tatra banka

tatra banka agrofinancovanie

tatra banka agrofinancovanie

Štvrtok 28.septembra 2023, meniny má Václav, zajtra Michal/Michaela

doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.

Poľnohospodárska doprava je nevýrobným procesom poľnohospodárskej výroby,

napriek tomu je však procesom nevyhnutným pre zabezpečenie prepojenie jednotlivých výrobných úsekov.

 

Na rozdiel od dopravy verejnej alebo priemyslovej má poľnohospodárska doprava celý rad zvláštností, vyplývajúcich z biologického a plošného charakteru poľnohospodárskej výroby. Tieto zvláštnosti majú vplyv na druh používanej dopravnej techniky, ako aj na spôsob organizácie pri riadení dopravných prác.

Trendy v celom poľnohospodárstve väčšinou smerujú k väčšej ochrane životného prostredia, ľahšej obsluhe a predovšetkým k zníženiu jednotkových nákladov. V priamej väzbe na riešenie poľnohospodárskej dopravy je potom zjavný prechod k návesom s veľkým ložným objemom, ktoré tak dokážu prepraviť veľké množstvo materiálu naraz. Ale možno nájsť aj iné finančne zaujímavé alternatívy, ktoré nevyžadujú nákup nových strojov.

Na trhu sa objavujú dopravné systémy, ktoré umožňujú spojenie traktorov s klasickými sedlovými návesmi pre nákladné automobily. Obstaranie starších sedlových návesov nie je tak finančne náročné a ich objem je značný.

Medzistupňom medzi priamou a delenou dopravou sú systémy automatickej zmeny hustiaceho tlaku v pneumatikách na návese. Ten je vybavený kompresorom, ktorý na základe pokynu obsluhy zmení tlak v pneumatikách na predpísanú hodnotu. Tlak sa zmení v priebehu niekoľkých minút. Súprava sa tak môže po spevnenej komunikácii pohybovať s vysokým hustiacim tlakom, a teda aj nízkou hodnotou valivého odporu, čo prispieva k nižšej spotrebe paliva. Na poli sa tlak zníži na spodnú hranicu, čím nedochádza k nadmernému zhutneniu pôdy, a vďaka zväčšenej styčnej ploche pneumatík sa súprava pohybuje ľahšie, čo opäť šetrí palivo.

U rozdelenej dopravy je možné vyberať zo širokej škály prekladacích vozov a ich konštrukčného vyhotovenia. Trendom býva obutie vozidla do širokých flotačných pneumatík (priemer ráfika 30,5 palca a šírka 700 mm nie sú výnimkou). Veľmi užitočným vybavením sú elektronické váhy, ktoré zaznamenajú preložený náklad a umožňujú vytlačiť doklad.

Ďalším nadštandardným vybavením, ktoré je však veľmi užitočné, je umiestnenie kamery na výložníku prekladacieho vozidla. Vodič tak má prehľad o stave naplnenia dopravného prostriedku. Bez použitia kamery je potreba asistencie ďalšieho človeka (väčšinou vodič odvozovej súpravy). Pri väčšej prašnosti prekladaného materiálu (hlavne obilia) však ide o nezávideniahodnú činnosť.

Rastúci význam traktorovej dopravy v poľnohospodárskych podnikoch má niekoľko dôvodov. Patrí k nim aj pretlak ponuky automobilovej prepravy na trhu, čo obmedzuje možnosti poľnohospodárov využiť nákladné automobily k doprave pre cudzie subjekty. V dôsledku vysokej ponuky v oblasti automobilovej prepravy strácajú poľnohospodári možnosť uplatniť sa vo väčšej miere v nadpodnikovej doprave a je stále problematickejšie dosiahnuť aspoň minimálne ročné využitie nákladných automobilov, ktorých ročné nasadenie by sa malo pohybovať aspoň na úrovni ostatných energetických prostriedkov používaných v poľnohospodárstve (pri traktoroch s podobným výkonom motora, ako má väčšina používaných nákladných automobilov, táto hodnota predstavuje okolo 1500 - 1600 h.rok-1).

Na druhej strane traktor je univerzálny energetický prostriedok, nie je obtiažne dosiahnuť požadované ročné využitie vďaka ďalším operáciám, ktoré výkonný traktor v priebehu roka na podnikovej, alebo nadpodnikovej úrovni vykonáva.

S použitím dostupných zdrojov spracoval:

doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.

Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Mohlo by vás zaujímať

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov