tatra banka

tatra banka agrofinancovanie

tatra banka agrofinancovanie

Štvrtok 28.septembra 2023, meniny má Václav, zajtra Michal/Michaela

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyzýva oprávnených žiadateľov na predkladanie žiadostí na opatrenie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach tzv.a ZELENÁ NAFTA 2023. Žiadosti môžu posielať v termíne od 21. júla 2023 do 21. augusta 2023.

Cieľom pomoci je podporiť poľnohospodársku prvovýrobu formou vrátenia časti spotrebnej dane z minerálnych olejov. PPA takto podporuje prvovýrobcov v rastlinnej a živočíšnej výrobe pričom alokácia na túto výzvu predstavuje sumu 32 miliónov EUR.

Žiadosti podané po termíne nebudú platobnou agentúrou akceptované a zároveň ani systém ITMS2014+ nebude po termíne prijímať žiadosti  keďže tie žiadateľ predkladá prostredníctvom formulára, ktorý je registrovaným žiadateľom v systéme ITMS2014+ dostupný na http://itms2014.sk/ po prihlásení.

Vyplnený formulár žiadosti žiadateľ predkladá spolu s povinnými prílohami:

elektronicky, ak disponuje žiadateľ kvalifikovaným elektronickým podpisom,

alebo

- poštou s overenými podpismi na žiadosti na adresu:

Pôdohospodárska platobná agentúra

Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci

Odbor štátnej pomoci

Hraničná 12

815 26 Bratislava

Ak žiadateľnie je evidovaný v Registri právnických osôb nakoľko ho obec nezaregistrovala prostredníctvom Dátového centra obcí a miest do Registra právnických osôb, teda nie je automaticky overený voči registru apodniká podľa zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov ako samostatne hospodáriaci roľník, je povinný k žiadosti priložiť:

  • originál alebo úradne osvedčenú kópiu osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka,
  • potvrdenie obecného úradu, že osvedčenie trvá, nie staršie ako 60 dní,
  • kópiu potvrdenia o pridelení identifikačného čísla,v prípade ak identifikačné číslo nie je uvedené na osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka alebo potvrdení obecného úradu, že osvedčenie trvá.

Uvedené potvrdenia je žiadateľ povinný doručiť na adresu platobnej agentúry. Systém ITMS2014+ pri podávaní žiadosti o poskytnutie štátnej pomoci žiadateľa upozorní, ak sa dané prílohy vyžadujú.

Aktuálna schéma je zverejnená na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=347&id=13887

Bližšie informácie o spôsobe poskytovania štátnej pomoci je možné získať priamo na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

 

Tlačová správa PPA

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov