tatra banka

tatra banka agrofinancovanie

tatra banka agrofinancovanie

Štvrtok 28.septembra 2023, meniny má Václav, zajtra Michal/Michaela

Mgr. Vladimír Machalík

Účtovný rok 2018 bol pre Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA)

najaktívnejší a najúspešnejší od jej založenia v roku 2004, kedy Slovensko vstupovalo do Európskej únie. Agentúra zadministrovala a skontrolovala najväčšie počty žiadostí a  žiadateľom vyplatila rekordných 730 mil. eur.

„Rok 2018 bol pre nás veľkou výzvou a dnes ho môžeme zhodnotiť ako vôbec najúspešnejší v histórii agentúry. Tvrdou prácou sme ju posunuli významne vpred. Naši kontrolóri vykonali rekordné počty kontrol. Vyplatili sme najviac priamych platieb pre poľnohospodárov. Vyplatili sme žiadateľom najviac prostriedkov, až 730 miliónov eur a pri súdnych sporoch so žiadateľmi sme dosiahli najvyššiu úspešnosť. Našu prácu pozitívne hodnotí aj Európska komisia, s ktorou úzko spolupracujeme. Chcem sa preto poďakovať všetkým 620 zamestnancom PPA za kvalitnú prácu, ktorú denno-denne odvádzajú,“ uviedol Juraj Kožuch, generálny riaditeľ PPA.

V oblasti priamych platieb pre poľnohospodárov vyplatila PPA v roku 578 mil. eur, čo je medziročne nárast o 8% a vôbec najvyšší objem v histórii agentúry. Zadministrovala pritom 70 933, žiadostí v prepočte na administrované schémy, medziročne o 6% viac. V roku 2018 zároveň vyplatila preddavky na podporu živočíšnej výroby 4 552 žiadateľom v sume 23,5 mil. eur. Zároveň proaktívne poskytovala bezplatnú technickú pomoc pri zakresľovaní hraníc užívania pozemkov, ktorú využilo 8 600 žiadateľov, ktorí tak nemuseli platiť za komerčné služby. Tzv. predbežnú krížovú kontrolu vďaka zavedeniu povinného elektronického podávania grafických príloh v roku 2018 vykonala na všetkých 18 700 žiadostiach. Celkovo prijala 22 180 žiadostí o priame podpory, z toho 18 730 jednotných žiadostí na plochu.

V rámci projektových podpôr prijala PPA 1 708 žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP). Uzatvorila zmluvy o NFP s 892 subjektmi v celkovej sume cez 84,3 mil. eur. V roku 2018 schválila príspevky na projektové opatrenia vo výške 134,15 mil. eur. Vyplatila 1 007 žiadostí o platbu, čo je takmer trojnásobok oproti predchádzajúcemu roku.

PPA výrazne zintenzívnila aj procesy kontrol. V rámci priamych platieb skontrolovala vôbec najviac výmery poľnohospodárskej pôdy v histórii, na ktorú mali byť poskytnuté podpory. Preverených bolo takmer 220 000 ha poľnohospodárskej pôdy, čo predstavuje medziročný nárast o 52%. Agentúra taktiež kontrolovala 100% podaných žiadostí na projektové kontroly. Počet fyzických kontrol projektov na mieste stúpol o 130% na 774. Vďaka detailnej kontrole agentúry došlo k odstúpeniu od viac ako 220 zmlúv v celkovej sume takmer 19 mil. eur. PPA pritom intenzívne spolupracovala aj s orgánmi činnými v trestnom konaní a podieľala sa aj na vyškolení príslušníkov Policajného zboru SR a prokurátorov v oblasti poskytovania poľnohospodárskych podpôr. V súvislosti s priamymi platbami podala 7 kvalifikovaných trestných oznámení.

Do budúcnosti čakajú agentúru viaceré výzvy. „Nevyhnutne potrebujeme digitalizáciu agentúry, na ktorej pracujeme s Útvarom hodnoty za peniaze. Hľadáme zároveň aj možnosti zapojenia sa do dopytových výziev Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Pracujeme na rozvoji informačných systémov, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou na zefektívnenie výkonu agentúry. Našimi troma kľúčovými cieľmi pre rok 2019 sú minimalizácia administratívnej náročnosti pre žiadateľov. Ďalej maximalizácia tzv. „nulového kontaktu so žiadateľom“, ktorý eliminuje možné riziká ovplyvňovania poskytovania podpôr zo strany žiadateľov, ktorý sa ho v poslednej dobe snažia vykonávať aj nátlakovými akciami. A chceme zefektívniť počet kontrol prostredníctvom moderných technológií, tak aby boli prostriedky Európskej komisie i zo štátneho rozpočtu transparentne poskytované slovenským žiadateľom,“ uzavrel Juraj Kožuch.

Mgr. Vladimír Machalík

Riaditeľ odboru komunikácie a marketingu | Hovorca | Kancelária ministra

MPRV SR

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Mohlo by vás zaujímať

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov