logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

projekty agromagazínu mladí v agrobiznise Mladí v AGROBIZNISe: Podpora možná cez vyčlenenie zdrojov v každom z operačných programov (názor čitateľa)

Mladí v AGROBIZNISe: Podpora možná cez vyčlenenie zdrojov v každom z operačných programov (názor čitateľa)

Prečítala som si na stránke www.agrobiznis.sk články a informácie týkajúce sa poľnohospodárskej politiky EÚ aj SR a zapojenia mladých do agrobiznisu v rámci projektu Mladí v AGROBIZNISe.

Oceňujem tiež, že ste s otázkami podpory mladých farmárov oslovili politikov. A tí by mali prísť s riešeniami. Keďže však neprichádzajú, rada by som predostrela návrh jedného z možných riešení v danej otázke. Tým je podpora poľnohospodárstva cez eurofondy. Je to skôr také prierezové riešenie, teda vytvoriť systém, v ktorom bude možné z viacerých zdrojov dotovať tuto časť hospodárstva. Ide o to, aby sa z prostriedkov v jednotlivých operačných programoch pod gesciou viacerých rezortov, ktoré čerpajú zdroje EÚ, vždy vyčlenila časť alokácie priamo pre poľnohospodárstvo. Napríklad v rámci operačného programu vzdelávanie by sa vyčlenila časť na vzdelávanie v oblasti poľnohospodárstva, v rámci operačného programu pre zamestnanosť - na podporu tvorby pracovných miest v poľnohospodárstve a podobne
Je to návrh a neviem, či máte kapacity venovať sa takémuto niečomu, keď už nie v tomto programovom období, tak v budúcom, ktoré sa začína pripravovať (vrátane stanovenia podporovaných cieľov).
Autorka návrhu pracuje v oblasti eurofondov.Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov