Piatok 27.januára 2023, meniny má Bohuš, zajtra Alfonz

Ceny pšenice a repky na burze MATIF zaznamenali v júli úrovne, ktoré sme vyhodnotili ako strednodobé cenové dno. I preto sme realizovali obchody pri týchto plodinách.

Burzová pozícia zvyšuje zisk

Vitajte pri 6. pokračovaní seriálu článkov týkajúcich sa realizácie predajného plánu produkcie plodín na virtuálnej 500 ha farme AGROMAGAZÍNu. V júli pokračovala cenová korekcia plodín na MATIFe, pričom pri repke ako aj pšenici sa ceny dostali na úrovne, ktoré v rámci našich analýz sme vyhodnotili ako možné strednodobé cenové dno, čo znamená, že z týchto úrovní očakávame znovu vyššiu pravdepodobnosť nárastu cien do ďalších mesiacov. I preto sme pri pšenici využili pokles ceny a korigovali jednu burzovú pozíciu (avízo na túto korekciu v minulom vydaní) plus sme sa rozhodli definitívne uzatvoriť burzové pozície na repku a k tomu zrealizovať 50 ton repky na domácom fyzickom trhu SR. Po týchto zmenách aktuálne držíme na burzovom účte 4 otvorené pozície. Doteraz sme uzatvorili 6 obchodov na burze, všetky na MATIFe, pričom v rámci týchto uzatvorených (ukončených) obchodov sme doteraz zaknihovali zisk 16849 EUR (tab 2). Medzimesačne nám tak stúpol zisk z uzatvorených pozícií o 8874 EUR.

K 2.8.2022 naše otvorené pozície na hedžingovom účte (4 obchody) evidujú zisk 37186 EUR, čo znamená medzimesačný pokles hodnoty účtu o 11725 EUR v otvorených pozíciách (tab. 1).

Opäť pripomíname, že všetky nové otvorené pozície ako aj realizované obchody v priebehu mesiaca zverejňujeme hneď po realizácii týchto obchodov na našom twitterovom účte @agromagazin. Zmeny evidujeme v priložených tabuľkách.

Repka

Žatva repky je dokončená a podľa najčerstvejšieho odhadu JRC MARS Európskej komisie dosiahne priemerný výnos tejto komodity v SR hodnotu 3,14 t/ha. Ako sme spomínali na začiatku tohto projektu predajného plánu našej virtuálnej farmy, aby sme sa čo najviac priblížili realite skutočnej priemernej farmy v SR, budeme vychádzať pri výpočte úrod tejto farmy z priemeru za Slovensko. To znamená, že sa nám na našej 100 ha výmere podarilo zožať 314 ton repky. Ako dokumentuje tabuľka 2, celkovo 200 ton repky sme kontrahovali už počas jari. Počas júla sme sa rozhodli definitívne uzatvoriť naše burzové pozície na repke a k tomu predať na slovenskom fyzickom trhu ďalších 50 ton produkcie. A to znamená, že nám ostáva na predaj ešte 64 ton repky.

Ak si pamätáte, v minulom čísle AGROMAGAZÍNu sme hovorili o tom, že očakávame pokles cien repky na MATIFe k 600 EUR/t. Aj prognózy AGROMAGAZÍNu hovorili už niekoľko mesiacov o tom, že táto cena by mohla byť strednodobým cenovým dnom pre repku a od tejto úrovne by cena mohla na MATIFe znovu narásť, hlavne v prípade, že porastie cena ropy. Preto sme boli v strehu a pripravovali sme sa na uzatvorenie pozície (novembrový short kontrakt 2022, ktorý sme predali 26.5.2022 za cenu 800 EUR/t) v okolí tejto úrovne. V úvode tretej dekády júla sa augustový kontrakt repky 2022 na MATIFe skutočne dostal k 605 EUR/t (náš novembrový kontrakt 2022 zaznamenal minimum na 612 EUR/t), no my sme sa rozhodli ešte chvíľu počkať, keďže sme verili, že repka sa môže zosunúť k 590 EUR/t. Repka však od tohto momentu obrátila trend a začala znovu zdražovať. Keď 27.7.2022 sa nám na slovenskom fyzickom trhu naskytla príležitosť predať 50 ton repky za 630 EUR/t, rozhodli sme sa predaj zrealizovať a súčasne i zatvoriť spomínaný 1 kontrakt (50 ton) repky na burze tým, že sme nakúpili novembrovú repku 22 za cenu 645,75 EUR/t. V celkovom sumári sme tak na tomto burzovom hedžingu zarobili 144,25 EUR/t (800 – 645,25 EUR/t). Ak si teda spočítame, že 50 ton repky sme predali na fyzickom trhu za 630 EUR/t a k tomu pripočítame zisk z burzovej pozície 144,25 EUR/t, potom naša finálna realizačná cena týchto 50 ton repky je 774,25 EUR/t. Okrem toho sme si prilepšili na produkcii 50 ton aj ďalším uzatvoreným obchodom s repkou z dňa 20.7.2022, keď sme uzatvorili spreadový obchod (short nov 22 repky plus long máj 23) s celkovým ziskom 17,25 EUR/t. Spreadové obchody sú relatívne nízko rizikovými obchodmi, pričom ich cieľom je zarobiť na normalizácii tzv. forwardovej krivky. Tradične termíny futures s neskoršou dodávkou bývajú drahšie ako termíny so skoršou dodávkou, no počas jari bola forwardová krivka obrátená. Stavili sme na jej normalizáciu a keďže táto stratégia nám vyšla, prinieslo to ovocie v podobe prilepšenia si k našej finálnej realizačnej cene repky. Čiže technicky, ak by sme k vyššie uvedenej cene 774,25 EUR/t na nedávno predanej repke napočítali ešte zisk 17,25 EUR/t, potom sme de facto teraz realizovali týchto 50 ton repky za cenu 791,50 EUR/t. Oproti 630 EUR/t ponuke na SK trhu v súčasnosti je to veľmi dobrý výsledok.

Teraz nám ostáva sa ešte sústrediť na predaj 64 ton repky. Hovorili sme, že ak to situácia umožní a cena repky vystúpa vyššie (pásmo 750 – 800 EUR/t) potom ešte vstúpime do short burzovej pozície repky a zahedžujeme si jej cenu, pričom spomínanú finálnu časť produkcie si ponecháme v sklade dlhšie. Zrejme ale napokon zmeníme stratégiu. Chvíľu počkáme na avizovaný možný nárast ceny repky na fyzickom trhu a potom repku hneď predáme. Futures pozíciu pre tohtoročnú úrodu repky tak už otvárať nebudeme – no samozrejme, budeme striehnuť na zaujímavé ceny úrody 2023/24!

Pšenica

Poklesný trend na burze MATIF sprevádzal počas väčšiny júla i ceny pšenice. I tu sa komodita dostala k 310 EUR/t, pričom AGROMAGAZÍN avizoval, že cena 312 EUR/t môže predstavovať strednodobé dno. Keďže úplne na začiatku jari (presne 29.3.2022) sme vstúpili do prvej hedžingovej pozície pšenice už na cene 320 EUR/t, pričom následne sa cena pšenice tohto kontraktu sa dokázala vyšplhať až k 430 EUR/t (futures máj 2023), považovali sme tento náš vstup za menej vydarený. Súčasná cenová korekcia nám pritom dala možnosť pre optimalizáciu tejto burzovej pozície. Keď cena májového futures 2023 pšenice dňa 25.7.2022 vyklesala na 312 EUR/t, rozhodli sme uzatvoriť vyššie uvedenú pozíciu 2 kontraktov (100 ton) pšenice. Keďže sme pozíciu otvorili predajom za 320 EUR/t a uzatvorili sme ju nákupom za 312 EUR/t, na pozícii sme zarobili 8 EUR/t.

Teraz nám ostáva vyčkávať a znovu si zahedžovať týchto 100 ton v prípade, že cena pšenice na MATIFe znovu posilní. Ku koncu júla sa pritom marcový, resp. májový kontrakt pšenice 2023 začal znova posúvať k 330 EUR/t. Čiže nateraz nám táto stratégia vychádza. Otázka ale znie, či napokon ešte vôbec máme hedžovať na burze týchto 100 ton pšenice. Žatva pšenice je u konca, pričom sme dosiahli priemerný výnos 5,13 t/ha, čo bolo pod naším plánom na úrovni 5,5 t/ha. Reálne tak máme na predaj 1026 ton pšenice namiesto plánovaných 1100 ton. 400 ton produkcie sme si už počas jari zakontrahovali na fyzickom trhu SR dopredu a ďalších 400 ton produkcie máme krytých dvomi otvorenými burzovými hedžovacími pozíciami (celkovo 8 kontraktov). Preto uvidíme, akú stratégiu zvolíme. Všetko bude závisieť od toho aká vysoká bude negatívna cenová prémia pšenice v čase nášho plánovaného predaja na fyzickom trhu voči cene MATIF. Ak bude slovenská cena viac ako 30 EUR/t pod MATIFom, potom asi podržíme pšenicu ďalej v sklade a zahedžujeme ju cez burzu a počkáme si na normalizáciu cenovej prémie. Predsa len keď teraz prúdi na Slovensko ukrajinská kukurica a pšenica, tlačí to domáce ceny pšenice pomerne citeľne nadol voči MATIFu (rozdiel 50 až 80 EUR/t – čo je oproti štandardným 25 – 30 EUR/t veľa). Trh ukáže. Samozrejme, súčasné nastavenie znamená, že nemáme nijako krytých 226 ton produkcie pšenice a ak cena bude ďalej klesať, budeme na tom tratiť. Neistota na trhu s pšenicou však ostáva a i preto veríme, že príde príležitosť ako túto časť produkcie speňažiť lepšie.

Kukurica a sója

Minulý mesiac sme takticky uzatvorili jednu hedžingovú pozíciu na 100 ton produkcie kukurice s tým, že ak cena plodiny na MATIFe znovu vzrastie, potom vstúpime do pozície opäť. Medzitým za ostatný mesiac cena júnového kontaktu kukurice 2023 pritom vzrástla o 29 EUR/t na 319 EUR/t. Technicky by sa tak mohlo javiť, že by sa oplatilo znovu obnoviť tento hedžing. No keďže situácia s kukuricami v EÚ a čiastočne i v USA sa kvôli suchému a teplému počasiu komplikuje, zdá sa nám rozumné ešte chvíľu vyčkať a obchod nateraz neobnovovať. Napokon kontrakt kukurice na MATIFe s najbližším termínom dodávky za august sa v tomto čase obchoduje za 356 EUR/t a teda vzdialenejšie kontrakty by mohli mať tendenciu ho dobiehať. Škoda, že novembrový kontrakt 2022 sa v totožnom čase obchoduje len za 321 EUR/t a teda cenový rozdiel (spread) medzi novembrovým kontraktom 2022 a júnovým 2023 je len plus 2 EUR/t a teda nateraz je nezaujímavý pre realizáciu spreadového obchodu, ktorý nám už dvakrát priniesol pekné prilepšenie pri repke v tejto sezóne.

Takže pri kukurici nateraz vyčkávame. Platí to aj pre obchody na fyzickom trhu, keďže domáce slovenské ceny sú v súčasnosti výrazne ovplyvnené dovozom ukrajinskej kukurice a hýbu sa citeľne pod cenami na burze MATIF. Ak ale kukurica ďalšie mesiace pridá niekoľko desiatok eur na tonu, nepochybne bude zaujímavé pristúpiť buď k hedžingu ďalšej časti produkcie, prípadne i kontrahovaniu na fyzickom trhu SR, ak ten ponúkne relevantnú cenu v porovnaní s cenotvorbou na MATIFe.

Sója

Pri sóji momentálne volíme vyčkávaciu taktiku. Ide o experimentálnu pozíciu. Keďže cena sóje na burze CBoT ostatné dni posilňuje, náš burzový zisk na hedžingovom účte sa postupne znižuje. Dokým ale cena sóje na fyzickom trhu bude nasledovať, nevidíme v tom problém. Navyše sme takto zahedžovali len 1 kamión (presnejšie 27,2 t), takže celkovo túto pozíciu z pohľadu risk manažmentu vnímame ako vybilancovanú. 

 

David Karkulín

Tento článok nájdete v augusutovom vydaní AGROGAZÍNu na s.36-37.

Mesačník AGROMAGAZÍN si môžete predplatiť tu.

Poznámka: Všetky nové otvorené pozície ako aj realizované obchody v priebehu mesiaca zverejňujeme hneď po realizácii týchto obchodov na našom twitterovom účte @agromagazin.

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov