logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

projekty agromagazínu najagromanažér NAJ Agromanažér 2018: Predstavenie nominovaných

NAJ Agromanažér 2018: Predstavenie nominovaných

Predstavujeme Vám kandidátov nominovaných v súťaži NAJ Agromanažér roku 2018.

Hlasujte a zapojte sa do súťaže o zaujímavé ceny.

 

am-2018-podoba

Ing. Ľuboš Podoba

predseda predstavenstva PD Brezina Pravotice

„Praktik, čo stavia na efektivite“

Ľuboša Podobu by sme mohli špecifikovať ako praktika, ktorý cieli na čo najvyššiu efektivitu svojej práce pri rozumnom využívaní dostupného kapitálu. Ústrednou myšlienkou predsedovej filozofie riadenia podniku je schopnosť čo najefektívnejšieho využitia všetkých dostupných kapacít, ktoré má podnik k dispozícii. Týka sa to nielen práce zamestnancov, ale i využívania majetku, ktorým podnik disponuje. Prečo nemôžu byť budovy, ktoré v mnohých podnikoch patria k dubióznemu majetku, napríklad využité ako ubytovne pre pracovníkov? Prečo nemôžu byť využité ako kancelárske priestory pre firmy či priestory pre spoločenské alebo kongresové akcie?

Ľ. Podoba neustále hľadá alternatívy ako majetok družstva využiť naplno tak, aby prinášal podniku pridanú hodnotu. „Je veľmi dôležité sa neustále pozerať na možnosti, ktoré sú okolo nás. Zhodnotiť ich a potom konať“, hovorí. Svojím prístupom sa mu podarilo za päť rokov od nástupu na post predsedu zdvojnásobiť majetok družstva, ktoré, keď preberal, bolo zadlžené a malo veľké medzery predovšetkým v živočíšnej výrobe. S efektivitou je však spojená i disciplína. Ľ. Podoba to vie a i preto od seba ako i ostatných vyžaduje systematický prístup k práci. Súčasne je presvedčený, že najväčším kapitálom každej firmy nie sú stroje či technológie, ale samotní ľudia. Je zástancom využívania nových technológií, pričom pri ich využívaní sa nezameriava na stupeň inovácií a progresu, ale hlavne na potenciálne úspory, ktoré daná technológia v porovnaní s pôvodnou môže priniesť

 

am-2018-macko

Alexander Macko

konateľ, Macko family, s. r. o.

„Tradicionalista, ktorý sa nevzdáva“

Alexander Macko patrí do skupiny poľnohospodárov, ktorí uprednostňujú overené postupy hospodárenia pred experimentovaním. Napriek tomu veľmi dobre vie, že uspieť na trhu si vyžaduje využívať sedliacky rozum a súčasne značnú dávku flexibility a i odvahy. Veď ako inak by sa mohol úspešne etablovať v odvetví chovu ošípaných, ktoré zaznamenalo dlhé roky úpadku? A. Macko však našiel spôsob ako si udržať príjmy v tomto segmente výroby, pretože neustále sa snaží vnímať potreby trhu a adekvátne na to nastavovať podnikateľskú stratégiu. I preto rodina prevádzkuje inseminačnú stanicu plemenných kancov v Leseniciach.

A. Macko sa nesnaží o direktívny manažment rodinnej farmy, ale chod biznisu usmerňuje tak, aby sa v ňom vedeli čo najviac realizovať všetci členovia rodiny - manželka, i synovia. Vie, že každý z členov rodiny má svoje silné stránky a jeho úlohou je vytvoriť vo firme každému z nich čo najideálnejšie podmienky na to, aby tieto svoje silné stránky uplatnili. Jednotu v držaní pokope prenáša z rodiny i na široké okolie. V regióne pôsobí niekoľko ďalších podobne veľkých poľnohospodárov, pričom A. Macko dbá na spoločnú vzájomnú kooperáciu. „Podnikať v tomto regióne nie je ľahké, buď všetci padneme alebo všetci spoločne zotrváme“, hovorí „mušketierskym spôsobom“ na dôležitosť vzájomnej spolupráce tento sympatický farmár z veľkokrtíšskeho okresu.

 

am-2018-sabova

Anna Sabová

predsedníčka PD Pinkovce

„Predsedníčka s vôľou napredovať“

Annu Sabovú môžeme opísať ako manažérku, ktorej prioritou je neustále napredovať. „Keď si niečo zaumienim, idem si za tým“, prezrádza viac o sebe roľníčka hospodáriaca na slovenskej pôde len pár kilometrov od ukrajinského mesta Užhorod. Ciele svojich budúcich aktivít si však neformuluje len tak „ad hoc“, ale každému vytýčenému cieľu venuje náležitú pozornosť a analyzuje ho. Jej prirodzenou vlastnosťou je rozvážnosť, ktorá jej pomáha robiť rozhodnutia tak, aby mali vždy svoje ekonomické rácio. Vo svojej práci čerpá z predchádzajúcich dlhoročných skúseností či už ako farmárky alebo i manažérky pridruženej výroby a ekonómky. Za dôležitú zásadu považuje mať všetky veci na poriadku a touto zásadou sa riadi nielen sama vo svojej profesii, ale snaží sa k systematickej práci nabádať i svojich zamestnancov.

Keď sme hovorili o jej typickej črte, ktorou je vôľa napredovať, potom veľmi neprekvapí, že A. Sabová je človek, ktorý chce experimentovať. Novinky, ktoré vo výrobe aplikuje pritom nie sú len nejaké náhodné výstrelky módy, ale koncepčné prístupy, ktoré pomerne výrazne menia manažment pestovania plodín. Podnik napríklad odstúpil od tradičnej predsejbovej prípravy pôdy a nahradil ju priamou sejbou do porastov krycích plodín. Cieľom tejto stratégie bolo naviesť podnik na trajektóriu stabilnej ziskovosti, ktorá agropodniku až do nástupu A. Sabovej na post predsedníčky chýbala. Kombinácia zmyslu pre experimentovanie a zmýšľania ekonóma v jednej osobe tak sú nepochybne hlavnými ingredienciami receptu na úspech podnikania v agrobiznise tejto sympatickej agromanažérky.

 

am-2018-vacho

Ing. Rastislav Vacho, PhD.

konateľ W & V, s.r.o.

„Trpezlivý a vytrvalý poľnohospodár“

Lásku Rastislava Vacha k poľnohospodárstvu a rodnej zemi asi ťažko popíšeme slovami. Niet však pochýb, že ňou prekypuje a že je tým pomyselným motorom úspechu jeho podnikania. Apropos, na predvlaňajšom vyhlasovaní našej súťaže NAJ naše pole a slovenský chov to bol práve tento farmár, ktorý počas programu vystúpil a zarecitoval báseň vyjadrujúcu vzťah k chlebovému povolaniu a pôde. Pre úspešné riadenie však nepochybne potrebujete ešte čosi naviac. To, čo tohto roľníka priviedlo a aktuálne drží na úspešnej dráhe podnikania sú podľa jeho slov vlastnosti ako trpezlivosť a vytrvalosť. „Trpezlivosť je cenná vlastnosť roľníkov. Je to náš údel zasiať, starať sa a čakať na novú úrodu“ hovorí R. Vacho.

Súčasne nedá dopustiť na ďalšiu vlastnosť, ktorá ho motivuje v jeho práci napredovať. Ide o vytrvalosť. Ako prezrádza, vypilovať si vytrvalosť sa naučil v Nemecku, kde sa nepriučil len k tajom realizácie manažérskych rozhodnutí, ale i k mentalite nemeckých farmárov, ktorí sa nevzdávajú len tak ľahko a idú vytrvalo za svojimi cieľmi. A napokon, pre R. Vacha predstavuje poľnohospodárstvo i duchovný rozmer, ku ktorému ho prostredníctvom práce na poli odmalička viedol jeho starý otec. Viera ako duchovné posilnenie i múdrosť, ktorá pomáha človeku napredovať v jeho práci. Nemožno pritom opomenúť ani manažérov zmysel pre rozvážnosť. Jeho zásadou totiž je vždy si dopredu zodpovedne premyslieť postup prác a  aktivít, ktoré ho v jeho pracovnom dni čakajú.

 

am-2018-zupik

Ing. Ján Župík

konateľ, Compacta Agro, a. s., Alekšince

„Manažér, ktorého poháňa zvedavosť“

Ján Župík patrí k agromanažérom, ktorých poháňa vpred vlastná zvedavosť. Tá je hybným motorom pre jeho zmysel pre experimentovanie, pričom skúšanie nových vecí patrí do základného repertoáru jeho manažérskych aktivít. Pri experimentovaní má vždy jasne zadefinovaný postup, kritériá ako i plán ich ďalšej prípadnej aplikácie do praxe. Tento prístup si vyžaduje flexibilné zmýšľanie, ktoré patrí k ďalším silným stránkam tohto mladého agromanažéra. Obohacovanie zaužívaných postupov o tie nové je podľa lídra podniku kľúčové z dôvodu, aby v Alekšinciach dokázali čeliť niektorým miestnym podmienkam, ktoré nehrajú v prospech stabilnej produkcie. Firmou obhospodarované pôdy majú totiž bohato diverzifikovanú štruktúru, pričom značná časť pripadá na piesočnaté pôdy. Tieto vedia často prekvapiť a i preto si vyžadujú od manažmentu zameranie na manažment rizík. Tým hlavným rizikom je pritom suché počasie, ktoré na týchto pôdach dokáže nepríjemne zredukovať výnosy plodín.

Experimentovanie agromanažéra sa tak zameriava na znižovanie spomínaných rizík, pričom sa koncentruje hlavne na oblasť využívania hybridov pšenice a systémov jej pestovania. Úspešné zavádzanie noviniek do výroby si však vyžaduje nielen flexibilné zmýšľanie, ale i vytrvalosť a tiež pevné nervy. To sú ďalšie črty, na ktorých Ján Župík neustále pracuje a ktoré mu pomáhajú v jeho ďalšom napredovaní.

 

am-2018-simunek

Ing. Marek Šimunek

generálny riaditeľ Poľnohospodár Nové Zámky, a. s.

„Líder, ktorý cieli na neustály progres“

Marek Šimunek reprezentuje vlnu nových mladých agromanažérov, pre ktorých „stáť na mieste“ znamená neúspech. Progres považuje za základnú hybnú silu podniku a na túto skutočnosť kladie dôraz i vo svojich manažérskych rozhodnutiach. Vykazuje silný zmysel pre poriadok, kontrolu a systémovosť a to nielen na hospodárskych dvoroch, ale i v rámci samotných dát spojených s chodom celej firmy. „Dáta sú dôležité, pričom naším cieľom je zhromažďovať ich tak, aby boli jednoducho usporiadané a prehľadné, a súčasne si zachovali svoju výpovednú hodnotu“, vysvetľuje líder podniku. Okrem zefektívnenia výroby je cieľom aj správne nastavenie kalkulačných nákladov produkcie, vnútropodnikových cien a čo najpresnejší obraz výkonnosti jednotlivých úsekov až po podnik ako celok. To napomáha pri snahe neustále sa zlepšovať. Ako priznáva, nerád sa vzdáva a prehráva. Vďaka tomu si v sebe vypestoval charakter vytrvalca s občasným sklonom k perfekcionizmu.

Svoj zmysel pre perfekcionizmus mu na jednej strane pomáha k dokončovaniu predsavzatých cieľov a ak sú tieto dobre nastavené, výsledkom je žiaduci progres firmy. No ako podotýka, občas prídu i menej správne rozhodnutia a vtedy táto vlastnosť môže pôsobiť i kontraproduktívne. Vtedy mu pomáha jeho ďalšia devíza. Tou je ochota načúvať ľuďom okolo seba a schopnosť brať si ponaučenie zo skúseností ostatných. Vďaka tomu sa dokáže vyvarovať pri investičných rozhodnutiach viacerým chybám, ktoré by inak, ako hovorí, „od stola“ nepostrehol. Za dôležitú súčasť úspechu v agropodnikaní považuje prácu na motivácii zamestnancov, čo je stratégia, na ktorej sa snaží neustále pracovať a vylepšovať ju. Uvedomuje si, že práve ľudia a ich vedomosti, schopnosti, zručnosti, ochota pracovať a spokojnosť sú základným pilierom prežitia a rozvoja podniku.

 

am-2018-kocerha

Ing. Ladislav Kočerha

predseda predstavenstva, Agro družstvo Staré

„Pragmatik s reálnym pohľadom na biznis“

Ak by sme mali nájsť stručnú a výstižnú charakteristiku Ladislava Kočerhu, tak potom sme ho mohli označiť ako pragmatického človeka s reálnym pohľadom na agrárny biznis. Vyštudovaný agronóm sa vždy snažil pozerať na manažment výroby komplexne ako na ucelený systém. Jeho cieľom nebolo vynikať v nejakej špecifickej oblasti, no aktivity v podniku vnímal ako súkolesie ozubených koliesok, ktoré tvoria funkčný mechanizmus prosperujúcej firmy. Jeho úlohou bolo zabezpečovať plynulý chod tohto mechanizmu, nepreťažovať ho, napríklad čakaním na vysoké realizačné ceny či „špičkovaním“ výnosov do nových rekordov, no taktiež nedovoliť aby „mechanizmus“ bezdôvodne spomalil, napríklad cez rezignovanie na najnovšie trendy v odvetví. Jeho ďalšou devízou bola serióznosť v obchodných vzťahoch.

Prvý muž manažmentu vždy bedlivo sledoval, aby si záväzky voči dodávateľom podnik vysporiadaval riadne a načas. V spolupráci s kolegami a zamestnancami sa mu podarilo do práce ľudí vniesť systém, ktorý nebazíruje na maximalizácii produkcie, ale na jej efektivite. Dôležitý podiel na tom malo i analytické zmýšľanie predsedu, ktorý neustále staval svoj úsudok nielen na intuícii, ale i reálnych dátach, ktoré pravidelne analyzoval a prepočítaval. Žatva v službách, efektívne nasadenie techniky pred a počas sejby či úvahy o prenájme traktorových vlečiek namiesto ich vlastnenia, to všetko boli rozhodnutia, ktoré L. Kočerha urobil či zvažoval na základe logiky svojich ekonomických prepočtov. Nepochybne by bolo týchto správnych rozhodnutí zo strany predsedu v prospech ďalšieho rozmachu Agro družstva Staré aj viac, no žiaľ, Ladislav Kočerha nás nečakane 22. decembra 2018 navždy opustil. AGROMAGAZÍN by chcel aj prostredníctvom tejto nominácie v súťaži NAJ agromanažér 2018 vyjadriť Ing. Ladislavovi Kočerhovi úctu a obdiv za všetku jeho poctivo a zodpovedne vykonanú prácu v chlebovom odvetví, ktorá z neho dlhé roky právom robila špičkového agromanažéra. Česť jeho pamiatke.

 

am-2018-pem

SHR Ing. Bálint Pém

H Level, Patince

„Gazda, ktorého práca s pôdou baví“

Bálinta Péma môžeme charakterizovať ako agromanažéra, ktorého práca v agrárnom odvetví hlavne baví. Od toho sa odvíja i jeho prístup k farmárčeniu. Jeho silnými stránkami sú húževnatosť a usilovnosť, vďaka ktorým dokáže prekonávať prekážky a posúvať svoje podnikanie na vyššiu úroveň. Sám sa považuje za človeka, ktorý sa snaží robotu vnímať z nadhľadu. Vie, že keď chce napredovať, je nevyhnutné sa neustále učiť. B. Pém sa pritom snaží učiť od tých najlepších a i preto vo svojom podnikaní neváha investovať do poradcov, ktorí mu vedia poskytnúť celý rad pre neho cenných informácií.

Veľa skúseností nazbieral i ako predseda združenia ASYF, kde mal možnosť nakuknúť pod pokrievku práce svojich kolegov – mladých farmárov v ostatných členských krajinách EÚ, čo je pre neho ďalší zdroj inšpirácií v rámci podnikania. Vidieť ako to robia na západe ho neustále motivuje inovovať. Inovácie sú tak jedným z hlavných motorov rozvoja farmy. Nezabúda však ani na tradíciu a za kľúčovú považuje i vzájomnú spoluprácu. „To, čo robí našu rodinnú farmu špeciálnou sú tradícia, inovácie a spolupráca“, zhŕňa hlavné piliere úspešného podnikania hlavný muž manažmentu z Patiniec. Veľmi si váži, že rodinné podnikanie podporuje celá jeho rodina vrátane generácie rodičov. Napríklad jeho otec na farme plní doslova úlohu vývojového technika. Syn príde s inováciou v rámci agrotechniky, ktorá má potenciál zefektívniť výrobu a otec mu dostupnú techniku upraví podľa jeho potrieb.

 

am-2018-petro

Ing. Ján Petro

predseda PD Choňkovce

„Líder, ktorý si ctí hodnoty“

Ján Petro počas celej svojej profesíjnej kariéry zastáva jednu kľúčovú zásadu, ktorá súčasne veľmi dobre vystihuje jeho osobnosť. „Každé vedenie tohto družstva musí chrániť dedičstvo našich predkov a tým je toto samotné družstvo“, prezrádza. Na tejto svojej filozofii nastavil i samotné výrobné zameranie družstva. Jeho prioritou nie je honba za ziskami, ale zabezpečiť prácu ľuďom. V Choňkovciach generujú tržby, aby zamestnávali, nie naopak. I preto je široká diverzifikácia výroby ako i jej nastavenie na optimálne využívanie miestnych podmienok hlavnou stratégiou riadenia firmy. Je to človek, ktorý roky žije poľnohospodárstvom, pričom jeho profesia ho neustále nabíja novou životnou energiou. „Neustále musím niečo robiť“, opisuje svoju ďalšiu črtu predseda družstva, ktorý zastáva post lídra manažmentu družstva už 47 rokov a je tak nepochybne jeden z najdlhšie pôsobiacich predsedov na tejto pozícii na Slovensku. Vysoko si váži všetkých, ktorí majú vzťah k pôde a k dobytku. S ľútosťou však konštatuje, že takých zamestnancov ako i manažérov na Slovensku ubúda. Udržať sa na líderskej pozícii družstva takmer polstoročie pritom nepochybne vyžaduje kumšt. Naplniť tento cieľ pomohlo J. Petrovi i jeho progresívne zmýšľanie a prirodzený talent realizácie investícií, ktoré sa v priebehu času zúročili.

Ďalšou výraznou črtou predsedu je jeho trpezlivosť, keď neočakáva rýchle výsledky, ale radšej sa dlhodobo drží stratégie a za chodu optimalizuje výrobný proces tak, aby sa pozitívne výsledky dostavili. A napokon, jeho výraznou črtou je zmysel pre kooperáciu. Možno to mnohí nevedia, no predseda ešte nedávno na základe inšpirácie zo susedného Maďarska usilovne pracoval na projekte vytvorenia veľkého agropodniku s finálnou koncovkou a už dokonca dohodnutými exportnými možnosťami pre celú Východoslovenskú nížinu. Žiaľ, projekt zlyhal na tom, že pôvodne avizované financovanie z PRV sa napokon nekonalo. V každom prípade Ján Petro patrí k agromanažérom, ktorí sa snažia o benefity nielen v rámci svojho podniku, ale i širokého regiónu.

 

am-2018-cibula

Ing. Zoltán Cibula

predseda PD Kukučínov

„Ekonóm   stratég so zmyslom pre serióznu prácu“

Zoltán Cibula patrí medzi manažérov, ktorí bazírujú na poctivej práci orientovanej na merateľné výsledky. Jeho kľúčovou metrikou je meranie efektivity práce na základe „normy obsluhy“, teda jednotky vykonanej práce na zamestnanca. Cieľom je rast tohto ukazovateľa, pričom na tomto procese sa nepodieľa len samotný zamestnanec, ale i využitie mechanizmov, nových technológií, pracovného, resp. chovného priestoru v maštaliach a ďalších parametrov spätých s agrárnou výrobou. Jeho silnými stránkami, ktoré ho poháňajú vpred i po 42 rokoch práce na miestnom podniku sú zmysel pre zodpovednosť a neustála motivácia k poctivému vykonávaniu svojej práce. Je to muž, ktorý sa nevzdáva. „Keď vidím, že niečo nejde, pracujem na tom dovtedy, kým sa to nepodarí“, hovorí predseda o jednej z ďalších čŕt komplexnej filozofie svojej práce. Vďaka tejto vlastnosti lídra podniku družstvo udržalo živočíšnu výrobu a to i ťažko skúšané odvetvie chovu ošípaných.

Z. Cibula si je však vedomý toho, že úspech v práci tkvie i v tímovej kooperácii. I preto sa snaží vždy pôsobiť ako tmel, ktorý spája ďalších členov manažmentu ako i zamestnancov, čím ich neustále motivuje ku vzájomnej spolupráci. Je zástancom názoru, že výrobnú stratégiu agropodniku definujú predovšetkým miestne výrobné podmienky a že rastlinná výroba nemôže dlhodobo úspešne fungovať bez živočíšnej výroby ako i precízneho manažmentu tvorby a dodržiavania osevného postupu. Komplexná stratégia prístupu k výrobe zo strany tohto agromanažéra je jasná: Preferovať intenzifikáciu výroby, ktorá zabezpečuje rentabilitu, efektivitu a rast produktivity práce.

 

Hlasovací formulár nájdete tu.Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov