logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

projekty agromagazínu najagromanažér Nominácia na NAJ Agromanažér 2013: Pavol Bíró, riaditeľ ZOO divízie Selice

Nominácia na NAJ Agromanažér 2013: Pavol Bíró, riaditeľ ZOO divízie Selice

Aj keď Pavol Bíró nemá pred menom titul poľnohospodárskeho inžiniera, viaceré stáže, ktoré absolvoval, z neho urobili skvelého odborníka na živočíšnu výrobu.

 Potvrdzujú to nielen ekonomické výsledky podniku, ktorý vďaka premyslenej stratégii dokáže hospodáriť rentabilne, ale aj samotný prístup prvého muža podniku v rámci koncepcie manažmentu firmy. P. Bíró totiž dokonale dbá na čo najväčšiu informovanosť o každom detaile v rámci chovu a taktiež sa v rámci zdravia zvierat snaží preferovať prevenciu ešte pred vznikom samotného problému. „Ak nemám vedomosti o tom, čo sa v chove deje, nemám šancu riešiť problém“, upozorňuje riaditeľ. Preto niet divu, že P. Bíró patrí k lídrom, ktorí sa snažia vždy postaviť vedecky k riešeniu problému. I preto je pre neho typické, že sa snaží vždy nazhromaždiť o chode firmy ako aj samotnom chove čo najviac informácií. Taktiež preferuje prevenciu pred vznikom problému ako jeho hasenie až pri jeho prepuknutí v podobe klinických príznakov, resp. poklesu úžitkovosti. „To, že o probléme nevieme alebo nerozprávame ešte neznamená, že tento problém nevznikol“, patrí k ďalším krédam tohto inovatívneho manažéra.

A čo znamená mať k dispozícii veľa informácií? V prvom rade ide o investície do technológií poskytujúcich informácie o chove ako aj investícií do rôznych rozborov kvality krmív, ale aj mlieka či krvi dojníc. „Kŕmnu dávku pasujeme presne na potreby dojníc na základe viacerých analýz ich metabolizmu ako aj analýz kvality krmív“ hovorí riaditeľ. Podnik napríklad pravidelne zasiela až do Francúzska na rozbory vzorky svojich objemových krmív na prítomnosť toxínov jednak pri zbere, pri zasilážovaní, pri vyberaní siláže a tiež pri skrmovaní dojnicami. Nejde pritom o lacný špás, keďže len tieto rozbory objemových krmív stoja firmu každoročne 12,5 tis. EUR. „Mať vedomosti o tom, čo sa deje v chove stojí financie, no tieto sa v ďalšom období určite vrátia“, je presvedčený P. Bíró. A toto tvrdenie má aj podložené. Hneď po tom, čo v Seliciach začali v roku 2010 robiť rozbory na toxíny v objemových krmivách a súčasne investovali do ďalších technológií monitorujúcich jednak kvalitu mlieka ako aj pohybovú aktivitu dojníc (ak pohybová aktivita je 10 % pod dlhodobým priemerom, signalizuje to zdravotný problém, ak 10 % nad priemerom, signalizuje to ruju), náklady na veterinárne úkony v podniku poklesli o 21 %. Okrem toho sa zlepšili aj úžitkové parametre zvierat.

Celý profil riaditeľa firmy ZOO divízie Selice, s.r.o., ktorá je samostatnou ekonomickou jednotkou PD Progres Selice, Pavla Bíra a o jeho manažérskych stratégiách riadenia podniku si môžete prečítať v AGROMAGAZÍNe 03/2013 na s. 7-9.Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov