BASF Butisan

BASF Butisan

Basf butisan

Streda 10.augusta 2022, meniny má Vavrinec, zajtra Zuzana

Klostridiálne infekcie prežúvavcov a zvlášť vysoko produkčných kráv nemôžeme a ani nesmieme podceňovať alebo bagatelizovať. Ak sú kompetentne diagnostikované, musíme sa nimi zaoberať s plnou vážnosťou, pretože majú veľmi negatívny vplyv na efektívnosť chovu hovädzieho dobytka a súčasne aj na ekonomiku produkcie mlieka. Avšak nikdy neprichádzajú a ani neprebiehajú v akomsi vzduchoprázdne, ale vždy sa vyskytujú v rôznych prepojeniach na iné faktory a vplyvy.

Je dôležité poznať jednotlivé prvky systému, ale ešte dôležitejšie je poznať vzťahy medzi týmito prvkami, pretože až potom môžeme začať celý systém riadiť. V tomto kontexte sa pozrieme na klostridiálne infekcie v súvislostiach prepojených na výživu. Na to nám poslúži prípadová štúdia zo súčasnej slovenskej výrobnej praxe. Tvorí základňu jednak pre analýzu a pochopenie príčin vzniku a rozvoja týchto infekcií, ale aj pre postupy na elimináciu a prevenciu týchto záťaží.

KLOSTRÍDIE

Pri hospodárskych zvieratách zohrávajú klostrídie veľmi významnú rolu. Klostrídie v procese silážovania predstavujú veľkú hrozbu, avšak dnes sa s touto skupinou klostrídií nebudeme vôbec zaoberať.

Vyskytujú sa však aj v mikroflóre bachora. Dnes sú známe štyri druhy klostrídií, ktoré sa veľmi aktívne podieľajú na trávení vlákniny a niektorých cukrov v bachore. Pre ilustráciu: V 1 ml bachorového obsahu sa ich nachádza neuveriteľných 30 až 600 miliónov a pritom táto skupina tvorí len okolo 10 % celkovej populácie bachorovej mikroflóry. Tieto klostrídie sú považované za jedny z najpôvodnejších druhov bachorových mikroorganizmov.

Iné klostrídie sú aj pôvodcami ochorení a pôsobia ako primárna alebo menej často, ako sekundárna príčina chorôb (choroboplodné druhy) - napríklad: tetanus, botulizmus a sneť šelestivá. Charakteristickou črtou choroboplodných klostrídií je produkcia jedov (endotoxínov), ktoré vyvolávajú charakteristické príznaky a zvyčajne majú smrtiace účinky. Tieto klostrídie sa nachádzajú v humóznej pôde, kde sa v teplých a vlhkých podmienkach dokážu množiť. Môžu sa nachádzať aj v tráviacom trakte zdravých zvierat a samotné ochorenie dokážu vyvolať len za určitých okolností: Potrebujú mať vhodné prostredie a „otvorenú bránu“, ktorá z pohľadu výživy býva v stene tráviaceho traktu. Takto sa dostávajú ďalej do tkanív a ďalších orgánov. Vakcinácia proti nim je známa už pomerne dávno, avšak sama osebe nemusí vôbec riešiť podstatu problému, o čom sa presvedčíme na praktickom príklade prípadovej štúdie.

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA

Sme v chove strakatého dobytka, v kategórii do 100 dní a s produkciou 27,5kg mlieka/zv./deň. Skrmuje sa kompletne zmiešaná kŕmna dávka s obsahom 15,5 % N-látok a 30 % vlákniny (NDV) v sušine. Na separačných sitách (PEN SEPARÁTOR) zostáva 50–53 % častíc krmiva s veľkosťou nad 8 mm, čo možno považovať za prijateľné.

Avšak v priebehu jedného týždňa uľahlo a následne aj uhynulo 7 kráv. Pitevný nález na orgánoch potvrdzoval výskyt krvácanín (obr.1). Tieto boli interpretované v súvislosti s mikrobiologicky potvrdeným nálezom klostrídií, pričom kravy boli opakovane vakcinované proti klostrídiám. Prvotný záver pitevného nálezu: Klostridiálna infekcia.

Úplne nové svetlo do celého problému prinieslo otvorenie predžalúdkov. Sliznica dna bachora a spodných častí bočných stien bola celkom zničená. Zrohovatená povrchová vrstva sliznice na povrchu klkov bola úplne rozrušená a fakticky neexistovala (obr.2). Bachorový obsah pokrýval úplne obnaženú a narušenú sliznicu na ploche viac ako 1 m2. „Žalúdočný vred“ takého rozsahu bude vždy pre kravu predstavovať fatálne nebezpečenstvo a ohrozenie života. Toto bola otvorená brána nielen pre klostrídie, ale aj pre množstvo ďalších, viac alebo menej patogénnych mikroorganizmov. Na takýto infekčný tlak nemôže a nebude nikdy postačovať imunita. Pritom snímky sú z pitvy kravy, ktorá nebola v popôrodnom období, ale už v 150. dni gravidity!

 

Celý článok nájdete v júnovom Slovenskom CHOVe na s.22-25

MVDr. Tomáš Mitrík, PhD., MVDr. Andrej Mitrík - FEED LAB s.r.o., Spišská Nová Ves

Časopis Slovenský CHOV si môžete predplatiť tu.

 

Tomáš Mitrík, Andrej Mitrík, FEED LAB, Spišská Nová Ves

Predplatné Agromagazínu

Agromagazín je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho Zadarmo.

Viac o predplatnom Agromagazínu

bkt

pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov