tatra banka

tatra banka agrofinancovanie

tatra banka agrofinancovanie

Štvrtok 28.septembra 2023, meniny má Václav, zajtra Michal/Michaela

Júnová konferencia „Strategický plán – Príležitosť obnoviť lesk nášho poľnohospodárstva?“

priniesla debatu o možnej podobe budúcej SPP na Slovensku prostredníctvom diskusných stolov.

 

Debaty sa zúčastnili ministerka Gabriela Matečná, generálny riaditeľ sekcie rozvoja vidieka MPRV SR Jaroslav Gudába, predseda SPPK Emil Macho, riaditeľ NPPC- VÚEPP Štefan Adam, predseda Združenia mladých farmárov (ASYF) Milan Jurky, predseda Slovenského zväzu agropodnikateľov a rodinných fariem (SZARF) Marián Kohút a producent zeleniny z firmy Agromačaj Juraj Mačaj.

Predseda SPPK Emil Macho považuje za kľúčové dosiahnuť silný rozpočet novej SPP, ktorému by mala dominovať hlavne práca na urýchlení externej konvergencie (približovanie sa výšky poskytovaných priamych platieb medzi jednotlivými členskými štátmi). Tá by dokázala pre SR navýšiť financie v I. pilieri. „V II. pilieri vieme rozpočet dofinancovať z národných zdrojov“, doplnil E. Macho, pričom ako dodal, cieľom by malo byť vyrokovanie 40 % národného kofinancovania PRV. Pre Slovensko by tiež bolo dobré, aby bolo v novej SPP čo najviac dobrovoľných schém, aby sme dokázali flexibilne a dobre nastaviť SPP na národnej úrovni. V druhom pilieri je podľa E. Macha priestor pre podporu ŽV cez posilnenie financovania welfare zvierat či integrovanú produkciu. Na otázku toho, ako významne podporiť jednotlivé odvetvia výroby, by sme podľa predsedu SPPK pritom mali vychádzať z dát potreby výroby pre zachovanie sebestačnosti SR. „Pri príprave Strategického plánu si treba urobiť jednoduchú tabuľku pri komoditách, ktoré chceme podporovať. Máme 130 000 dojníc pričom pokiaľ by sme mali byť sebestační, čo znamená dosahovať produkciu 1,2 mld. l mlieka, potrebovali by sme 160 000 dojníc. Treba si spočítať koľko dojníc potrebujeme a vykalkulovať koľko tento nárast viaže zamestnanosti a takto postupovať pri všetkých komoditách“, vyjadril svoje úvahy E. Macho. Tiež zdôraznil, že čo najväčší balík financií by mal byť sústredený na podporu, ktorá bude motivovať produkovať.

Riaditeľ sekcie rozvoja vidieka MPRV SR Jaroslav Gudába poukázal na to, že nebude ľahké zadefinovať Strategický plán tak, aby vyhovoval všetkým. Podľa jeho slov sa poľnohospodári medzi sebou pomerne často rozchádzajú v otázke podpôr a priorít, pričom bude na ministerstve, aby všetky tieto rôznorodé požiadavky dokázalo zosúladiť k čo najväčšej spokojnosti farmárov. J. Gudába tiež upozornil na skutočnosť, aby poľnohospodári ako aj stavovské organizácie nevideli všeliek na podporu poľnohospodárstva v tom, že sa gro financií bude orientovať do neprojektových opatrení PRV, nakoľko štúdie ukazujú, že tieto opatrenia PRV v doterajšom priebehu úplne nenaplnili ciele, ktoré si predsavzali.

Juraj Mačaj odporúča viac sa zamerať na spoluprácu prostredníctvom širšieho využívania nástroja odbytových organizácií výrobcov. Podľa jeho slov práve tento nástroj pomohol firme Agromačaj stať sa silným hráčom na trhu. „Do nástroja organizácie výrobcov je možné alokovať až 3 % rozpočtu priamych platieb“, skonštatoval J. Mačaj. Okrem toho peniaze na „odbytovky“ sú naviazané na produkciu, keďže sa odvíjajú od tržieb a súčasne bude možné takto podporiť aj odvetvie ŽV, keďže výrobcovia sa budú môcť organizovať aj v odvetví výroby mäsa. To sú ďalšie faktory, ktoré hovoria za to, že Slovensku môže využívanie tejto schémy pomôcť k naplneniu cieľov, ktorými je aj rozvoj ŽV či podpora produkcie.

Štefan Adam sa v rámci diskusie pristavil pri dôležitosti otázky správneho zadefinovania skutočného farmára, ktorú považuje pre veľké podniky a holdingy za ešte dôležitejšiu tému ako samotné stropovanie. Ak totiž niekto nebude spĺňať definícia skutočného farmára, bude vylúčený z podpôr a teda stropovanie ani nemusí riešiť. Riaditeľ VÚEPP trefne poznamenal, že pri tvorbe Strategického plánu budú vo výhode v ČR, kde majú vypracovanú dlhodobú stratégiu rozvoja poľnohospodárstva do roku 2030, z ktorej môžu čerpať i pri tvorbe kľúčového dokumentu SPP, zatiaľ čo Slovensku takéto niečo chýba.

Milan Jurky víta, že pre mladých farmárov majú byť v novom programovacom období vyčlenené povinne 2 % rozpočtu priamych platieb, čo by pri súčasnej štruktúre vyplácania podpory znamenalo platby pre mladých farmárov vo výške 400 EUR/ha. Líder ASYFu však navrhuje, aby na túto podporu v I. pilieri bolo vyčlenených 100 EUR/ha a zvyšné peniaze sa presunuli do II. piliera, kde by mohli slúžiť pre projekty určené mladým farmárom. Mohli by slúžiť napríklad aj ako bankové záruky, ktoré by umožnili mladým bez histórie získať úver na svoj projekt či na splátku časti istiny v prípade dlhšej doby splácania úveru. Predseda ASYF tiež vyjadril jasné stanovisko k podporám v I. pilieri. „Budeme tlačiť na to, aby platba SAPS bola čo najnižšia. Bolo by vhodné, aby išla pod 100 EUR/ha a zvyšok bol presunutý do II. piliera“, myslí si M. Jurky.

Svoje očakávania od Strategického plánu predstavil aj predseda Slovenského zväzu agropodnikateľov a rodinných fariem Marián Kohút zastupujúci predovšetkým menších agropodnikateľov a rodinné farmy. „Naše priority v novom programovacom období sú generačná obmena, vytvorenie terénneho poľnohospodárskeho poradenstva, zavedenie redistributívnej platby, podpora ANC oblastí, hospodárenia na svojom (zavedenie kompletnej a ucelenej pôdnej politiky) a zníženie daňového zaťaženia.

 

/AGROBIZNIS/

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Mohlo by vás zaujímať

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov