Štvrtok 26.januára 2023, meniny má Tamara, zajtra Bohuš

Projektová výzva na obstaranie poľnohospodárskej techniky a stavieb z podopatrenia 4.1 sa navyšuje zo 110 miliónov EUR na 216,8 miliónov EUR. Agrorezort tak bude môcť podporiť viac poľnohospodárskych projektov, ktoré prispejú k technologickej modernizácii slovenského poľnohospodárstva.

,,Potom, ako sa nám koncom minulého roka podarilo navýšiť prostriedky na projekty potravinárov, sme robili všetko pre to, aby sme z európskych zdrojov Programu rozvoja vidieka navýšili aj projektovú výzvu pre poľnohospodárov. Keďže v rámci výzvy bolo predložených 1955 projektov, vďaka týmto peniazom bude možné podporiť oveľa viac projektov našich poľnohospodárov, čím prispejeme k zníženiu investičného dlhu,“ vysvetlil minister Samuel Vlčan.

Poľnohospodári mohli svoje projekty s dôrazom na investície do živočíšnej výroby prihlasovať od 31.3.2022 do 30.6.2022. Navýšenie finančných prostriedkov sa týka všetkých oblastí výzvy:

1.       Špeciálna rastlinná výroba (ŠRV)

2.       Špeciálna rastlinná výroba - malí poľnohospodári

3.       Živočíšna výroba (ŽV)

4.       Živočíšna výroba - malí poľnohospodári

5.       Skladovacie kapacity pre produkciu špeciálnej rastlinnej výroby

6.       Špeciálna rastlinná výroba – Projekty do 80 000 EUR

7.       Živočíšna výroba – Projekty do 80 000 EUR

Navýšenie prostriedkov v podopatrení 4.1 nespôsobí zdržanie pri vyplácaní projektových peňazí: ,,PPA vyhodnocuje prihlásené projekty priebežne, po aktuálnom navýšení alokácie začneme úspešným žiadateľom posielať rozhodnutia o schválení. Následne budeme podpisovať zmluvy počas prvého a druhého štvrťroku 2023 a posielanie peňazí predpokladáme od polovice roka 2023,“ ozrejmil generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss.

Na zjednodušenie a stransparentnenie nákupu poľnohospodárskej techniky pripravil agrorezort Katalóg cien poľnohospodárskej techniky, stavieb a technológií, vďaka ktorému sa odbúralo zdĺhavé obstarávanie. Pre žiadateľov je k dispozícii tzv. kalkulačka, ktorá  je sprístupnená na webom sídle PPA a pomáha pri zostavovaní rozpočtu projektu.

Na PPA je aktuálne otvorená ešte jedna výzva z podopatrenia 4.1 v hodnote 50 miliónov EUR. Táto výzva je určená prevažne na investície do technológií pre pestovateľov v špeciálnej rastlinnej výrobe, napr.: investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov, stavebné investície na výstavbu, rekonštrukciu alebo modernizáciu závlahových systémov, na obstaranie inovatívnej techniky, technológie a strojov s variabilnou aplikáciou organických a priemyselných hnojív a ostatných substrátov do pôdy, na investície do proti mrazovej ochrany, atď.  Kompletný zoznam je zverejnený vo výzve na www.apa.sk. V rámci výzvy je vyčlenená samostatná alokácia pre high tech investície, v ktorej sa podporujú investície na nákup autonómnych robotov, robotiky v chove hospodárskych zvierat, inteligentných senzorov, digitálnych balíčkov pre poľnohospodársku techniku, dronov a ďalších technológií, ktoré by mali výraznou mierou prispieť k zvýšeniu technologickej úrovne a modernizácii v sektore. Poľnohospodári môžu svoje žiadosti podávať až do 6.4.2023.

  

Tlačová správa MPRV SR

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov