Streda 07.júna 2023, meniny má Róbert, zajtra Medard

Globálne ceny plodín ostatný týždeň zrýchlili svoj cenový prepad smerom nadol.

Na burze MATIF medzitýždenne klesli ceny pšenice o 18 EUR/t, keď sa komodita počas dnešného dňa obchoduje za 332 EUR/t. Kukurica oslabila o 12 EUR/t na dnešných 288 EUR/t. Repka na MATIFe zlacnela o 19 EUR/t, čo ju poslalo na cenu 663 EUR/t. Cena kanadskej repky medzitýždenne klesla o 50 EUR/t na dnešných 624 EUR/t, kým austrálska repka oslabila o 46 EUR/t na 586 EUR/t.

Na burze CBoT medzitýždenne klesla cena čiernomorskej pšenice o 4 EUR/t na 362 EUR/t, cena mäkkej pšenice v USA oslabila o 30 EUR/t na 289 EUR/t. Kukurica na CBoT medzitýždenne oslabila o 19 EUR/t na 227 EUR/t a sója zlacnela o 52 EUR/t na 479 EUR/t.

Pšenica

Cena pšenice na burze MATIF si minulý týždeň neudržala úroveň svojej podpory ležiacej na cene 350 EUR/t, čo komoditu poslalo do ďalšieho výrazného poklesného trendu smerom k 330 EUR/t. Rusko ako aj Ukrajinu kropili cez víkend zrážky, čo dáva predpoklady pre priaznivé vyhliadky úrod hlavne pre ruské pšenice zasiate viac v severnejších oblastiach, ktoré sa budú zberať neskôr.

Celý komoditný sektor sa pritom dostal pod silný tlak cenového poklesu po tom, čo čoraz viac ekonomických indikátorov naznačuje na príchod recesie ako do EÚ, tak i do USA. Indikátory poukazujú na spomalenie ekonomickej aktivity, čo súčasne znamená i nižší dopyt po komoditách. I preto ostatné dni vidíme masívne poklesy cien nielen pri plodinách, ale napríklad aj pri priemyselných kovoch a korekcia sa nevyhla ani cenám ropy. Investori evidentne očakávajú spomalenie dopytu po komoditách a tým aj spomalenie rastu inflácie, čo je výrazný dôvod k tomu, prečo zatvárajú svoje pozície stavujúce na rast cien. Výpredaje sa pritom nevyhli ani ceny plodín, aj keď v tomto prípade je aktuálne dodatočnou poklesnou silou cien aj sezónny výpredaj, keďže vstupujeme do obdobia letnej žatvy.

USDA minulý týždeň zverejnilo dôležité reporty o výmerách plodín v USA v novom ročníku ako aj stave zásob plodín k 1.6.2022. V prípade pšeníc klesli medziročne stavy zásob v USA o 22 %. Naproti tomu pestovateľské výmery plodiny v krajine v aktuálnej sezóne sú o 1 % vyššie v porovnaní s minulým ročníkom. Ceny pšenice na burze v Chicagu ostatný týždeň strácali výrazne viac v porovnaní s európskymi na MATIFe. Aj keď by sa zdalo, že poklesy zintenzívnili zverejnené reporty USDA, aktuálnu príčinu poklesu cien vidíme skôr v zmene nálady investorov, ktorí začínajú čoraz viac zvažovať riziká príchodu recesie. Tá má šancu stlmiť infláciu a i preto zrejme investori vyberajú zisky na komoditnom trhu.

Otázka znie, či ceny pšenice majú fundamentálne dôvody ďalej pokračovať v poklese. Ako už avizujeme dlhšie, očakávame, že pšenica sa na MATIFe môže zosunúť k 312 EUR/t, kde by sa mala cena zastabilizovať a následne i možno odraziť sa vyššie.

Veľa bude závisieť od diania v regióne Čierneho mora. Rusko potrebuje ukázať, že je ochotné vyvážať svoje pšenice na exportnom trhu. Ak exporty ruskej pšenice v najbližších mesiacoch ostanú nízke, trh znervóznie a to zrejme znovu vytlačí ceny komodity vyššie.

V Európe si treba všímať reportované výnosy z Francúzska, ktoré trpelo zrážkovým deficitom počas sezóny. Prvé výsledky žatvy vo Francúzsku pritom naznačujú na výnosy medzi 6 až 6,5 t/ha. To je pomerne citeľne pod 5 – ročným priemerom krajiny na 7,17 t/ha, čo by mohlo naznačovať, že nás čaká korekcia odhadov francúzskej produkcie pšenice oproti súčasnému konsenzu smerom nadol.

Rovnako tak na Ukrajine prvé zozbierané hektáre naznačujú na výnosy len 2,4 t/ha pri pšenici a 1,8 t/ha pri jačmeňoch. Priemerné výnosy však postupne stúpajú s tým ako farmári žnú ďalšie a ďalšie výmery, ktoré vykazujú lepšie úrody.

EK najnovšie znížila odhad pre produkciu mäkkej pšenice v EÚ na 125 mil. ton, čo by znamenalo medziročný pokles produkcie o 5 mil. ton.

Fundamenty na trhu by tak mohli pomôcť cenám pšenice sa v ďalších dňoch zastabilizovať. Nateraz však nevidíme ešte jednoznačné náznaky toho, že ceny tvoria cenové dno. A to naďalej znamená značné riziko pre pokračovanie poklesov ceny pšenice na MATIFe k nami avizovanému cieľu 312 EUR/t. Trh s pšenicou (ako aj ďalšími plodinami) je ale prepredaný a to je faktor, ktorý by v nejakom momente mohol priniesť na trh cenový obrat.

Kukurica

Reporty USDA nevyzneli pre ceny kukurice až tak negatívne, napriek tomu sme videli na burze CBoT (aj na MATIFe) ostatné dni razantné poklesy cien tejto komodity. Cena kukurice totiž stratila svoju úroveň 200 – dňového priemeru, čo investori často berú ako znak toho, že rastový trend sa definitívne skončil a nastupuje trend poklesný. Kukurica na CBoT sa tak veľmi rýchlo zosunula nadol až k 5,8 USD za bušel, čím vymazala všetky zisky z aktuálneho roka. Na MATIFe pritom kukurica stratila dôležitú úroveň podpory na cene 300 EUR/t, čo môže naznačovať, že komodita mieri do pásma 260 – 270 EUR/t.

USDA stanovilo tohtoročníkové výmery kukurice v USA na 89,9 mil. akrov, čo bolo o 0,5 mil. akrov viac oproti prvému výhľadu ministerstva z marca 2022, no stále však ide o medziročné zníženie výmer plodiny o 4 %. Report o zásobách pritom potvrdil medziročný nárast zásob kukurice v skladoch USA o 6 %. Môžeme tak očakávať, že USDA v najbližšom WASDE reporte bude mierne navyšovať odhad novej produkcie a finálnych zásob plodiny.

V USA však aktuálne prebieha kľúčová fáza tvorby budúcej úrody, pričom ostatný týždeň sme videli vo viacerých štátoch oblasti Kukuričného pásu ďalšie prehĺbenie zrážkového deficitu ako aj nadpriemerné teploty. Je tak otázne, či trh nereaguje súčasným poklesom cien komodity až príliš agresívne vzhľadom na to, čo sa na trhu skutočne deje. USDA pritom tento týždeň znovu znížilo percento porastov kukurice v USA v dobrej až excelentnej kondícii o 3 %, čo znamená, že takto hodnotených je už len 64 % porastov kukurice, čo je o 6 % menej ako pred dvomi týždňami a súčasne 64 % znamená rovnakú kondíciu ako mali kukurice vlani o tomto čase.

Brazílska žatva druhej úrody kukurice (safrinha) napreduje, pričom výnosy sa javia ako nadpriemerné. Niektorí analytici tak začali navyšovať odhad finálnej produkcie v Brazílii, nateraz však konsenzus sa pohybuje pri odhade produkcie medzi 114 až 116 mil. ton.

Ukrajina v júni vyviezla 1,2 mil. ton kukurice, čo je o 24 % menej v porovnaní s júnom 2021. Vzhľadom na to, že námorné prístavy krajiny sú zablokované je to však veľmi dobrý výsledok. Analytici SovEconu však naznačujú na to, že výrazná časť exportov putuje do Poľska, čo najnovšie zrazilo tamojšie ceny k 200 USD za tonu. Pohyb tovaru z Ukrajiny smerom do EÚ tak môže ďalej vyvíjať tlaky na regionálne poklesy cien v krajinách, ktoré s Ukrajinou susedia.

Olejniny

Cena repky na burze MATIF minulý týždeň nevytvorila nové cenové minimum, čo by mohlo znamenať, že komodita na tunajšom trhu začína s procesom tvorby svojho sezónneho cenového dna. Technická analýza nám síce naďalej naznačuje, že komodita má priestor pre pokles k 600 EUR/t, momentálna cenová akcia ale naznačuje, že komodita sa pokúša o vzostup svojej ceny, keď sa šplhá k 680 EUR/t.

Európska komisia minulý týždeň znížila svoj odhad pre tohtoročnú produkciu repky v EÚ-27 o 0,6 mil. ton na 17,9 mil. ton, čím reagovala na potenciálne zníženie hektárových výnosov európskych repiek spôsobených deficitom zrážok vo viacerých členských štátoch. Táto produkcia je však stále o 0,6 mil. ton vyššia v porovnaní s rokom 2021.

StatCan včera spresnil tohtoročníkové pestovateľské výmery repky v Kanade, ktoré oproti svojmu marcovému reportu navýšil o 2,5 % na 8,68 mil. ha. Napriek tomuto navýšeniu by mali byť pestovateľské výmery repky medziročne nižšie o 4,8 %. Dôvodom je fakt, že takmer o 9 % medziročne vzrástli výmery pšenice v Kanade.

Razantný cenový pokles zaznamenali ostatné dni aj ceny sóje na CBoT. USDA pritom kvantifikovalo tohtoročníkové výmery sóje v USA na 88,3 mil. akrov, čo je o 2,6 mil. akrov menej v porovnaní s marcovým reportom ministerstva. Medziročne však ide o vzostup výmer tejto olejniny o 1,1 mil. akrov (1 aker = 0,405 ha). USDA pritom informovalo, že zásoby sóje v USA k 1.6.2022 boli medziročne o 26 % vyššie. Tieto dáta tak zrejme v najnovšom (júlovom) WASDE reporte povedú k navýšeniu odhadu koncoročníkových 2021/22 zásob sóje v USA (a tým aj úvodných zásob 2022/23), no súčasne bude klesať i odhad nadchádzajúcej výšky produkcie tejto plodiny. Okrem toho aj v prípade sóje USDA už druhý týždeň pomerne citeľne redukuje kondíciu porastov v USA. Aktuálne je v dobrej až excelentnej kondícii 63 % porastov sóje, čo je o 2 % menej ako pred týždňom a o 5 % menej ako pred dvomi týždňami.

Ceny sóje ťahá nadol aj pokles cien rastlinných olejov, ktoré nepriamo reagujú na pokles cien ropy. Tá sa dnes zosunula pod 100 USD za barel v reakcii na obavy z príchodu recesie, ktorá môže znamenať deštrukciu dopytu po komodite.

Trh so sójou je však momentálne jedným s najprepredanejších v rámci všetkých plodín a i preto by nás neprekvapil minimálne dočasný reflexívny pohyb ceny komodity na vyššie úrovne. Na druhej strane je treba rešpektovať súčasný poklesný trend, ktorý nateraz udržuje pohyb ceny komodity smerom nadol.

Aj pri sóji však platí, že je potrebné sa pozerať na aktuálne počasie v USA. Rastúci deficit zrážok a vysoké teploty, ktoré momentálne vidíme vo viacerých hlavných pestovateľských oblastiach môžu veľmi rýchlo zaveliť na zmenu trendu smerom nahor. Technicky, aktuálnym cenovým cieľom sóje je 13,8 USD za bušel, v tomto momente sa komodita obchoduje za 14,3 USD za bušel.

Očakávané ceny plodín na burze MATIF na konci 27. týždňa 2022: pšenica 312 – 340 EUR/t, kukurica 270 – 290 EUR/t, repka 605 – 680 EUR/t.

 

/AGROBIZNIS/

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov