tatra banka

tatra banka agrofinancovanie

tatra banka agrofinancovanie

Nedela 01.oktobra 2023, meniny má Arnold, zajtra Levoslav

Slovensku sa v decembri 2022 podarilo schváliť legislatívu, ktorá definuje „rodinné podniky“ a ustanovuje ich základné princípy fungovania. Pre Slovensko je to po dlhšom období prelomový krok a začiatok cesty k systematickej podpore rodinných podnikov a fariem.

Poľnohospodárstvo je jedna z najstarších foriem hospodárenia činnosti človeka a od jeho formy záleží schopnosť vyprodukovať dostatok potravín vo vysokej kvalite. Tradičné poľnohospodárstvo našich predkov nepredstavovalo nikdy žiadnu hrozbu pre človeka, zásadnému zvratu prišlo v 20. storočí, kedy sa poľnohospodárstvo zmenilo na priemyselné odvetvie so snahou o minimalizáciu nákladov a maximalizáciu zisku. Pri vstupe Slovenska do Európskej únie sme predpokladali, že veľkovýrobná štruktúra nášho poľnohospodárstva bude stačiť na komplexné zabezpečenie poľnohospodárskych produktov. Dlhoročne uprednostňovaný veľkovýrobný systém hospodárenia je v nás natoľko zafixovaný, že len veľmi pomaly si začíname uvedomovať potrebu zabezpečenia doplnkových potravín prostredníctvom malých rodinných fariem.

Negatívne konštatovania, že mladí ľudia na Slovensku nemajú záujem o prácu v poľnohospodárskom odvetví z dôvodov už nám všetkým známych ako sú namáhavá a vyčerpávajúca práca, ktorá je slabo platená iba umocňujú nezáujem mladých ľudí pracovať v tomto odvetví. Týmito stále opakujúcimi tvrdeniami zároveň podnecujeme u mladých ľudí určitú negatívnu filozofiu, ktorá sa odzrkadľuje vo vzťahu k prírodným hodnotám a samotnej pôde. Neuvedomujeme si, že zároveň pripravujeme našu mladú generáciu k tomu, aby sa vyrovnávali s úpadkom ekologických systémov a nekvalitou poľnohospodárskych produktov k nám dovážaných na rozdiel od západoeurópanov.

Čo je základom úspechu vo vyspelých krajinách EÚ

Vo vyspelých krajinách predstavuje súčasné vyspelé poľnohospodárstvo určitú filozofiu odzrkadľujúcu sa v spôsobe využívania, obhospodarovania a vzťahu k vlastnej pôde. Pramení zo širokej škály hodnôt, ktorá je poskytovaná mladým farmárom a odráža aj vysoký stupeň environmentálneho a sociálneho vedomia obyvateľstva krajiny.

Zároveň v nich existuje dlhodobo dvojaká štruktúra fariem a to tzv. veľkých kapitálových a malých fariem rodinného typu, pričom priemerná výmera jednej farmy je 13 hektárov. Veľké sa špecializujú na kapitálovo intenzívnejšiu  produkciu, akou sú obilniny a olejniny s plným využitím prírodných zdrojov smerujúce k maximálnej ekonomickej rentabilite. Na druhej strane sú malé rodinné farmy špecializujúce sa na doplnkové produkty charakteristické vyššími nárokmi na kvalitu a mnohostrannosť výroby s prihliadnutím na biologickú rovnováhu a ochranu pôdy. V západnej Európe tvoria malé a stredné farmy najrozsiahlejšiu oblasť rozvinutých ekonomík, pretože ich významnou devízou je pružnosť, nižšia kapitálová náročnosť, možnosti inovácie a pokrývanie čoraz pestrejšieho sortimentu regionálnych špecialít na domácom trhu. Tieto kritéria dokáže naplniť iba roľník hospodáriaci na vlastnej pôde, preto Európska únia bude naďalej podporovať zakladanie a fungovanie malých fariem a rodinných hospodárstiev pôsobiacich na vidieku. Podstatnou silnou stránkou je aj šetrnejší, ekologickejší prístup k životnému prostrediu a zachovanie tradičnej krajiny. Rozvoj poľnohospodárstva vo vyspelých  krajinách Európskej únie ide dopredu aj vďaka malým roľníkom hospodáriacich na menších pozemkoch, podstatné však je, že si zameraním pestovania nekonkurujú s veľkými firmami, ale sa dopĺňajú.

Rodinná farma prispieva

- k zachovaniu a posilneniu biodiverzity

- k zachovaniu tradičných metód a spôsobov pestovania

- k zachovaniu hodnôt krajiny a k aktívnej ochrane prírody

- k tvorbe vysoko kvalitných, bezpečných a zdravých potravín

- k zachovaniu regionálnych odrôd

- k širšiemu sortimentu domácich produktov

Nové perspektívy

Po dlhom období stagnácie sa podarilo Slovensku v decembri 2022 schváliť Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý definuje „rodinné podniky“ a ustanovuje ich základné princípy fungovania. Zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2023. Pre Slovensko je to po dlhšom období prelomový krok a začiatok cesty k systematickej podpore rodinných podnikov a fariem. Slovensko sa tak stalo ďalším štátom, ktorý naštartoval prípravu komplexných legislatívnych úprav v rámci rodinného podnikania. Najväčší význam má novela tohto zákona pre slovenský vidiek, kde žije viac ako polovica obyvateľstva Slovenska. Ukotvenie pojmu „rodinný podnik“ by malo pomôcť vytvoriť lepšie podmienky pre zabezpečenie generačnej kontinuity a udržania rodinných podnikov na vidieku. Zákon môže prispieť k postupnému prechodu, či nasmerovaniu z globálne orientovanej produkcii na lokálnu produkciu, ktorá zároveň podporí i sociálnu, ekonomickú a environmentálnu funkciu vidieka.

 

Ing. Eva Pekárová, MBA

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

Celý článok si môžete prečítať v AGROMAGAZÍNe 04/202 na s. 14-15.

Mesačník AGROMAGAZÍN si môžete predplatiť tu.

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Mohlo by vás zaujímať

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov