Piatok 27.januára 2023, meniny má Bohuš, zajtra Alfonz

Americké ministerstvo pre poľnohospodárstvo (USDA) zverejnilo svoj novembrový report o Odhade svetovej ponuky a dopyte po agrokomoditách (WASDE) pre ročník 2022/23.

Pšenica

Odhadovanú produkciu pšenice vo svete v ročníku 2022/23 USDA medzimesačne zvýšilo o 1 mil. ton na 782,7 mil. ton. Produkcia EÚ bola medzimesačne znížená o 0,5 mil. ton na 134,3 mil. ton.

Produkcia Ruska bola ponechaná na rekordných 91 mil. ton, Ukrajiny ponechaná na 20,5 mil. ton, Indie na 103 mil. ton, Číny na 138 mil. ton. Produkcia USA ostala na 44,9 mil. ton. Odhad produkcie Argentíny klesol o 2 mil. ton na 15,5 mil. ton.

Produkcia Austrálie bola navýšená o 1,5 mil. ton na 34,5 mil. ton, Kazachstanu navýšená o 1 mil. ton na 14 mil. ton a produkcia V. Británie stúpla o 0,8 mil. ton na 15,4 mil. ton.

Koncoročníkové svetové zásoby 2022/23 USDA odhaduje na 267,8 mil. ton, čo predstavuje medzimesačný nárast zásob o 0,3 mil. ton. Svetové zásoby bez zápočtu zásob Číny stúpli medzimesačne o 0,3 mil. ton na 123,5 mil. ton.

Kukurica

Svetovú produkciu kukurice v ročníku 2022/23 USDA medzimesačne znížilo o 0,3 mil. ton na 1168,4 mil. ton. USDA odhaduje aktuálnu produkciu v USA medzimesačne vyššiu o 0,9 mil. ton na úrovni 353,8 mil. ton, pričom medzimesačne ponechalo zberovú plochu komodity na 80,8 mil. akrov, no priemerný výnos krajiny zvýšilo o 0,4 bušelov na aker (bpa) na 172,3 bušelov na aker.

Koncoročníkové zásoby v USA sa odhadujú na 30 mil. ton, čo znamená medzimesačný nárast o 0,2 mil. ton. Očakávané exporty USA v sezóne 2022/23 ministerstvo medzimesačne ponechalo na 54,6 mil. ton.

Odhad produkcie v Brazílii ostáva bez zmeny na rekordných 126 mil. ton, v Argentíne na 55 mil. ton. Odhad produkcie v Číne bol medzimesačne nezmenený na 274 mil. ton. Produkcia Ukrajiny ostala na 31,5 mil. ton, pričom odhadované exporty kukurice z Ukrajiny ministerstvo tiež medzimesačne nemenilo a teda ich ponechalo na 15,5 mil. ton. Produkcia EÚ bola medzimesačne opäť znížená a to o 1,4 mil. ton na 54,8 mil. ton.

Koncoročníkové zásoby kukurice vo svete 2022/23 sa očakávajú na 300,8 mil. ton, čo je medzimesačne menej o 0,4 mil. ton, resp. na 94,6 mil. ton po odpočte zásob Číny, čo poukazuje na medzimesačný pokles o 0,3 mil. ton.

Olejniny

Svetová produkcia olejnín v ročníku 2022/23 sa odhaduje na 645,6 mil. ton, čo je o 1 mil. ton menej ako pred mesiacom.

Sója

Svetovú produkciu sóje v ročníku 2022/23 USDA odhaduje na rekordných 390,5 mil. ton, čo znamená medzimesačný pokles odhadu o 0,5 mil. ton. Odhad svetových zásob na konci ročníka 2022/23 ministerstvo medzimesačne zvýšilo o 1,7 mil. ton na 102,2 mil. ton.

USDA medzimesačne zvýšilo odhad produkcie sóje v USA, a to o 0,8 mil. ton na 118,2 mil. ton, keď ponechalo zberovú plochu komodity na 86,6 mil. akrov, no zvýšilo priemerný národný očakávaný výnos plodiny o 0,4 bpa na 50,2 bpa. Exporty 2022/23 z USA sa odhadujú na 55,7 mil. ton čo je rovnako ako pred mesiacom. Odhadované koncoročníkové zásoby plodiny v USA medzimesačne vzrástli o 0,5 mil. ton na 6 mil. ton.

Odhad produkcie Brazílie USDA medzimesačne ponechalo na rekordných 152 mil. ton, odhadovaná produkcia Argentíny bola medzimesačne zredukovaná o 1,5 mil. ton na 49,5 mil. ton. Produkcia v EÚ sa očakáva na 2,47 mil. ton, čo je o 0,03 mil. ton menej ako pred mesiacom. Odhad produkcie Číny medzimesačne ostal bez zmeny na 18,4 mil. ton.

Repka

USDA medzimesačne zvýšilo odhad svetovej produkcie repky v ročníku 2022/23 o 1 mil. ton na rekordných 84,8 mil. ton. Odhad produkcie repky v EÚ ministerstvo medzimesačne zvýšilo o 0,35 mil. ton na 19,5 mil. ton, produkcia Kanady ostala na 19,5 mil. ton a produkcia Indie ostala na 11 mil. ton.

Navýšená bola produkcia ostatných krajín (hlavne Austrálie) a to o 0,75 mil. ton na 20,2 mil. ton. Koncoročníkové zásoby repky v EÚ v ročníku 2022/23 ministerstvo odhaduje na 798 tis. ton, čo znamená medzimesačné navýšenie o 171 tis. ton. Importy repky do EÚ v sezóne 2022/23 sa odhadujú na 5,3 mil. ton (pred mesiacom 5,5 mil. ton), domáca spotreba repky v EÚ na 24,2 mil. ton (pred mesiacom 24,2 mil. ton).

Svetové zásoby repky na konci ročníka 2022/23 sa odhadujú na 7,16 mil. ton, čo je o 0,08 mil. ton menej ako pred mesiacom.

Slnečnica

Svetová produkcia slnečnice v ročníku 2022/23 sa odhaduje na 51,3 mil. ton, čo je o 0,7 mil. ton menej ako pred mesiacom. Odhad koncoročníkových zásob vo svete USDA kvantifikovalo na 6,64 mil. ton (pred mesiacom 6,8 mil. ton). Produkciu EÚ USDA očakáva na úrovni 9,48 mil. ton, čo je o 0,22 mil. ton menej ako pred mesiacom. Produkcia Ukrajiny bola znížená medzimesačne o 0,4 mil. ton na 10,1 mil. ton, očakávaná produkcia Ruska zostala na 17 mil. ton.

 

/AGROBIZNIS/

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov