať za prioritu a hľadať spôsoby ako podporiť mladých ľudí, ktorí si k poľnohospodárstvu nachádzajú vzťah. Práve mladí poľnohospodári sú často inovatívnejší, schopní reagovať na trh, využívať technológie a zavádzať moderné postupy,“ uviedla Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Slovenské poľnohospodárstvo potrebuje nový impulz v podobe mladých ľudí a práve to je cieľom  podopatrenia 6.1 Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 „Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov“. Výška oprávnených výdavkov na jeden projekt predstavuje 50 000 EUR pre jeden podnik. Oprávnené náklady sú výlučne náklady uvedené v podnikateľskom pláne. Ministerstvo na výzvu vyčlenilo celkom 13 000 000 EUR.

Podpora je určená pre mladého poľnohospodára na začatie jeho podnikateľskej činnosti, spojenej s realizáciou jeho podnikateľského plánu v oblasti živočíšnej a špecializovanej rastlinnej výroby. Mladý poľnohospodár v čase podania žiadosti nemá viac ako 40 rokov (t. j. nedosiahol 41 rokov), má zodpovedajúce profesijné zručnosti a schopnosti a prvýkrát zakladá poľnohospodársky podnik ako jeho najvyšší predstaviteľ, resp. začína pôsobiť v poľnohospodárskom podniku ako jeho najvyšší predstaviteľ.

„Žiadosť musí byť predložená najneskôr do 24 mesiacov od dátumu založenia podniku, resp. začatia pôsobenia v podniku,“ zdôraznil Juraj Kožuch, generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV 2014 - 2020 je otvorená od 25. februára do 30. júna 2020. Samotné podávanie žiadostí bude prebiehať od 15. júna do 30. júna 2020 na Pôdohospodárskej platobnej agentúre.

Kritériá pre výber projektov, všeobecné podmienky pre poskytnutie príspevku, ako aj forma a spôsob preukázania plnenia kritérií a podmienok, sú podrobne popísané vo výzve, zverejnenej na webovom sídle PPA www.apa.sk.

Ing. Daniel Hrežík

Odbor komunikácie a marketingu | Kancelária ministra

MPRV SR

agropoistenie

deň pola

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov