logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

trhy a ceny zookomodity Aktuálne náklady na výrobu mlieka v Nemecku

Aktuálne náklady na výrobu mlieka v Nemecku

Nemecký úrad pre Agrárnu sociológiu a poľnohospodárstvo vidieka (BAL) vykonáva od roku 2012 kalkulácie nákladov na výrobu mlieka, pričom vychádza z oficiálnych dát EÚ a berie v úvahu aktuálne výkupné ceny na trhu.

 

Aktuálne vyhodnotené náklady na výrobu mlieka v Nemecku za mesiac apríl 2017 predstavovali 42 €/100 kg mlieka, vrátane pracovných nákladov (rozklad dostupný na: link).

Prezident Európskej mliečnej rady (EMB) Romuald Schaber v tejto súvislosti poznamenal, že v mnohých prípadoch sa používajú alternatívne kalkulačné metódy produkčných nákladov, ktoré čiastočne alebo úplne nezohľadňujú pracovné náklady manažéra farmy, prípadne príjmy rodinných príslušníkov do celkových nákladov na výrobu mlieka – akoby ich práca mala iba malú alebo žiadnu hodnotu. Takýto prístup následne deformuje reálny obraz o nákladovosti výroby a komplikuje následné vyhodnocovanie. Farmári sa mnohokrát cítia donútení svoju prácu podhodnocovať, čo nie je podľa prezidenta EMB riešením situácie. Farmár musí venovať veľa pozornosti samotnej výrobe, mať rozsiahle zručnosti v rastlinnej výrobe, aplikovaní vhodného systému chovu zvierat a využívaní moderných mechanizácií ako aj manažérske skúsenosti pri finančnom riadení podniku. Metodika určovanie nákladov BAL opierajúca sa o výsledky dohôd z kolektívnych vyjednávaní v rámci poľnohospodárskeho sektora považuje hodnotu práce manažéra farmy v Nemecku na úrovni 20-22 €/hod. (v hrubom) za realistickú. Aprílová cena mlieka na úrovni 33,87 €/100 kg dokázala pritom pokryť iba 81 % nákladov na výrobu mlieka. Nepriaznivý trend pretrváva aj napriek účinku opatrení stimulujúcich obmedzovanie výroby z dielne Európskej komisie, ktorá kompenzovala zníženie produkcie mlieka na farmách platbou 14 €centov za každý kg zníženej produkcie. Obdobná situácia, v ktorej náklady na výrobu výrazne prevyšujú výkupné ceny za mlieko pretrváva aj v iných krajinách únie, a to je v prípade krajín akými sú Francúzsko alebo Dánsko s výkupnými cenami na úrovni 32 resp. 35 €/100 kg mlieka.

Zo zdrojov EMB preložil a upravil:

Miroslav Záhradník, NPPC-VÚŽV Nitra

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov