BASF Butisan

BASF Butisan

Basf butisan

Streda 10.augusta 2022, meniny má Vavrinec, zajtra Zuzana

Počas návštevy Slovenska eurokomisár pre Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Dacian Ciolos načrtol prvé návrhy Európskej komisie

o budúcnosti Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2013. Tá je zatiaľ ešte stále vo fáze formovania svojej finálnej podoby.

Prioritami zamestnanosť a lokálna produkcia
Medzi hlavné priority budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2013 má patriť podpora možností zamestnanosti v agrosektore a na vidieku ako i podpora zhodnotenia vlastnej produkcie poľnohospodárov na lokálnej úrovni. Eurokomisár vyslovil potešenie, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pripravuje konkrétne opatrenia, ktoré podporia priamy predaj poľnohospodárskej produkcie smerom ku koncovému zákazníkovi (viac informácií k pripravovaným návrhom sme priniesli v AM 04/2011, s.4). Taktiež potvrdil, že Pôdohospodárska platobná agentúra úspešne odstránila svoje všetky kľúčové nedostatky, kvôli ktorým jej minister na jeseň minulého roka udelil dočasnú akreditáciu.

Stropovanie priamych platieb
Eurokomisár neopomenul ani pripravované návrhy v oblasti zastropovania priamych platieb, o ktorých aktívne diskutoval aj s predstaviteľmi agrárnych samospráv. „Vysvetľoval som samosprávam, aká je logika zastropovania priamych platieb, ktorú Európska komisia navrhuje. Náš návrh nebude mať žiadny dopad na celkovú výšku finančnej obálky poskytnutej Slovensku, pretože uvoľnené financie budú môcť byť využité na iné opatrenia, resp. v ďalších slovenských podnikoch“ poznamenal. Podľa jeho slov uvoľnené financie ostanú príslušnému členskému štátu a bude možné ich použiť na modernizáciu, investície a inovácie. Dôležitým bodom je, že sa o ne môžu uchádzať i veľké podniky. De facto to znamená, že na jednej strane veľké podniky o časť dotácií prídu, no napriek tomu budú môcť tieto financie znovu získať v rámci iných podporných schém. Konkrétne návrhy, t.j. od akej výšky priamych platieb a akým percentom sa majú tieto krátiť, nateraz D. Ciolos nekomentoval. Naznačil však, že európska komisia navrhne systém limitovania platieb aj na základe ukazovateľa počtu poskytovaných pracovných príležitostí v príslušnom podniku. V rámci podmienok pritom neopomenie ani zohľadnenie úsilia, ktoré jednotlivé podniku prejavujú v rámci environmentálnych opatrení, resp. ochrany životného prostredia – tzv. greeningu (patrí sem napr. i boj proti klimatickým zmenám, snaha o dosahovanie úspor energií v podniku, resp. znižovania emisií skleníkových plynov – pozn. red.). Konkrétne návrhy stropovania priamych platieb z dielne Európskej komisie majú byť k dispozícii na jeseň tohto roku.

Dotácie len pre aktívneho farmára
Európska komisia bude taktiež požadovať od jednotlivých členských krajín, aby do národnej legislatívy zapracovali definíciu tzv. aktívneho farmára. Len takto hospodáriaci poľnohospodár totiž bude mať nárok na zisk podpôr v plnej výške. Za aktívneho farmára pritom Európska komisia bude považovať vlastníka, resp. správcu pôdy, ktorý vykonáva poľnohospodársku činnosť a nielen čaká na dotácie. V rámci posudzovania aktivity farmára pritom EK počíta s tým, že nebude brať do úvahy kritériá typu akú komoditu poľnohospodár vyrába, resp. aké dosahuje výnosy. Podstatná je len skutočnosť, aby vykonával poľnohospodársku činnosť. „Chceme, aby poľnohospodári, ktorí nevykonávajú poľnohospodársku činnosť nemali nárok na plnú výšku podpôr“ vyslovil eurokomisár požiadavku za EK.

Snaha o spravodlivé prerozdelenie
Dacian Ciolos ubezpečil slovenských poľnohospodárov, že jeho prioritou je zabezpečiť spravodlivé prerozdeľovanie dotácií medzi jednotlivými členskými krajinami. „Navrhujem jednu Spoločnú poľnohospodársku politiku, ktorá bude platiť pre všetky členské krajiny rovnako“, komentoval svoje úsilie, no nepriamo priznal, že reálna podoba budúcej SPP nie je len v jeho moci. „EK dáva návrhy, týmito to celé začína, no najpodstatnejšie bude, akú podobu SPP schváli Rada ministrov a Európsky parlament. Ostáva veriť, že sa nám podarí nájsť spoločnú cestu, ktorou by sme takýto spravodlivý prístup prerozdeľovania zabezpečili“ poznamenal. I keď detailné informácie k budúcej podobe Spoločnej poľnohospodárskej politiky zatiaľ nespresňoval, potvrdil, že má ísť o systém, ktorý povedie ku konvergencii dotácií a bude v sebe integrovať určité kritériá pre objektívne prerozdelenie takým spôsobom, aby zohľadnila i špecifické situácie v jednotlivých členských krajinách.
Taktiež sa zdá byť čoraz jasnejšie, že podporné opatrenia sa budú viac viazať na tzv. zelenšie aktivity poľnohospodárov. Hovorí sa stále o dvoch zložkách priamych platieb, základnej a tzv. zelenej platby, ktorá by mala súvisieť práve s environmentálne ladenými aktivitami poľnohospodárov.

Predplatné Agromagazínu

Agromagazín je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho Zadarmo.

Viac o predplatnom Agromagazínu

bkt

pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov