tatra banka

tatra banka agrofinancovanie

tatra banka agrofinancovanie

Nedela 01.oktobra 2023, meniny má Arnold, zajtra Levoslav

Prinášame vám úryvok z rozhovoru s Ing. Martinom Rovašom, PhD., zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory týkajúci sa podmienok GAEC v novom Strategickom pláne.

V problematike GAEC je pre poľnohospodárov asi najproblematickejšou podmienkou GAEC 6, podľa ktorej by poľnohospodári mali udržiavať min. 80 % ornej pôdy pokrytej v období od 1.11. do 1.3.? Aké problémy môže farmárom spôsobiť dodržiavanie tejto podmienky? Pestovanie ktorých plodín môže byť najviac ohrozené touto podmienkou?

Považujeme túto podmienku za zásadnú, preto pre ozrejmenie dopadov tejto podmienky sme oslovili našu členskú základňu. Výsledkom tohto prieskumu bolo konštatovanie, že takto nastavená podmienka by limitovala predovšetkým podniky pestujúce plodiny so zberom po prvom novembri, podniky, ktoré v danom období zvykli aplikovať maštaľný hnoj pri rešpektovaní pravidiel zákona o hnojivách a predovšetkým podniky, ktoré v rámci prípravy pôdy vykonávali jesenné orby.

Dávame do pozornosti, že tým by bola výrazne obmedzovaná platnosť zásady profesora A. Frideckého a generáciami osvedčenej skúsenosti našich roľníkov: jarná orba - nutné zlo. Preto sa SPPK snažila zachovať pôvodne pripravované znenie podmienky z februára tohto roku, keďže toto pôvodne navrhované znenie podmienky sa týkalo iba ohrozenej pôdy.

SPPK preto na konci septembra, po zistení zmeny nastavenia podmienky zo strany MPRV SR a odkonzultovaní problematiky naprieč celou členskou základňou,v priebehu 24 hodín detailne rozpracovala pre ministerstvo dva varianty riešenia tejto podmienky.

Prvý variant  bol pôvodný, zameraný iba na ohrozené plochy, doplnený o podrobné zdôvodnenie tohto variantu. Druhý variant vychádzal z nového návrhu MPRV SR, t.j. pokryvu ornej pôdy v termíne 1.11. – 1.3., ale s nižším požadovaným podielom pokrytej pôdy v tomto období na úrovni 50 % a s uplatnením výnimiek pre vyššie špecifiká, tedapre zber plodín jesenného zberu, jesenné zaorávanie maštaľného hnoja, prípravu pôdy pod jariny a pre podniky so živočíšnou výrobou.

Začiatkom októbra oznámila EK svoje rozhodnutie, ktorým schválila návrh SR, uplatňovaním ktorého bude SR uplatňovať tzv. letno-jesenný model tejto podmienky, čo znamená minimálne 80 % pokrytie ornej pôdy v období 1.6. – 31.10. s uvedením povolených spôsobov pokrytia (založenie porastu ozimných plodín, ponechanie strniska po pozberanej plodine, osiatie medziplodiny po zbere hlavnej plodiny).

Podmietku ako spôsob pokryvu namietala EK, kvôli údajným nevýhodám, predovšetkým údajne kvôli pôde bez pokryvu v prípade využitia podmietky. SPPK preto znovu v priebehu necelých 24 hodín pripravila pre MPRV SR zdôvodnenie vhodnosti podmietky pre plnenie podmienky GAEC 6. Toto zdôvodnenie vychádza zo slovenskej vedeckej a odbornej literatúry.

V prípade potreby bola SPPK pripravená zabezpečiť odborný výklad národnej autority v danej oblasti, za účelom objasnenia vhodnosti podmietky pre plnenie GAEC 6. MPRV SR sa stotožnilo s návrhom SPPK a EK nakoniec uznala aj podmietku ako štvrtý spôsob pokryvu pre letno-jesenné obdobie. Európska komisia však trvala na tom, že SR musí uplatňovať podmienku pokryvu aj v období 01.11. – 01.03. na ornej pôde na min. 80 % podielu ornej pôdy žiadateľa so svahovitosťou nad 7 stupňov a to bez akceptovania akejkoľvek výnimky, pričom povolené sú tieto typy pokryvu pôdy: pestované plodiny, zvyšky poľnohospodárskych plodín ponechaných na ploche, úhory.

Zaujímavé je, že ČR má toto tzv. „citlivé obdobie“ v rámci GAEC 6 stanovené len do 31.10. príslušného roka. Nestala sa tak chyba na strane Slovenska pri rokovaniach s Európskou komisiou? Ako je to v prípade GAEC 5 a 7 v rámci Strategického plánu ČR. Aj tam sú rozdiely oproti SR?

SPPK zazlieva rezortu pôdohospodárstva nedostatočnú dôraznosť pri komunikácii s EK, pretože táto komunikácia by mala byť vedená s dôrazom na presadzovanie záujmov slovenských poľnohospodárov.

MPRV SR pri rokovaniach s Európskou komisiou zvolilo postup, že o pripomienkach k Strategickému plánu rokovala najprv so zástupcami Európskych inštitúcií a o dohodnutých výsledkoch rokovaní sa následne snažilo presvedčiť zástupcov poľnohospodárov o tom, že sú to výhodné podmienky pre nich.

Problémom je, že nepochopenie systému práce ľudí na pôde a so zvieratami, resp. nezmyselne stanovené podmienky aj nad rámec požiadaviek zo strany Európskej komisie budú slovenských poľnohospodárov obmedzovať pri ich činnosti.

Pri GAEC 5 využíva Česká republika podobné znenie podmienky ako Slovenská republika, avšak s menej prísnym nastavením tejto podmienky. Pri GAEC 7 je žiadateľ v Českej republike povinný medziročne striedať plodiny na minimálne 40 % svojej ornej pôdy.

Problémom pre niektoré podniky môže byť aj plnenie GAEC 7, ktorá zakazuje pestovanie rovnakej plodiny na tej istej ploche počas dvoch po sebe nasledujúcich rokov. Ide napríklad o podniky, ktoré majú v osevnom postupe vyššie zastúpenie kukurice. Čo bude povinnosť plnenia tejto podmienky znamenať pre tieto podniky a aké majú podniky možnosti plniť túto podmienku bez toho, aby výraznejšie zasahovali do svojho osevného postupu?

Pre rok 2023 uplatňuje Slovenská republika pre GAEC 7 výnimku, t.j. žiadateľ bude môcť na tej istej ploche pestovať tú istú plodinu ako v roku 2022. Pre rok 2024 je však znenie podmienky nekompromisné a zakazuje pestovanie tej istej ploche tej istej plodiny dva roky po sebe.

SPPK preto priebežne upozorňuje rezortné ministerstvo na nevyhnutnosť z pozície ministerstva pri najbližšej príležitosti, teda hneď na začiatku roka 2023, otvoriť rokovanie s EK o úprave tejto podmienky pre rok 2024 a na základe podkladov a údajov, ktorými MPRV SR a ním riadené organizácie) disponujú a nastaviť tieto podmienky maximálne výhodne pre slovenských poľnohospodárov pre rok 2024.

SPPK poskytla okrem zahraničných modelov (napríklad za tri roky vystriedať plodiny na všetkých plochách, každý rok na jednej tretine plôch) aj vlastný model riešenia. Ostáva na MPRV SR, aký maximálne vhodný model tejto podmienky pripraví pre svojich poľnohospodárov pre rok 2024.

 

David Karkulín, Agromagazín

Snímka: J. Holéciová, SPPK

Celý rozhovor s Ing. Martinom Rovašom, PhD., zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory nájdete v decembrovom AGROMAGAZÍNe 12/2022 na s. 20-22.

Mesačník AGROMAGAZÍN si môžete predplatiť tu.

 

 

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov