logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

trhy a ceny zookomodity Výroba mlieka na Novom Zélande stagnuje

Výroba mlieka na Novom Zélande stagnuje

Produkcia mlieka na Novom Zélande sa počas uplynulých 20 rokov viac ako zdvojnásobila. Obdobie dynamického rastu výroby sa však podľa aktuálnych analýz investičnej banky Rabobank v najbližšom období určite zmierni. Dlhodobá prognóza vývoja na trhu sa pritom opiera o ekologické obmedzenia i nedostatok zdrojov.

 

Podľa vyjadrení analytikov sa krajine poradilo počas posledných dvoch dekád udržiavať priemerné tempo rastu výroby mlieka na úrovni 4,1 % ročne. V hospodárskom roku 2015/20016 a 2016/2017 však sektor zaznamenal zníženie celkovej produkcie o 1,6, resp. 1 %. Príčinami boli najmä nízke výkupné ceny za mlieko a taktiež nepriaznivé podmienky pre pastviny. Medzičasom však došlo k obráteniu trendu v cenotvorbe mlieka, ktorá by mohla dosiahnuť nárast na úrovni 2 až 3 %, dodáva analytické oddelenie banky. Ďalšiu expanziu mliekového sektora v krajine však budú limitovať predpisy a naradenie ohľadom ochrany životného prostredia pri využívaní prírodných zdrojov. Týkať sa to bude najmä sprísnených pravidiel pri nakladaní so živinami a ochranou kvality vôd. Zvyšovanie priemerných cien pozemkov rovnako skomplikuje zakladanie nových alebo modernizáciu existujúcich podnikov. Významnú rolu môže zohrať aj ohlásené obmedzenie skrmovania produktov z palmového oleja, ktoré ohlásila najväčšia novozélandská mliekareň Fonterra. Denná dávka na kravu nesmie presiahnuť 3 kg, pričom dodržiavanie predpisu bude systematicky kontrolované. Tieto opatrenia by mohli, najmä sa Severnom ostrove viesť k zvýšeniu nákladov na krmivá. Analytici banky však stále vidia potenciál na zvyšovanie produkcie mlieka cestou zlepšenia produktivity na farmách, ktorá by mala v najbližších rokoch vzrásť. Mliekarne však budú musieť zohľadniť predpoklad miernejšieho tempa rastu produkcie, aby sa vyhli budovaniu nadmerných kapacít. Platí to pre prevádzky vo výstavbe aj pre plánované výstavby nových mliekarní. V dôsledku zvýšenej konkurencie na strane spracovateľov mlieka banka predpokladá aj zlepšenie situácie na strane prvovýrobcov mlieka.

Zo zdrojov Schweizerbauer preložil a upravil:

Miroslav Záhradník, NPPC-VÚŽV Nitra Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

Deň poľa Kozárovce Deň poľa Špačince Deň poľa Liptovský Mikuláš Deň poľa Budulov Deň poľa Pataš Deň poľa Bánovce nad Bebravou

pottinger

kuhn spravocanie pôdy

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov