logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

Komentár: Dôvody pre vyššie ceny agrokomodít do nasledujúcich rokov

komentar-karkulin

Pandémia COVID-19 by mohla byť pre ceny komodít napokon predsa len zlomovou.

V akom ohľade? Čisto teoreticky... reakcia na pandémiu môže natrvalo zdvihnúť cenovú hladinu tovarov. Pandémia COVID-19 totiž spustila celosvetovo zavádzanie protipandemických finančných balíčkov na záchranu ekonomík, ktoré tentoraz cielene mieria priamo k spotrebiteľom vo forme náhrady ich tržieb či miezd. Centrálne banky pritom ochotne tieto finančné balíčky vlád financujú, niektoré dokonca už priamo nakupujú aj firemné dlhopisy a teda priamo požičiavajú firmám. Globálny dlh sa v ostatných mesiacoch výrazne nafúkol, no nepochybne príde čas na jeho splatenie. Najefektívnejším nástrojom ako to urobiť, je prostredníctvom nárastu inflácie. Je pravdou, že centrálne banky už roky cez kvantitatívne uvoľňovanie „tlačia peniaze“, no tieto peniaze centrálne banky doteraz dominantne nemohli pustiť priamo do ekonomiky, ale mohli takto len zvýšiť finančné rezervy bánk, vďaka ktorým následne komerčné banky mali možnosť viac požičiavať ľuďom a firmám prostredníctvom úverov. Avšak, ak sa banka rozhodla neposkytnúť úver, resp. žiadateľ o úver nepožiadal, peniaze z centrálnej banky sa nemali ako dostať do obehu. Pandémia ale veci zmenila. Napríklad Americká centrálna banka (FED) po novom má možnosť nakupovať priamo firemné dlhopisy a teda de facto takto im poskytovať finančné zdroje priamo. Okrem toho ochotne nakupuje štátne americké dlhopisy, ktoré vláda následne posiela vo forme pandemických opatrení priamo na účty spotrebiteľov. Toto spravidla býva funkčný systém ako postupom času docieliť infláciu. Možno to nebude hneď, pretože pandémia v ostatnom polroku pripravila viacerých o príjmy a teda klesla i spotreba, čo je faktor, ktorý vedie, naopak, k deflácii (poklesu) cien. Lenže ak teraz majú vlády k dispozícii de facto neobmedzené zdroje z centrálnych bánk, skutočne môžu inflačné tlaky postupne rozdúchať. Táto iniciatíva pritom aktuálne vyhovuje i centrálnym bankám, ktoré už roky nedokážu cez svoje štandardné nástroje dostať infláciu nad svoj dlhodobý cieľ 2 %. Nastal čas na fiškálne (vládne) stimuly, ktoré prudko zvýšia zadlženosť štátov. No následné „skrotenie“ tohto dlhu si bude vyžadovať vyššiu infláciu (rast cenovej hladiny). Teda za predpokladu, že daná krajina nebude chcieť zbankrotovať, čo je veľmi málo pravdepodobné. Táto zmenená paradigma sa však už teraz prelieva aj na finančné trhy a vplýva na ceny aktív. Ak sa inflačné tlaky rozdúchajú, kapitál začne ešte masívnejšie tiecť práve do komodít, ktoré sú ochranou pred znehodnocovaním peňazí prostredníctvom inflácie. Keďže spotreba agrokomodít zrejme skokovo v dohľadnej dobe nevzrastie, no razantne môže stúpnuť objem peňazí, ktoré naháňajú rovnaký objem tovaru, potom logickým vyústením je nárast ceny. Ak sa táto naša teória potvrdí, ceny agrokomodít by v nasledujúcich rokoch mali byť citeľne vyššie oproti minulej päťročnici. Otázka teraz vyvstáva, že či sa vôbec podarí vyprovokovať „inflačného koňa k behu“ a ak áno (čo je čoraz pravdepodobnejšie), či sa ho podarí následne upokojiť k pohodovému poklusu, alebo bude nekontrolovateľne cválať ďalej. Samozrejme, centrálne banky majú nástroje k tomu, aby takúto infláciu upokojili, nebude to však zadarmo.

Ale to už naozaj veľmi predbiehame. V tomto momente je dôležité vedieť, že pandémia COVID-19 priniesla na trh určitú zmenu paradigmy aj v rámci finančného systému, čo môže mať za následok nárast inflačných očakávaní do budúcnosti. A to je faktor, ktorý môže posunúť ceny agrokomodít vyššie. Podobný podporný prorastový efekt na ceny agrokomodít – ktorý je badateľný už dnes - prinášajú rastúce obavy viacerých krajín závislých na dovozoch agrokomodít o zaistenie svojej potravinovej bezpečnosti. Tieto obavy ich motivujú k väčšiemu predzásobovaniu sa, čo aktuálne dočasne vyvoláva dodatočný nárast dopytu po agrokomoditách na svetových trhoch.

David KarkulínCeny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

pottinger

kuhn spravocanie pôdy

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov