Štvrtok 22.februára 2024, meniny má Etela, zajtra Roman/Romana

Podpora spotreby a výroby mliečnych výrobkov s vyššou pridanou hodnotou, strategická spolupráca medzi rôznymi článkami v reťazci (poľnohospodári, priemysel a maloobchod) a zlepšenie jeho prítomnosti na zahraničných trhoch, najmä v Ázii, kde sa očakáva najväčší nárast spotreby v nadchádzajúcich rokoch.

To sú niektoré zo záverov štúdie „Mliekový sektor v Španielsku“, podporenej finančnou inštitúciou Cajamar v spolupráci s Medziodvetvovou organizáciou pre mliečne výrobky (InLac). Súčasťou boli aj články od 38 odborníkov, ktorí sa zhodli na dobrých vyhliadkach v nasledujúcich rokoch pri výkupných cenách mlieka pre farmárov, ako aj vo vývoji spotreby mlieka.

Po poslednej správe vydanej v roku 2016 (systém kvót bol zrušený v marci 2015) sa táto nová publikácia zaoberá najnovším vývojom španielskeho mliekového sektora: jeho štruktúrou výroby,  technológie a spotreby, dynamikou trhu, ako aj environmentálnymi normami a obmedzeniami, ktoré budú určovať budúcnosť odvetvia.

Hlavné závery správy za rok 2022

Globálny a európsky kontext

► Spotreba mlieka a mliečnych výrobkov vo svete naďalej rastie, najmä v Ázii, ktorá je zodpovedná za 90 % nárastu spotreby medzi rokmi 2008 a 2018.

► Očakáva sa, že tento nárast spotreby bude pokračovať aj v súčasnom desaťročí, aj keď pomalším tempom.

► Od ukončenia kvót na mlieko v EÚ sa produkcia mlieka v období rokov 2015 – 2020 mierne zvýšila o 5,6 %. Polovica tohto nárastu bola alokovaná na export a druhá polovica na domácu spotrebu.

► Výhľad do roku 2030 poukazuje na spomalenie rastu produkcie v priemere o 0,6 % ročne, čo sa premietne do lepších cien pre výrobcov.

Význam mliekarenského sektora v Španielsku

► Španielsko je ôsma krajina v EÚ v produkcii kravského mlieka a druhá v produkcii ovčieho a kozieho mlieka.

► Farmy, priemysel a marketing vytvárajú obrat 13 mld. EUR a zamestnávajú približne 100 000 ľudí.

► Mliekový sektor predstavuje 1 % španielskeho HDP.

Štruktúra a dynamika farmy

► Od roku 2015 došlo v Španielsku k výraznému nárastu produkcie kravského mlieka, čo je výrazne nad priemerom EÚ.

► Proces reštrukturalizácie fariem bude pokračovať (menej fariem, ale s vyššou produkciou), aj keď s menším počtom zatváraní chovov.

►Udržiavanie regionálnej diverzity a výrobných systémov, aj keď so všeobecným trendom, najmä v prípade mliekového dobytka: väčšie, technicky vybavenejšie farmy s intenzívnym systémom chovu, sústredené v špecifických geografických oblastiach.

Expanzia a zmeny v mliekarenskom priemysle

► Priemysel v Španielsku absorboval všetok nárast domácej produkcie mlieka, takže za posledné desaťročie sa objem spracovaného mlieka zvýšil o 1,3 mil. ton.

► Viac ako polovica tohto nárastu išla na výrobu syrov a zvyšok na jogurty, zákusky a priemyselné výrobky, v porovnaní so stabilizáciou v segmente baleného konzumného mlieka.

► Zmeny v obchodnej štruktúre s menšou koncentráciou vďaka rastu stredne veľkých mliekarenských odvetví.

Organizácia a štruktúrovanie hodnotového reťazca

► Centrálna úloha medziodvetvovej organizácie InLac v komunikácii  v rámci reťazca.

► Dôležitá úloha družstiev, najmä pri predaji mlieka a dodávke vstupov do poľnohospodárskych podnikov, ktoré prispievajú k odolnosti reťazca.

► Je potrebné upevniť stabilné vzťahy a stratégie spolupráce medzi článkami v reťazci.

Spotreba, komercializácia a trhy

► Silná dominancia veľkodistribúcie v maloobchode s mliekom a mliečnymi výrobkami, ktorá predstavuje viac ako 90 %.

► Mierny rast spotreby mliečnych výrobkov v Španielsku v období rokov 2015 – 2020 s veľmi nerovnomernou dynamikou v sortimente výrobkov.

► Zníženie štrukturálneho deficitu obchodnej bilancie mliečnych výrobkov v Španielsku (vyššie v objeme ako v hodnote).

Technologická charakteristika

► Farmy postupne začleňujú digitálne nástroje, aj keď pomaly. Je to najmä kvôli nákladom a nedostatku dôvery v kontrolu nad novými technológiami.

► Vyvíjajú sa technologické nástroje na zlepšenie environmentálnej udržateľnosti.

► V nadchádzajúcich rokoch sa zlepšia algoritmy z hľadiska presnosti a predikcie, čo uľahčí digitálnu transformáciu produkcie mlieka pri hovädzom dobytku aj ovciach. To si vyžaduje vyškoleného a špecializovaného farmára a pracovnú silu.

► Vysoká kvalita mlieka sa prejavuje vo všetkých výrobných systémoch, hoci rôzne spôsoby kŕmenia vedú k rozdielom v zložení mastných kyselín a antioxidantov.

Environmentálna stopa výroby mlieka v Španielsku

► Hodnoty uhlíkovej stopy mlieka vyrobeného v Španielsku sú nižšie ako celosvetové hodnoty.

► V oblasti krmív pre zvieratá existuje široká škála opatrení na zníženie environmentálnej stopy, ktoré je možno zaviesť

► Šľachtenie zvierat a genetika prispievajú k zvýšeniu udržateľnosti z hľadiska efektívnosti produkcie.

Ďalšie výzvy

Počas prezentácie správy prezident medziodvetvovej organizácie InLac zdôraznil, že španielsky mliekarenský sektor čelí novému kontextu a regulačnému rámcu. Preto ako bezprostredné budúce výzvy musí sektor čeliť nárastu nákladov (elektrina, palivo, krmivo, práca), ako aj účinkom sucha a nedostatku vodných zdrojov. Poukázal tiež na to, že „musí priťahovať talenty a podporovať generačnú výmenu, aby bola zaručená jej kontinuita“.

Niektoré údaje o mliekarenskom sektore v Španielsku

Španielsko má v súčasnosti 20 600 farmárov, ktorí produkujú kravské, ovčie a kozie mlieko, a viac ako 1 500 autorizovaných stredísk na zber a spracovanie mlieka. Španielsko produkuje viac ako 7 mil. ton kravského mlieka, 508 mil. kg ovčieho mlieka a 468 mil. kg kozieho mlieka. Vývoz vzrástol v objeme o 7,52 % a v hodnote o 1,98 %. Dovoz klesol v objeme o 4,87 % a v hodnote o 6,32 %. Za posledné desaťročie vzrástol zahraničný predaj syra o 125 %. Spotreba mlieka a mliečnych výrobkov dosiahla 5 068 mil. litrov v hodnote viac ako 8 608 mil. eur.

 

Zo zdrojov agroberichtenbuitenland preložil a upravil Miroslav Záhradník, NPPC-VÚŽV Nitra

naj agromanažér 2023

Chovmat banner

agropoistenie

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov