LG Architect

Nedela 03.júla 2022, meniny má Miloslav, zajtra Prokop

Z nového obchvatu Košíc vidieť ako na dlani bioplynovú stanicu a pasúci sa dobytok podniku AT Abov Rozhanovce. Krásna nová diaľnica zobrala, ako to žiaľ býva, veľkú časť najúrodnejšej pôdy a rozdelila veľké parcely na menšie s horším prístupom.

Spoločnosť Agrotrade Group z Rožňavy stojí stabilne na troch nohách -  ponuke technológií pre poľnohospodársku prvovýrobu, výrobe a predaji potravín a poľnohospodárskej prvovýrobe. Jedným z podnikov patriacich do skupiny je AT Abov z Rozhanoviec pri Košiciach.

Za 16 rokov prerobili podnik

Agrotrade Group prevzal pôvodný poľnohospodársky podnik v roku 2006. Za 16 rokov prešli Rozhanovce obrovskými zmenami, ktoré odzrkadľujú vývoj techniky, ale napríklad aj podporu štátu pre živočíšnu výrobu.

Kompletne sa zrekonštruovali maštale, vybudovala sa bioplynová stanica a skladisková hala či investovali sa do pôdy a technického vybavenia. V čele podniku stojí Bc. Marek Pethö. „Hospodárime na 1 776 ha poľnohospodárskej pôdy, z čoho je rádovo 1 600 ha ornej. Základnými plodinami v rastlinnej výrobe sú oziminy pšenica a jačmeň pestované na 600 ha, ďalej repka na 160 ha a sója na 270 ha. Pre našu bioplynovú stanicu pestujeme kukuricu na 370 ha a ozimnú raž na 140 ha, po ktorej ešte sejeme kukuricu. Pre dobytok pestujeme lucernu a jarné miešanky,“ hovorí konateľ spoločnosti.

Bioplynová stanica

BPS v časoch vysokých cien energií je, paradoxne, ešte viac stratovejšia. Dôvodom sú zmluvy o výkupných cenách energií, ktoré boli pre prevádzkovateľov výhodné len v časoch nižších cien energií.

Ďalším paradoxom a nesystémovosť štátu je v tom, že pri avizovanom odstrihnutí sa od ruských energonosičov väčšina BPS u nás utlmuje činnosť. „Garantovaná výkupná cena zazmluvnená na 15 rokov bola výhodná pri nižších cenách elektrickej energie. Pri vysokých cenách vstupov a pôvodných výkupných cenách za kWh podnik výrazne stráca,“ hovorí konateľ a vymenováva, že v porovnaní s minulým rokom stúpli náklady na pestovanie kukurice o 178 %, cena elektrickej energie trojnásobne a nafty asi dvojnásobne. Zákon síce umožňuje indexáciu garantovaných výkupných cien, ale zatiaľ k tomu nepristúpil.

„Realizácia stavby bola v réžii Agrotrade Group. Technológie, servis a údržby spojené s prevádzkou zabezpečuje dcérska AT Navaro. Zaujímavosťou našej BPS je, že namiesto jednej kogeneračnej jednotky s výkonom 1 MWh máme dve jednotky s výkonom 600 a 400 kWh,“ hovorí Bc. Marek Pethö. Rozdelenie výkonu má výhodu počas údržby alebo poruchy, keď môžu striedavo odstavovať jednotky bez toho, aby prerušili prevádzku stanice ako celku.

Novým trendom v bioplynových staniciach je výroba biometánu a jeho dodávka do plynovej potrubnej siete, čím sa znižujú straty pri spaľovaní motormi a pri chladení. V Rozhanovciach o tom vedia, ale horšia infraštruktúra a vysoká investícia nateraz bránia prestavbe technológie.

Chov dobytka prešiel zmenami

V Rozhanovciach zmenili filozofiu chovu dobytka. Zrušili dojnice a začali s chovom mäsového plemena charolais. Dôvodom bolo rozhodnutie skupiny o špecializácii vybraných podnikov na chov dojníc a to, že AT Abov má 130 ha prifarmových pasienkov.

Ekonomiku dosahujú výbornými chovateľskými ukazovateľmi a celoročným pobytom zvierat na pasienkoch, v zime chránené jednoduchými prístreškami. Stádo rozdelili do štyroch kategórií, každá s vyhradenou plochou pasienka.

„Základné stádo tvorí 230 jedincov. Produkujeme kvalitné teľatá pre našu sieť Farmfoods a na ďalší výkrm. Na farme Dúbravka pri Michalovciach produkujeme aj ošípané mangadurky, čo sú krížence mangalíc a duroka a ošípané plemena biele ušľachtilé,“ hovorí konateľ.

Lom Oreské ako zdroj vápenca

„Od minulého roka AT Abov prevádzkuje aj lom Oreské, kde ťažíme dolomitický vápenec pre vápnenie a stavebné účely. Pre poľnohospodárov vyrábame jemne mletý vápenec pre úpravu pôdnej reakcie,“ hovorí konateľ.

Variabilná aplikácia vápenca aj počas vegetácie

Vápnenie, lepšie povedané hnojenie vápnikom a horčíkom, možno vykonávať aj počas vegetácie. V porovnaní s vápnom je mletý vápenec pre rastliny neškodná surovina a môže preto dôjsť ku kontaktu s listami. Neškodnosť potvrdzujú aj v Rozhanovciach: „Túto jar sme vápenec aplikovali do pšenice, raže aj jačmeňa priamo na porast v dávke asi 500 kg na hektár a zapracovali ho prútovými bránami. Zatiaľ sme nezistili ani negatívny vplyv pri výskyte vlhkosti v podobe rosy. Odporúčame hnojiť menšími dávkami a častejšie,“ hovorí Bc. Marek Pethö. Pre hnojenie je limitujúca výška porastu a miera jeho poškodenia technikou.  

Plečky aj v sóji a repke?

Hatzenbichler je známym aj výrobou strojov na reguláciu zaburinenosti. V Rozhanovciach používajú prstové brány so záberom 9 a 12 m s aplikátorom.

Používajú ich na zapracovanie bakteriálnych prípravkov a vápenca, pričom si cenia aj ich úlohu pri ničení prísušku, podpore odnožovania a čiastočnom ničení burín na ornej pôde, ale aj pasienkoch a VRK. Prútové brány možno použijú aj v sóji, ktorá ale vyžaduje cit pre termín nasadenia.

 

Marián Kukučka

Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve

Celý článok nájdete v najnovšom čísle časopisu Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve na s.12–13.

Časopis Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve si môžete predplatiť tu.

Marián Kukučka, Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve

Predplatné Agromagazínu

Agromagazín je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho Zadarmo.

Viac o predplatnom Agromagazínu

bkt

pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov