tatra banka

tatra banka agrofinancovanie

tatra banka agrofinancovanie

Štvrtok 28.septembra 2023, meniny má Václav, zajtra Michal/Michaela

USDA zverejnilo svoj septembrový Odhad svetovej ponuky a dopytu po agrokomoditách (WASDE). Sumarizáciu pre svet a hlavných producentov vrátane medzimesačného porovnania pre sezónu 2023/24 prinášame v tabuľkách.

Dôležité informácie aktuálneho reportu

Ročník 2023/24:

Pšenica:

 • Medzimesačný pokles odhadu svetovej produkcie o 7 mil. ton na 786,4 mil. ton. Pokles produkcie v EÚ, Kanade, Austrálii, Argentíne.
 • Svetová spotreba pšenice bola medzimesačne znížená o 0,1 mil. ton na rekordných 795,9 mil. ton.
 • Odhad produkcie Ukrajiny navýšený medzimesačne o 1,5 mil. ton na 22,5 mil. ton a odhad exportov z Ukrajiny navýšený medzimesačne o 0,5 mil. ton na 11 mil. ton.
 • odhad exportov z Ruska navýšený o 1 mil. ton na 49 mil. ton, odhad produkcie Ruska ostal na 85 mil. ton (analytici SovEconu hovoria o produkcii 92 mil. ton).

Kukurica:

 • Prekvapivý nárast odhadu nadchádzajúcej produkcie v USA medzimesačne o 0,6 mil. ton na 384,4 mil. ton kvôli medzimesačnému nárastu zberových plôch o 0,8 mil. akrov (0,32 mil. ha) na 87,1 mil. akrov (35,3 mil. ha). Súčasne došlo k poklesu odhadu hektárového výnosu plodiny o 0,08 t/ha na 10,9 t/ha (výnos 173,8 bušelov na aker). Pokles hektárového výnosu však plne nevykryl nárast produkcie z titulu nárastu zberových plôch, preto celkový odhad produkcie vzrástol. Súčasne vzrástol i odhad koncoročníkových zásob v USA medzimesačne o 0,6 mil. ton na 56,4 mil. ton
 • Pokles odhadu produkcie pre EÚ o 0,3 mil. ton na 59,4 mil. ton.
 • USDA opäť navyšuje odhad produkcie kukurice na Ukrajine medzimesačne o 0,5 mil. ton na 28 mil. ton.
 • Ukrajinské exporty kukurice medzimesačne ostávajú bez zmeny na 19,5 mil. ton.
 • Ročník 2022/23: USDA navýšilo odhad už zožatej úrody v Brazílii o 2 mil. ton na rekordných 137 mil. ton.

Sója:

 • Pokles odhadu svetovej produkcie sóje o 1,5 mil. ton na 401,3 mil. ton.
 • Ďalší pokles odhadu produkcie pre USA z titulu medzimesačného poklesu hektárového výnosu a to o 1,7 mil. ton na 112,8 mil. ton. Priemerný očakávaný plošný výnos v krajine klesol o 0,8 bušelov na aker na 50,1 bušelov na aker (3,37 t/ha). Mierne narástol odhad zberovej plochy o 0,1 mil. akrov na 82,8 mil. akrov (33,5 mil. ha).
 • Koncororočníkové zásoby sóje v USA znížené medzimesačne o 0,7 mil. ton na 6 mil. ton.

Repka:

 • Medzimesačný pokles odhadu svetovej produkcie repky o 0,9 mil. ton na 86,1 mil. ton z dôvodu poklesu odhadu produkcie repky v Kanade o 0,8 mil. ton na 18,2 mil. ton a v EÚ o 0,5 mil. ton na 19,7 mil. ton. zvýšenie odhadu produkcie pre Ukrajinu.
 • Navýšenie odhadu importov repky do EÚ medzimesačne o 0,3 mil. ton na 5,4 mil. ton.
 • Odhadované koncoročníkové svetové zásoby ostávajú bez zmeny na 6,1 mil. ton.

Slnečnica:

 • Medzimesačný nárast odhadu svetovej produkcie slnečnice o 0,1 mil. ton na 55,9 mil. ton.
 • Produkcia slnečnice v EÚ znížená o 0,2 mil. ton na 10,7 mil. ton.
 • Odhadované koncoročníkové svetové zásoby medzimesačne nižšie o 1 mil. ton na 4,2 mil. ton.

Pšenica – produkcia 2023/24 (v mil. ton).

Región

August 2023

September 2023

Medzimesačná zmena

Svet

793,4

787,3

-6,1

135,0

134,0

-1

Rusko

85,0

85,0

0

Ukrajina

21,0

22,5

+1,5

Čína

137,0

137,0

0

USA

47,2

47,2

0

Kanada

33,0

31,0

-2

Austrália

29,0

26,0

-3

India

113,5

113,5

0

 

Kukurica – produkcia 2023/24 (v mil. ton).

Región

August 2023

September 2023

Medzimesačná zmena

Svet

1213,5

1214,3

+0,8

USA

383,8

384,4

+0,6

Brazília

129,0

129,0

0

Argentína

54,0

54,0

0

Čína

277,0

277,0

0

59,7

59,4

-0,3

Ukrajina

27,5

28,0

+0,5

 

Olejniny – svetová produkcia 2023/24 (v mil. ton)

Región

August 2023

September 2023

Medzimesačná zmena

Svet

663,7

660,9

-2,8

 

Sója – produkcia 2023/24 (v mil. ton).

Región

August 2023

September 2023

Medzimesačná zmena

Svet

402,8

401,3

-1,5

USA

114,5

112,8

-1,7

Brazília

163,0

163,0

0

Argentína

48,0

48,0

0

Čína

20,5

20,5

0

3,0

3,1

+0,1

 

Repka– produkcia 2023/24 (v mil. ton).

Región

August 2023

September 2023

Medzimesačná zmena

Svet

86,1

85,2

-0,9

20,2

19,7

-0,5

Kanada

19,0

18,2

-0,8

India a Čína spolu

27,1

27,1

0

Ostatní (UKR, AUS,USA a ďalší)

19,8

20,2

+0,4

 

Slnečnica – produkcia 2023/24 (v mil. ton)

Región

August 2023

September 2023

Medzimesačná zmena

Svet

55,8

55,9

+0,1

10,9

10,7

-0,2

Ukrajina

13,5

14,0

+0,5

Rusko

17,5

17,5

0

 

Koncoročníkové zásoby – svet (v mil. ton)

Komodita

August 2023

September 2023

Medzimesačná zmena

Pšenica

265,6

258,6

-7

Kukurica

311,1

314,0

+2,9

Sója

119,4

119,3

-0,1

Repka

6,1

6,1

0

Slnečnica

5,2

4,2

-1

 

Bilancia repka EÚ (v mil. ton)

REPKA - EÚ

August 2023

September 2023

Medzimesačná zmena

Produkcia

20,2

19,7

-0,5

Importy

5,1

5,4

+0,3

Domáca spotreba

25,2

25,2

0

Koncoročníkové zásoby

1,45

1,26

-0,19

 

Bilancia kukurice a sóje v USA (v mil. ton):

Kukurica - USA

August 2023

September 2023

Medzimesačná zmena

Produkcia

383,8

384,4

+0,6

Exporty

52,1

52,1

0

Koncoročníkové zásoby

55,9

56,4

+0,5

Sója

August 2023

September 2023

Medzimesačná zmena

Produkcia

114,5

112,8

-1,7

Exporty

49,7

48,7

-1,0

Koncoročníkové zásoby

6,7

6,0

-0,7

 

 

David Karkulín

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov