LG Architect

Nedela 03.júla 2022, meniny má Miloslav, zajtra Prokop

Údaje zo sčítania, ktoré zhromaždilo Ministerstvo poľnohospodárstva, výživy a námorníctva (DAFM), ukázali v porovnaní s rokom 2020 približne 3,6 % nárast "národného" stáda oviec.

Sčítacie formuláre boli zaslané 47 123 chovateľom oviec registrovaných v DAFM, pričom približne 2 100 z týchto stád oviec bolo buď novo schválených ministerstvom v roku 2021 alebo reaktivovaných na chov oviec v priebehu roka.

Zo 42 014 (89 %) prijatých odpovedí 36 163 stád chovalo ovce, zatiaľ čo 5 851 stád nechovalo v čase sčítania žiadne ovce.

Okrem toho necelých 700 respondentov, ktorí v deň sčítania nechovali ovce, uviedlo, že nemajú v úmysle v blízkej budúcnosti opäť začať s chovom oviec, dodalo DAFM.

Údaje zo sčítania v roku 2021 ukázali, že na konci roka 2021 sa v 36 163 registrovaných stádach chovalo 4,02 milióna oviec (nárast o 571 oproti 35 592 v roku 2020), čo predstavuje nárast o 3,6 %, alebo približne 120 000 jedincov v porovnaní s rokom 2020.

Chovalo sa 2,7 mil. chovných oviec starších ako 12 mesiacov, čo predstavuje nárast približne o 55 000 (2,1 %) v porovnaní s 2,6 mil. chovných oviec v minulom roku.

Zaznamenalo sa 1,24 mil. „iných oviec“ (vrátane jahniat, vykastrovaných baranov a vyradených oviec), pričom bolo zaznamenaných 86 216 plemenných baranov.

Priemerná veľkosť

stáda bola 111, čo je nárast v porovnaní s rokom 2020 o 2 jedince, pričom 68 % stád (24 610) chovalo 111 alebo menej oviec.

Zo zdrojov agriland preložil a upravil Miroslav Záhradník, NPPC-VÚŽV Nitra

Ilustračná snímka: https://www.hillwalktours.com/

Miroslav Záhradník, NPPC-VÚŽV, Nitra

Predplatné Agromagazínu

Agromagazín je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho Zadarmo.

Viac o predplatnom Agromagazínu

bkt

pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov