tatra banka

tatra banka agrofinancovanie

tatra banka agrofinancovanie

Štvrtok 28.septembra 2023, meniny má Václav, zajtra Michal/Michaela

Rastislav Dubovský

V stredu 13.11. 2018 bola v Európskom parlamente väčšinovým počtom hlasov schválená

dlho očakávaná Smernica Európskeho parlamentu a Rady o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie, tzv. RED II. Podľa Združenia pre výrobu a využitie biopalív nový rámec dáva jasnú odpoveď o tom, že v energetickom mixe EÚ sú biopalivá vítané a aj v ďalšej desaťročnici po roku 2020 zohrajú dôležitú úlohu. Nový text smernice vytvára väčší priestor a tlak na využívanie energie z obnoviteľných zdrojov vrátane biopalív konvenčných aj pokročilých, čo zásadne prispeje k napĺňaniu environmentálnych záväzkov EÚ.

V stredu EP potvrdil a tým snáď nadobro zastavil všetky tendenčné a neodborné diskusie a vyjadrenia proti biopalivám. Naďalej sa budú využívať existujúce environmentálne výhodné alternatívy k fosílnym palivám, na dosiahnutie významnejších výsledkov v boji so zmenou klímy, pri zabezpečovaní vyššej energetickej bezpečnosti, a v neposlednom rade pri zachovaní trvalej udržateľnosti,“ komentovala Diana Štrofová, predsedníčka Združenia pre výrobu a využívanie biopalív (ďalej ZVVB). Nová politika prinesie aj veľa pozitívnych efektov v pridružených sektoroch. Zásadne napr. napomôže farmárom, ktorých produkcia má u výrobcov biopalív významného odberateľa.

Revízia smernice zavádza cieľ dosiahnuť v roku 2030 podiel energie z obnoviteľných zdrojov v doprave (tzv. RES-T) na úrovni 14% k roku 2030 a navyšuje aj celkový cieľ použitia energie z obnoviteľných zdrojov (tzv. RES) na úroveň 32% v roku 2030. Napĺňanie týchto cieľov bude pre Európanov znamenať významné zníženie emisií skleníkových plynov v doprave.

Ďalšou dôležitou správou je zachovanie využívania tzv. konvenčných biopalív vyrobených z poľnohospodárskych surovín na úrovni, ktorú dosiahneme v roku 2020 (maximálne však 7%). Takto stanovený cieľ by sa minimálne do roku 2030 nemal znižovať. „Toto rozhodnutie umožňuje skoro zdvojnásobiť používanie konvenčných, udržateľne vyrobených biopalív v EÚ v porovnaní so súčasným stavom. Pokladáme ho za správne riešenie práve v nadväznosti na plnenie celkového cieľa používania obnoviteľných zdrojov. Pevne veríme, že členské štáty túto príležitosť využijú a  zvážia aj zavedenie vyšších prímesí biopalív v pohonných hmotách, čím poskytnú príležitosť majiteľom automobilov, aby sa viac podieľali na dosahovaní úspor emisií z dopravy. Už v súčasnosti je v EÚ veľa štátov, ktoré sa pre vyššie prímesi (napr. E10) rozhodli a my dúfame, že sa k nim čoskoro zaradí aj Slovensko s ďalšími štátmi V4,“ dodáva Štrofová.

Nové znenie smernice vytvorilo aj istý priestor pre zavedenie tzv. pokročilých biopalív. Stanovené ciele však ZVVB nevníma ako dostatočne silný motivačný prvok pre urýchlenie nových investícii do vybudovania výroby pokročilých biopalív. Smernica totiž odložila ich nástup až od roku 2022 a oproti pôvodnému návrhu významne znížila ich minimálne podiely.

Rastislav Dubovský

SENIOR PR CONSULTANT

Dynamic Relations 2000 s.r.o.

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Mohlo by vás zaujímať

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov