Štvrtok 26.januára 2023, meniny má Tamara, zajtra Bohuš

Medzinárodná rada pre obilniny znížila svoj odhad celosvetovej úrody kukurice na roky 2022/23 o 5 miliónov ton. Po nízkej úrode by sa EÚ mohla stať najväčším svetovým dovozcom kukurice.

Medzinárodná rada pre obilniny (Internationale Getreiderat – IGC) vo svojej prvej správe na rok 2023 zrevidovala svoju prognózu globálnej produkcie kukurice v rokoch 2022/23 smerom nadol. S očakávanými 1 161 miliónmi ton by sa malo ísť asi o 5 miliónov ton menej, ako sa predpokladalo v novembri 2022. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to zodpovedá poklesu o 4,8 %.

Úroda v EÚ ešte nižšia

V EÚ viedlo sucho k väčším poklesom výnosov, ako sa pôvodne predpokladalo. Najmä v Taliansku, Španielsku, Rumunsku a Maďarsku sucho výrazne zdecimovalo úrodu. Rada teraz odhaduje úrodu v EÚ na 51,8 milióna ton, čo je o 2,3 milióna ton menej, ako sa pôvodne predpokladalo, a o 27 % menej ako minulý rok. Úroda v EÚ je teda najnižšia za posledných 15 rokov. Na Ukrajine sa žatva stále oneskoruje a do konca prvého týždňa roku 2023 bola dokončená len na 81 %. Na jednej strane sú meškania spôsobené zrážkami, ktoré predlžujú proces sušenia, a na druhej strane obmedzenou logistikou v dôsledku prebiehajúcich bojov. Oblasť je tiež menšia, ako sa pôvodne predpokladalo. Rada preto upravila svoj predchádzajúci odhad o 4,4 milióna ton na 25,5 milióna ton, čo je o 39 % menej ako v predchádzajúcom roku.

O 1 milión t menej v Argentíne

Deficit vody v argentínskych pestovateľských oblastiach však obmedzuje vyhliadky na výnos. V dôsledku toho mnohí poľnohospodári vysadili neskoré odrody alebo zasiali nové, pretože skoré semená na poliach odumierali. V tomto smere bude argentínska produkcia do značnej miery závisieť od toho, či bude La Niña (oceánsky a atmosférický jav, ktorý je chladnejším opakom javu El Niño) pokračovať. S avizovanými 56,0 mil. t je odhad o 2 % nižší ako v novembri. V porovnaní s predchádzajúcim rokom by sa ich zišlo približne o 1 milión t menej.

Viac brazílskej kukurice

Aj v Brazílii sa práce na poliach oneskorili kvôli La Niña v južných pestovateľských oblastiach, zatiaľ čo v centrálnych oblastiach sa zber už začal, aj keď pomalšie ako v predchádzajúcom roku. Vegetačné podmienky v ostatných oblastiach prispeli k dobrému rozvoju kultúry. Výsledkom je, že brazílska produkcia sa oproti predchádzajúcemu odhadu nezmenila na úrovni 123,1 mil. t, čo predstavuje medziročný nárast o 9 %.

Spotreba klesá

Globálna spotreba medzitým pravdepodobne klesne medziročne o 2 % na 1 188 miliónov t. Rozhodujúcim faktorom je nižšie využitie v kŕmení, ktoré dosahuje 702 miliónov ton a malo by byť teda o 3 % nižšie ako v predchádzajúcom roku. Na druhej strane v Číne sa spotreba krmiva pre zvieratá pravdepodobne zvýši o 4 % na 207,0 miliónov ton, tak ako rastú počty ošípaných. V EÚ sa spotreba kukurice odhaduje na 53,2 milióna ton, čo je o 14 % menej ako v predchádzajúcom roku.

V dôsledku nižšej úrody a menej prudkého poklesu spotreby budú zásoby pravdepodobne dosahovať 254,3 milióna ton, čo je približne o 10 % menej ako v predchádzajúcom roku. V novembri rada predpokladala o 2,8 milióna ton viac.

EÚ by mohla dovážať viac kukurice ako Čína

Rada predpovedá svetový obchod na úrovni 170,1 mil. t, teda o 0,3 mil. t menej ako v predchádzajúcej prognóze. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa obchod pravdepodobne zníži o 5,2 %. Vzhľadom na zníženú výrobu v EÚ sa dovoz do EÚ pravdepodobne výrazne zvýši. S ohlásenými 22,4 mil. ton dovoz pravdepodobne prevýši minuloročný výsledok o 35 %. V predchádzajúcej správe Rada očakávala 22,9 milióna t. To znamená, že EÚ pravdepodobne predbehne Čínu ako najväčšieho dovozcu kukurice.

Vývoz z Ukrajiny sa pravdepodobne bude ďalej zvyšovať vzhľadom na existujúci koridor cez Čierne more a v súčasnosti dosahuje 19 miliónov t. To je o 2 milióny ton viac, ako sa odhadovalo v novembri, no stále je to výrazne mínus 19 % v porovnaní s výsledkom z predchádzajúceho roka. Vývoz z USA pravdepodobne dosiahne celkovo 52,7 milióna ton v dôsledku nekonkurencieschopných cien a zložitejšej domácej logistiky, čo je o 1,9 milióna ton menej v porovnaní s novembrovou prognózou a medziročne o 16 %.

 

Z topagrar preložila a upravila Martina Gondeková, NPPC-VÚŽV Nitra

Snímka: top agrar

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov