logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

projekty agromagazínu najagromanažér Nominovaný v súťaži NAJ Agromanažér 2013: V. Paľurik – SHR, farma Roztoky. Farmár, čo stavil na dojčiace kravy

Nominovaný v súťaži NAJ Agromanažér 2013: V. Paľurik – SHR, farma Roztoky. Farmár, čo stavil na dojčiace kravy

Slovenskí poľnohospodári veľmi dobre vedia aké ťažké je robiť výlučne živočíšnu výrobu so ziskom.

Recept na ziskovosť hľadal dlho i V. Paľurik. Nepochybne mu k tomu pomohla odhodlanosť stať sa farmárom na plný úväzok a ochota študovať, učiť sa a hľadať tie správne príklady v praxi, ktoré by ho dokázali inšpirovať. Preto neváhal mnohokrát navštíviť zahraničie, aby nabral skúsenosti a aplikoval ich na svojej farme. „Spočiatku sme skúšali insemináciu, no výsledky neboli valné. Zlom nastal v momente, keď som zrealizoval svoju najlepšiu profesnú životnú investíciu - kúpil som býka Dereka“, hovorí o svojom experimentovaní farmár. Býk Derek, ktorého kúpil v Poľsku, pritom podľa jeho slov najprv nevyzeral, že dokáže, čo napokon dokázal. „Zrazu nebol problém získať od sto kráv sto teliat. Mal dobré gény. Za sedem rokov pôsobnosti v tomto stáde sme od neho získali 600 teliat“, vychvaľuje farmár býka, ktorého hlavu si na úctu k nemu nechal dokonca vypreparovať vo svojej kancelárii. Práve cielená snaha mať od každej kravy jedno teľa dostala chov do priaznivejšej ekonomickej situácie. Ďalším krokom bola registrácia chovu do systému ekologického hospodárenia, čo v tunajších podmienkach má svoje opodstatnenie. Bonusom sú dotácie, i keď hlavný manažér priznáva, že by ocenil, ak by sa dotácie do živočíšnej výroby udeľovali na základe dosahovanej produkcie, v prípade dojčiacich kráv podľa počtu narodených, resp. odchovaných teliat. Mať dotácie a 100 teliat na 100 kráv je síce sľubná východisková pozícia k zaknihovaniu pozitívneho hospodárskeho výsledku, no v tomto segmente výroby to stále nie vždy stačí. V. Paľurik si to neustále uvedomuje a i preto svoju koncentráciu upriamil na dorábanie zvierat s kvalitným genetickým potenciálom. „Je rozdiel, či predáte býka v zástave, alebo plemenného býka“, hovorí farmár poukazujúc na skutočnosť, že cena za plemenného býka býva spravidla trojnásobne vyššia ako býka na výkrm. Jedna vec je kvalitného plemenného býka odchovať a druhá predať. A tu to bez marketingu nejde. Preto nájdete plemenné zvieratá tohto farmára na mnohých výstavách SR. Tieto zvieratá zbierajú ocenenia, ktoré sú ďalšiu sľubnou referenciou tejto rodinnej farmy. V. Paľurik súčasne zastáva i post podpredsedu Zväzu chovateľov mäsového dobytka na Slovensku a teda sa plemenárskej práci venuje naozaj oduševnene.

Celý profil V. Paľurika, nominovaného do súťaže NAJ Agromanažér 2013, nájdete v AGROMAGAZÍNe 05/2013.Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov