Basf Revysol

logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

videozóna Produkčné minimá na rok 2018 sú veľmi vysoké. Prežijú ho chovatelia dojníc a oviec?

dojnice2 Produkčné minimá na rok 2018 sú veľmi vysoké. Prežijú ho chovatelia dojníc a oviec?

 

Ing. Ján Huba, CSc., Ing. Miroslav Záhradník, PhD., Ing. Marta Oravcová, PhD., Ing. David Karkulín, PhD.  NPPC – VÚŽV Nitra, Agromagazín

Porastú farmárske ceny?

Žiaľ, zrejme nie.

Kravské mlieko s veľkou pravdepodobnosťou dosiahne nižšiu priemernú realizačnú cenu v porovnaní s rokom 2017.

Aukčné ceny novozélandskej mliekarne Fonterra v druhej polovici roka 2017 výrazne klesali. Viaceré krajiny zvyšujú produkciu. V skladoch sú značné zásoby sušeného odstredeného mlieka. Samozrejme, úlohu i tu zohrá počasie, hlavne zrážky v krajinách s pastevným systémom chovu. A tiež dopyt spotrebiteľov po mliečnych výrobkoch. Analytik Agromagazínu David Karkulín odhaduje priemernú cenu mlieka na Slovensku v roku 2018 na hodnote 0,299 eur/ kg. Zložité je predikovať cenu ovčieho mlieka. Vlaňajší dovoz zo zahraničia stlačil v určitom období ceny ku hranici 0,9 eur/kg. Údajov, potrebných k predikcii vývoja cien je pri ovčom mlieku dostupných výrazne menej ako pri kravskom. Pri výpočte produkčných miním vychádzame z ceny 0,95 eur za kilogram. Ceny veľkonočných jahniat predpokladáme bez výraznejších zmien oproti žalostne nízkej cene roku 2017. Tvorbu pridanej hodnoty na farmách s chovom oviec považujeme za najlepšiu možnosť ako sa vyrovnať so stagnujúcimi či  klesajúcimi cenami prvotných produktov (surové mlieko či živé zvieratá pre zahraničný trh).

Náklady – plus 7 % pri dojniciach, 5 % ovce

Zohľadniac vyššie spomínané fundamenty nákladových položiek predpokladáme nárast celkových nákladov v chove dojníc oproti predchádzajúcemu roku o 7 %. Priemerné náklady na kŕmny deň by sa mali zvýšiť na 9,07 eura (priemer celej populácie). Pri holštajnskom plemene, chovanom v intenzívnom systéme chovu očakávame priemerné náklady na kŕmny deň 9,74 eur, pri slovenskom strakatom (väčšina dojníc na Slovensku sa chová tiež v intenzívnom systéme chovu) 7,8 eur/ kŕmny deň a pri pinzgauskom dobytku 6,42 eur na kŕmny deň (zväčša polointenzívny systém chovu s využitím pastvy v letnom období). V extenzívnych systémoch chovu náklady na kŕmny deň budú pravdepodobne oscilovať okolo 5 eur. Pri tradičnom (karpatskom) systéme chovu dojných oviec (plemená zošľachtená valaška, valaška a cigája) predpokladáme priemerné náklady na kŕmny deň 0,47 eur. V polointenzívnom systéme (hlavne novouznané plemeno slovenská dojná ovca) očakávame priemerné náklady 0,68 eur/ kŕmny deň a v intenzívnom systéme chovu (niektoré farmy s chovom plemena lacaune) sa náklady na kŕmny deň budú zrejme pohybovať okolo hodnoty 0,95 eur.

Produkčné minimá dojníc nad úrovňou najlepších chovov!

Nárast nákladov a priemerná nákupná cena mlieka na úrovni 0,3 eur/kg znamenajú výrazný posun produkčných miním smerom nahor. Ak do celkových nákladov nezapočítame odpisy dlhodobého majetku, pri holštajnskom plemene by na krytie nákladov tržbami za predaj mlieka bolo potrebné od každej dojnice ročne predať 11 144 kg mlieka. Pri slovenskom strakatom 8 918 kg a pri pinzgauskom 7 300 kg. Takúto „priemerku“ nedosahuje žiadny podnik na Slovensku! Pri zachovaní súčasných parametrov mliekovej úžitkovosti je deficit príjmov okolo 900 eur na dojnicu ročne -  približne 10 centov na liter mlieka. Pokiaľ táto suma chovateľovi nepríde vo forme podpôr, dôjde k ďalšej výraznej likvidácii chovov dojníc. Ukazuje sa preto ako nevyhnutné čím skôr zaviesť účinné opatrenia na podporu chovu (vrátane pripravovaných systémových opatrení). Vhodné by bolo zacieliť ich na produkciu mlieka, aby boli intenzifikačným faktorom.

Tvrdé sú aj odhadnuté čísla v chove oviec

Ak predpokladáme priemernú cenu ovčieho mlieka 0,95 eur/kg a náklady bez odpisov dlhodobého majetku (0,45 eur/KD pri tradičnom systéme, 0,65 eur/KD pri polointenzívnom systéme a 0,91 eur/KD pri intenzívnom systéme), je pri predaji mlieka a veľkonočných jahniat potrebné ročne predať 141 kg mlieka na bahnicu (plemená zošľachtená valaška, valaška a cigája). Pri plemene slovenská dojná ovca 218 kg a pri plemene lacaune 318 kg mlieka. Ani nie desiatka najlepších chovateľov na Slovensku spĺňa tieto kritériá. Priemerné hodnoty populácií v kontrole úžitkovosti sú výrazne nižšie (o 25 %). A to sú do nej zapojené hlavne nadpriemerné chovy. Za celú populáciu rozdiel medzi skutočnou a požadovanou produkciou môže byť výrazne vyšší.NAJAKTUÁLNEJŠIE CENY AGROKOMODÍT

Online aktualizácia priamo z burzy Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel. Aktualizované každých 10 minút

pottinger

agbiz-KUHN-performer

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov

Basf Revysol

200x800px-Agromagazin-Revysol