Limagrain repky

Štvrtok 13.júna 2024, meniny má Anton, zajtra Vasil

Štefan Ščecina
Stretavka je malá obec v okrese Michalovce, ktorá sa však čoraz viac dostáva

do povedomia poľnohospodárov.

 

Hlavným dôvodom sú dni poľa, ktoré tu organizujú. V tomto roku usporiadali celoslovenský deň poľa venovaný jarným prácam, podujatie, ktoré bolo mnohými hodnotené ako jedno z najlepších na východe Slovenska. Za myšlienkou dní poľa stojí Ing. Vincent Bajus, konateľ spoločnosti Agrotechna Michalovce, s.r.o., prevádzkujúcej poľnohospodársku výrobu v Stretavke. V tomto článku si viac povieme o technike, ktorou obhospodarujú svoje polia.
Hospodária na výmere 482 ha poľnohospodárskej pôdy, medzi riekami Laborec, Uh a Čierna Voda. Vysoká spodná voda zásobuje plodiny vlahou aj v suchých obdobiach, naopak, nevýhodou sú skôr dlhšie trvajúce zrážky. Tohtoročné sucho sa už ale výraznejšie prejavilo aj v miestnych podmienkach, keďže od apríla do neskorej jesene nepadlo naraz viac ako 5 mm zrážok. Medziročne sa úrody jednotlivých plodín znížili v priemere o približne 30 %. Pred rokom napríklad zožali pri pšenici ozimnej 8 t/ha, tento rok len 4,5 t/ha. Úrodou 10 t/ha potešila a nesklamala kukurica na zrno. V osevnom postupe dominuje pšenica ozimná na približne 185 ha, ďalej pestujú jačmeň jarný na 40 ha, repku na 100 ha, zrnovú kukuricu na 50 ha. Nechýba ani plodina značne rozšírená na východe, sóju vysievajú na vyše 100 ha. V chotári nájdeme stredne ťažké, nie extrémne ťažké, tzv. minútové pôdy, typické pre Východoslovenskú nížinu.
Pri prehliadke strojového parku môžeme vidieť novú aj staršiu techniku, ale je nutné podotknúť, že vo veľmi dobrom technickom stave. Do strojov si zvykne sadnúť aj majiteľ, prípadne jeho syn Peter, čo je výbornou formou kontroly. Samozrejmosťou je každoročná podrobná zimná prehliadka a údržba, spojená aj s preventívnou výmenou niektorých čiastočne opotrebených dielov. S náhradnými dielmi má pán Bajus dlhoročné skúsenosti, už v roku 1996 založil spoločnosť Agrotechna Michalovce. Dodnes v predajni na Kapušianskej ulici nájdu zákazníci širokú ponuku dielov aj na stroje so starším dátumom výroby. O hospodárenie na pôde sa podnikanie rozšírilo v roku 2003.   
Ing. Vincent Bajus sa na výstave Agrokomplex 2007 stretol Ing. Jurajom Kanderom, zástupcom výrobcu Pöttinger na Slovensku. V tom čase rozmýšľali o kúpe novej sejačky a rozhodovali sa medzi viacerými značkami. Po vyskúšaní zostal u nich stroj Terrasem 3000 T ďalších 10 rokov. Ako hovorí pán Bajus: “So sejačkou Pöttinger sme boli nadmieru spokojní. Jednak s kvalitou sejby, a taktiež s množstvom ušetrenej nafty. Spočiatku sme mali problém s ťažným prostriedkom. Ten sme vyriešili pridaním ďalšieho hydraulického okruhu na starší Zetor. Po roku sme už kúpili nový traktor Case IH Puma 195, ktorý používame dodnes. V tomto roku sme sa rozhodli sejačku vymeniť, pričom jediným dôvodom bola potreba väčšieho záberu, vzhľadom na našu výmeru. Voľba bola jednoznačná – nová generácia Terrasem C4, s pracovným záberom 4 metre. Nová sejačka má dokonca menší ťahový odpor, preto sme zaznamenali ešte nižšiu spotrebu nafty na hektár, priemerne 6-7 litrov. Pöttinger môžeme odporučiť aj ďalším, sú to konštrukčne spoľahlivé a silné stroje.“
V rovnakom čase ako prvá sejačka sa na hospodárskom dvore v Stretavke objavil tiež radličkový kyprič Synkro 3003. Tento 3-metrový stroj, s 3-mi radmi radličiek, používajú predovšetkým na predsejbovú prípravu pôdy. Osvedčil sa aj pri tohtoročnom suchu, keď kvalitne pripravili pôdu do hĺbky 15 - 17 cm.
Štefan Ščecina
AGROMAGAZÍN

Foto 1: Na snímke zľava: Peter a Vincent Bajusovci a Juraj Kandera, zástupca výrobcu Pöttinger na Slovensku.
fotoAG1
Foto 2: Sejací stroj Pöttinger používajú výlučne na domácich poliach, pričom ročne zasejú okolo 400 ha. Kvalitnej sejbe nebráni ani väčšie množstvo pozberových zvyškov, vďaka dvojdiskovým výsevným pätkám Dual Disc.
fotoAG2
Foto 3: Ako ťažný prostriedok slúži 10-ročný traktor Case IH Puma 195. Dôkladná starostlivosť o techniku je v Stretavke samozrejmosťou.

fotoAG3

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov