logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

projekty agromagazínu mladí v agrobiznise Mladí v AGROBIZNISe: Podpora možná cez vyčlenenie zdrojov v každom z operačných programov (názor čitateľa)

Mladí v AGROBIZNISe: Podpora možná cez vyčlenenie zdrojov v každom z operačných programov (názor čitateľa)

Prečítala som si na stránke www.agrobiznis.sk články a informácie týkajúce sa poľnohospodárskej politiky EÚ aj SR a zapojenia mladých do agrobiznisu v rámci projektu Mladí v AGROBIZNISe.

Oceňujem tiež, že ste s otázkami podpory mladých farmárov oslovili politikov. A tí by mali prísť s riešeniami. Keďže však neprichádzajú, rada by som predostrela návrh jedného z možných riešení v danej otázke. Tým je podpora poľnohospodárstva cez eurofondy. Je to skôr také prierezové riešenie, teda vytvoriť systém, v ktorom bude možné z viacerých zdrojov dotovať tuto časť hospodárstva. Ide o to, aby sa z prostriedkov v jednotlivých operačných programoch pod gesciou viacerých rezortov, ktoré čerpajú zdroje EÚ, vždy vyčlenila časť alokácie priamo pre poľnohospodárstvo. Napríklad v rámci operačného programu vzdelávanie by sa vyčlenila časť na vzdelávanie v oblasti poľnohospodárstva, v rámci operačného programu pre zamestnanosť - na podporu tvorby pracovných miest v poľnohospodárstve a podobne
Je to návrh a neviem, či máte kapacity venovať sa takémuto niečomu, keď už nie v tomto programovom období, tak v budúcom, ktoré sa začína pripravovať (vrátane stanovenia podporovaných cieľov).
Autorka návrhu pracuje v oblasti eurofondov.Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

Deň poľa Kozárovce Deň poľa Špačince Deň poľa Liptovský Mikuláš Deň poľa Budulov Deň poľa Pataš Deň poľa Bánovce nad Bebravou

pottinger

kuhn spravocanie pôdy

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov