logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

 

katalog-vo-vrecku

trhy a ceny zookomodity Mliekový sektor v Poľsku na vzostupe

Mliekový sektor v Poľsku na vzostupe

Poľsko je aktuálne štvrtým najväčším producentom mlieka v priestore EÚ. Krajine sa podarilo sektor po kríze z roku 2015 stabilizovať. Mnohí prvovýrobcovia v súčasnosti rozširujú svoje chovy a export na zahraničné trhy sa zvyšuje.

Pozitívne očakávania vyjadril aj Andrzej Grabowski, spoločník firmy Polmlek, ktorá len pred nedávnom spustila novú prevádzku na spracovanie mlieka, ktorá je jednou z najväčších mliekarní v Európe, čo mimo iného prispelo k zvýšeniu ich minuloročného obratu o 14 %. Podobná situácia prevláda aj u iných domácich spracovateľov mlieka. Príkladom je spoločnosť Mlekovita, ktorá je najväčšou mliekarenskou skupinou v rámci strednej a východnej Európy, s minuloročnými tržbami na úrovni 1 mld. EUR, nasledovaný spoločnosťami Mlekpol (760 mil. EUR) a Polmlek (221 mil. EUR). Priaznivá je však aj situácia prvovýrobcov mlieka, ktorí počas minulého roka realizovali mlieko sa ceny v rozmedzí 30,65 až 31,83 EUR, čo je oproti cene z krízového obdobia na úrovni 18,86 EUR za 100 kg mlieka výrazné zlepšenie. Zlepšenie bolo zaznamenané aj v spotrebiteľskej sfére. Priemerná spotreba mlieka a mliečnych produktov sa medziročne zvýšila o 4,5 % na hodnotu 219 litrov na osobu a rok. Zvýšenie bolo významné najmä pri produktoch akými sú jogurty, syry a mliečne dezerty. Produkcia pritom prevyšuje celkovú domácu spotrebu o 30 %. Export mliečnych produktov sa za prvý kvartál 2017 medziročne zvýšil až o 36 %. Prezident poľskej asociácie spracovateľov mlieka Marcin Hydzik predpokladá zvyšovanie výkonu mliekového sektora (vrátane exportov) aj v priebehu roka 2017, pričom odhadovaná celková produkcia by mohla dosiahnuť približne 11 mld. litrov mlieka. Producenti mlieka však stále vidia priestor pre zlepšenie. Týka sa to najmä dlhotrvajúceho problému, ktorým je nedostupnosť poľských výrobkov na trhoch Francúzska a Nemecka. Obchodný riaditeľ mliekarenskej spoločnosti Mlekpol, Lech Karendys poukazuje na fakt, že maloobchodné siete blokujú ich prístup na trh, čo je v priamom rozpore s legislatívou EÚ. Príkladom je francúzska maloobchodná sieť, ktorá uprednostňuje produkty vyrobené z francúzskeho mlieka, pričom zástupca poľskej spoločnosti podčiarkuje, že mlieko je rovnaké – bez rozdielu. Ide tu o situáciu, kedy veľké predajné siete rozhodujú o tom, čo si zákazník môže kúpiť. Export sa však zvyšuje aj do krajín mimo EÚ. Riaditeľka Poľskej mliekovej komory Agniezska Maliszewska konštatuje, že sektor aktuálne exportuje do 100 krajín mimo EÚ, s dostatočnou kapacitou pre vstup na ďalšie nové trhy, napr. Latinskej Ameriky. Prezident mliekarenskej spoločnosti Spomlek Edward Bajko potvrdzuje, že majú odberateľov z celého sveta, vrátane Kuby a regiónu Ázie. Najväčším importérom poľskej mliekovej produkcie je Čína, ktorá zvýšila v roku 2016 objem celkových dovozov o 20 % (CLAL). Ďalšou dôležitou exportnou destináciou sú krajiny strednej a východnej Európy, vrátane Litvy, Lotyšska a Estónska. V dôsledku uvalenia ruského embarga vzrástli aj exporty do Bieloruska, Arménska a Ukrajiny.

Zo zdrojov Dairyglobal preložil a upravil:

Miroslav Záhradník, NPPC-VÚŽV Nitra

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov