tatra banka

tatra banka agrofinancovanie

tatra banka agrofinancovanie

Streda 27.septembra 2023, meniny má Cyprián, zajtra Václav

Vlastníci pôdy v Nemecku sa starajú o kultúrnu krajinu a zachovávajú ju. Plocha využívaná na osídlenie a dopravu sa však v rokoch 2016 až 2021 zvýšila o 101 000 ha na 5,2 milióna ha.

Poľnohospodárstvo a lesníctvo udržiava a stará sa o 28,7 milióna hektárov polí, lúk a lesov. To je viac ako 80 % rozlohy Nemecka, zdôrazňuje aktuálna situačná správa DBV.

Na ornej pôde dominujú obilniny

Na 11,7 milióna hektárov ornej pôdy sa v roku 2022 pestovalo okolo 6,1 milióna hektárov obilia, najmä pšenice (3,0 milióna hektárov). Olejniny, hlavne repka ozimná, vzrástli na 1,2 mil. ha, silážna kukurica sa pestovala na 2,0 mil. ha v roku 2022. Strukoviny sa pestovali na 289 000 ha, vyňatá plocha pokrývala 373 000 ha.

Rozsah trávnatých plôch zostáva stabilný

V Nemecku sa v roku 2021, tak ako aj v predchádzajúcom roku obhospodarovalo približne 4,73 milióna ha ako trvalé trávne porasty, z toho takmer 2,56 milióna ha tvorili pasienky, 1,92 milióna ha lúky a 0,25 milióna ha tvorili trvalé trávne porasty s nízkym výnosom. Okrem toho je tu 323 000 hektárov ornej pôdy s pestovaním poľnej trávy, čo je spolu 5,1 milióna hektárov trávnatých plôch. Zodpovedá takmer tretine celkovej poľnohospodárskej plochy v Nemecku.

Spotreba pôdy namiesto ochrany zdrojov

V dôsledku využívania pôdy sa stráca zdroj pôdy ako neobnoviteľná výrobná základňa na pestovanie potravín a krmív, ako aj obnoviteľných surovín. Ovplyvnená je aj ochrana prírody a krajiny, pretože sa rozrastajú nové osídlenia a dopravné oblasti a obmedzujú sa biotopy živočíchov a rastlín.

Využívanie pôdy klesá, ale stále je vysoké

Podľa Federálneho štatistického úradu je v súčasnosti využitie pôdy na sídelné a dopravné opatrenia 54 ha denne (priemer za roky 2017-2020). Denné využitie pôdy sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšilo o 2 ha. Z 54 ha denného využitia pôdy v súčasnosti je 34 ha využívaných na bývanie, priemysel a obchod, 12 ha na šport, oddych a rekreáciu a 8 ha na dopravné plochy.

Vysoké straty pôdy na úkor poľnohospodárstva

Plocha využívaná na osídlenie a dopravu sa za päť rokov medzi rokmi 2016 a 2021 zvýšila o 101 000 ha na 5,2 milióna ha. Výrazne sa zvýšila aj lesná a zalesnená plocha, a to o 123 000 ha na 11,1 milióna ha. Podľa oficiálneho katastra nehnuteľností sa však poľnohospodárska plocha medzi rokmi 2016 až 2021 prudko zmenšila, a to o 205-tisíc na 18,1 milióna hektárov.

Kompenzačné a náhradné opatrenia

Zásahy do prírody a krajiny prostredníctvom stavebných opatrení musia byť podľa spolkového zákona o ochrane prírody čo najviac minimalizované, vyvážené alebo kompenzované. Kompenzačné plochy pre tieto zásahy sú niekedy niekoľkonásobkom skutočne zapečatenej plochy.

Najúrodnejšie pôdy sa často využívajú ako kompenzačné oblasti pre ochranu prírody a krajiny, pretože sa považujú za pôdy s nízkou hodnotou z hľadiska ochrany prírody, a preto majú veľký potenciál na modernizáciu.

Vysoký podiel území pod ochranou prírody a krajiny

Ochrana prírody v Nemecku sa datuje od začiatku 20. storočia. Hlavným nástrojom je ochrana biotopov živočíšnych a rastlinných druhov vyhlasovaním chránených oblastí. V posledných rokoch pribudlo množstvo nových chránených území. Len v oblasti biotopov fauny a flóry a vtáčích rezerváciách je pod ochranou 9 alebo 11 % územia štátu, v dôsledku prekrývania je to celkovo asi 15 %.

Primárnym cieľom často nie je priama ochrana konkrétnych druhov, ale veľkoplošná ochrana biotopov. V porovnaní s inými husto osídlenými krajinami je v Nemecku pod ochranou pomerne veľká časť územia krajiny.

 

Z topagrar preložila a upravila Ing. Martina Gondeková, NPPC-VÚŽV

Snímla: Tastowe

 

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Mohlo by vás zaujímať

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov