Limagrain repky

Pondelok 20.mája 2024, meniny má Bernard, zajtra Zina

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyplatila už 98 % priamych podpôr 2022 a v týchto dňoch posiela prvé rozhodnutia za priame podpory 2023.

Zároveň už budúci týždeň môžu žiadatelia očakávať prvé platby na VDJ. Ide o vnútroštátnu doplnkovú platbu na dobytčie jednotky, ktorá je poskytovaná výlučne zo štátneho rozpočtu a smeruje na podporu chovateľov dojčiacich kráv a chovateľov oviec a kôz. Žiadatelia si o túto podporu žiadajú každoročne v priebehu mesiaca február.

V roku 2023 si o túto podporu platne požiadalo 2468 žiadateľov so žiadosťami v celkovom objeme 3 629 311,16 EUR. PPA rozhodla v 2407 prípadoch v celkovom objeme 3 515 545,03 EUR. Generálny riaditeľ Jozef Kiss: „Odporúčame žiadateľom, aby v prípade, že majú v rozhodnutí možnosť odvolať sa a nechcú túto svoju možnosť využiť, aby uvedené oznámili platobnej agentúre, aby im schválené finančné prostriedky mohla čo najskôr vyplatiť“.

PPA plynule pokračuje aj v administrácii jednotných žiadostí na rok 2023. Aktuálne, okrem iného, vyhodnocuje predložené prílohy k žiadostiam o plochové podporné schémy- súpis vlastných a prenajatých pozemkov.Z celkového počtu žiadostí 16 981 (2023) malo 16 602 prijímateľov zákonnú povinnosť predkladať k žiadosti túto prílohu.

Aktuálne PPA eviduje 1359 žiadateľov, u ktorých zistila že tak neurobili vôbec alebo včas, prípadne neodstránili nedostatky na základe zaslanej výzvy. V prípade 2274 žiadateľov PPA tieto skutočnosti ešte vyhodnocuje. Ostatní žiadatelia si svoju povinnosť splnili. Je dôležité, aby si prijímatelia kontrolovali svoje elektronické schránky a reagovali na výzvu agentúry na odstránenie nedostatkov.

 

Tlačová správa PPA

agropoistenie

deň pola

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov