tatra banka

tatra banka agrofinancovanie

tatra banka agrofinancovanie

Štvrtok 21.septembra 2023, meniny má Matúš, zajtra Móric

Konferencia s názvom Strategický plán – príležitosť obnoviť lesk

nášho poľnohospodárstva organizovaná portálom polnoinfo.sk a Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou (SPPK) prilákala koncom druhej dekády júna do Nitry dve stovky poslucháčov.

Tí sa mohli dozvedieť viac o aktuálnom stave implementácie Národného strategického plánu, ktorý bude kľúčovým dokumentom hovoriacim o tom ako bude vyzerať na Slovensku Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) po roku 2020.

O aktuálnom stave prípravy novej SPP hovorila podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná. Šéfka agrorezotu predstavila základné body novej SPP, ktoré sa snaží v Bruseli pre Slovensko vyjednať. Tými sú stropovanie na báze dobrovoľnosti, nestropovanie ekoplatieb, vypustenie požiadaviek kondicionality, na ktoré nemá farmár dosah (konkrétne body 10 a 11 týkajúce sa vybraných chorôb HZ), ďalej dobrovoľnú implementáciu nástrojov na riadenie rizika, zvýšenie podielu rozpočtu na viazané platby a tiež zrýchlenie tempa externej konvergencie priamych platieb medzi jednotlivými členskými štátmi. Podľa slov ministerky je 82 % - né dosiahnutie priemeru priamych platieb pre SR na konci roka 2027 neprijateľné, pričom sa požaduje, aby toto percento bolo vyššie, keďže slovenskí farmári podnikajú na spoločnom európskom trhu a teda by mali mať rovnaké podmienky pre svoje podnikanie. Ministerka priniesla správu aj o možnom progrese v otázke možnosti zvýšenia podielu viazaných platieb na celkovom rozpočte priamych platieb. „Najnovšie rokujeme o možnosti 12 % + 3 % rozpočtu priamych platieb pre viazané platby, no nemecká ministerka je zásadne proti. Vieme však dokázať, že Nemecko si poskytuje viazané platby cez notifikovanú štátnu pomoc“, skonštatovala G. Matečná.

Menej priaznivou správou pre SR je súčasný stále len návrh o rozpočte pre SPP 2021-2027. nateraz sa totiž kalkuluje, že na ďalšie sedemročné obdobie SPP v EÚ bude vyčlenených na SPP len 344 mld. EUR, čo je o 46 mld. menej v porovnaní so súčasným programovacím obdobím. Čo sa týka SR, tak na priame platby by malo byť vyčlenených v 2021-2027 celkovo 2,823 mld. EUR (za 7 rokov), čo je o 78 mil. EUR viac ako v súčasnom období. Treba však povedať, že tým, že v súčasnosti došlo k presunu 18 % rozpočtu II. piliera do I. piliera, Slovensko má k dispozícii reálne 3,052 mld. EUR a teda nový rozpočet pre priame platby bude reálne o 8 % nižší. Čo sa týka rozpočtu II. piliera, tam je aktuálne pre SR projektovaná čiastka 1,594 mld. EUR, čo je o 296 mil. EUR menej v porovnaní s aktuálnym programovacím obdobím. Ministerka však viackrát zdôraznila, že tieto čísla stále nie sú potvrdené, nakoľko nie je ešte stanovený viacročný finančný rámec (VFR) EÚ. Pri troche šťastia by sme sa však mohli dozvedieť plánované rozpočty VFR už počas júla 2019.

Ministerka sa pristavila aj pri otázke presunu financií medzi piliermi, pričom zhodnotila, že presun peňazí z II. piliera do I. piliera v súčasnom programovacom období nebolo šťastným riešením. „Presunom sme prišli o 114 mil. EUR na národnom spolufinancovaní, pričom do odvetvia sme cez tretí pilier a štátnu pomoc či prechodnú vnútroštátnu pomoc dali len 19 mil. EUR“, vykalkulovala líderka MPRV SR. I preto v novom programovacom období bude tendencia buď nepresúvať peniaze medzi piliermi alebo presúvať financie z I. do II. piliera. To bude výhodné aj kvôli tomu, že minimálne národné kofinancovanie II. piliera SPP po roku 2020 sa má zvýšiť zo súčasných 25,7 % na 30,9 %. Ministerstvo vypočítalo, že pri presune 15 % prostriedkov z I. do II. piliera môže aj vďaka vyššiemu kofinancovaniu dosiahnuť celkový rozpočet SPP pre SR (za 7 rokov) 5,318 mld. EUR, čo je o 190 mil. EUR viac oproti súčasnému návrhu (5,128 mld. EUR). Pritom, ak by sa podarilo kofinancovanie z národného rozpočtu zvýšiť na 40 %, celkový rozpočet SPP by stúpol na 5,48 mld. EUR. Podľa šéfa SPPK Emila Macha by to znamenalo, že rozpočet na II. pilier by vďaka tomu mohol byť vyšší oproti súčasnému programovaciemu obdobiu.

G. Matečná sa vyjadrila aj k aktuálnemu stavu prípravy Strategického plánu. „Práce na Strategickom pláne pokračujú. Prvá časť – tzv. SWOT analýza je hotová, pričom teraz bude text hodnotiť ex - ante hodnotiteľ. Slovensko nezaostáva s prípravou Strategického plánu, no treba povedať, že rýchlejšie tempo príprav dokumentu v súčasnosti ani nemá význam, nakoľko návrhy Komisie ešte neboli schválené“, zhodnotila ministerka.

Viac informácií, ktoré odzneli na podujatí nájdete už čoskoro v AGROMAGAZÍNe 07/2019. 

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Mohlo by vás zaujímať

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov