tatra banka

tatra banka agrofinancovanie

tatra banka agrofinancovanie

Nedela 01.oktobra 2023, meniny má Arnold, zajtra Levoslav

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) bude využívať diaľkový prieskum Zeme na overovanie činností na plochách. Ak si farmár podáva žiadosť o priame platby, deklaruje plodinu, prípadne kultúru na konkrétnej ploche, na ktorej hospodári. PPA si prostredníctvom nového Systému plošného monitorovania plôch – AMS – dokáže overiť, či na uvedených plochách farmár skutočne zrealizoval požadované poľnohospodárske aktivity.

Povinnosť zaviesť systém AMS vyplýva z novej spoločnej poľnohospodárskej politiky pre roky 2023-2027. Overovanie je založené na vyhodnocovaní dát z diaľkového prieskumu Zeme, najmä z družíc Sentinel 1 a 2.

PPA bude takto monitorovať hlavne prítomnosť deklarovanej plodiny na ornej pôde, výkon agrotechnickej operácie na trvalom trávnom poraste v požadovanom termíne a prípadnú zmenu plodiny na deklarovanej ploche.

Samotný prijímateľ bude môcť cez aplikáciu GSAA sledovať na svojich deklarovaných plochách priebežné výsledky monitoringu AMS a to pomocou semaforu farieb.

o   Zelená - splnenie monitorovanej podmienky

o   Oranžová - potreba úpravy žiadosti, potreba ďalšej aktivity zo strany žiadateľa

o   Červená - identifikované neplnenie monitorovanej podmienky

Výsledky systému AMS budú v aplikácii GSAA aktualizované na mesačnej báze. Prijímateľ bude mať možnosť reagovať na zverejnené výsledky AMS (v oranžovej farbe semaforu) pomocou zaslania geotagovaných fotografií a prípadne upraviť svoju žiadosť. V roku 2023 a 2024 to bude dobrovoľné a od roku 2025 povinné.

Vďaka tejto novinke bude mať každý žiadateľ možnosť sledovať priebežné výsledky AMS, včas reagovať a  komunikovať s PPA. Zároveň ide o dôležitý preventívny prvok, keďže prípadné chyby v žiadosti môže žiadateľ odstrániť ešte pred vydaním rozhodnutia a vyhnúť sa tak udeleniu sankcie. Nemenej dôležité je aj to, že kontrola bude spravodlivejšia pre všetkých žiadateľov, keďže monitoring sa uskutoční vždy u všetkých prijímateľov a na všetkých plochách.

V praxi to bude vyzerať tak, že prijímateľ včas a vhodne odfotografuje svoj pozemok pomocou svojho smartfónu so zapnutou polohovou lokalizáciou, cez GSAA nahrá fotografie (možnosť nahrávania bude spustená v priebehu augusta 2023) a pošle ich PPA na ďalšie posúdenie. Detailný postup vyhotovovania geotagovaných fotografií je k dispozícii na www.apa.sk .

Po vyhodnotení odfotografovanej plochy, z ktorej bude zrejmé, že došlo k splneniu podmienok, môže byť zmenená farba semaforu systému AMS z oranžovej farby na zelenú. V prípade nesplnenia podmienok sa zmení farba na červenú.

Geotagovaná fotka pre účely AMS

o   musí obsahovať informáciu o polohe vyhotovenia fotografie,

o   musí byť ostrá, jasná resp. kontrastná;

o   v nastavení mobilného telefónu musí byť nastavená automatická synchronizácia dátumu a času zo siete mobilného operátora,

o   musí mať veľkosť maximálne 15 MB;

o   na jednu plochu sú vhodné maximálne 3 fotky;

o   zmenšovanie veľkosti súboru alebo iné zmeny a úpravy geotagované fotky nie sú prípustné.

K zavedeniu využívania geotagovaných fotiek v AMS pripravuje PPA inštruktážne návody, školenia a webinár, ktorého termín zverejní na www.apa.sk.

 

Tlačová správa PPA

Príklady správne vyhotovených geofotiek:

Príklady nesprávne vyhotovených geofotiek:

 

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov