logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

Komentár: Hľadanie optimálnej technológie spracovania pôdy

komentar-kukucka

Máločo v technológii pestovania poľných plodín vyvoláva tak rozporuplné reakcie a skúsenosti ako spôsoby obrábania pôdy.

Ako každá líška svoj chvost chváli, tak aj poľnohospodári sú stotožnení so svojím technologickým postupom, ktorí obhajujú v každom detaile. Ktorý spôsob je najefektívnejší a prinášajúci poľnohospodárovi zvýšenie úrod pri čo najnižších nákladoch? Na túto otázku nedokážem ani po mnohoročných potulkách po stovkách slovenských podnikov dať správnu jednoznačnú odpoveď.

Ešte stále existujú podniky dosahujúce špičkové výsledky preferujúce nielen jesenné orby, ale aj letné naorávky. Takisto ako poznám podniky so špičkovými úrodami, ktoré pluh nepoznajú viac ako desaťročie. Najčastejšie sa ale stretávam s technológiou, ktorá oba spôsoby spája. Pod oziminy obrábajú radličkovým alebo tanierovým náradím a pod jariny pluhom najčastejšie z dôvodu zapracovania väčšieho množstva pozberových zvyškov po kukurici. Či už využívate pluh alebo radličky, dôležité je narušiť nepriepustnú tzv. plužnú vrstvu hĺbkovým kypričom alebo podryvákom. V mnohých podnikoch podryvák používajú ako náradie na základné obrábanie pôdy nahrádzajúce pluh.

V predchádzajúcich riadkoch som stručne zhrnul bežnú prax na našich poliach. Začínajú sa ale presadzovať spôsoby obrábania iba úzkeho pásu, kam sa umiestňuje osivo. Pásová technológia sa opiera aj o rastlinné zvyšky ponechané na povrchu, ktoré tvoria prirodzený mulč regulujúci teplotné a vlahové pomery v pôde. Hlavným argumentom predajcov tejto techniky je, že hlavný mikrobiálny život v pôde, a teda aj rozklad zvyškov, nastáva v najvrchnejších piatich centimetroch a na hektár pôdy spotrebujú asi polovičný objem nafty v porovnaní s ostatnými technológiami.

Zmena strojového vybavenia pri zmene technológií stojí podniky nemalé finančné prostriedky. Avšak ešte vyššie dokáže zaťažiť farmárov nekoncepčný výber a dlhé neustále hľadanie optimálnej technológie. V poľnohospodárskych dvoroch vidieť vedľa seba nevyužívané stroje z rozličných technológií, a umŕtvených peňazí, ako dôsledok hľadania. Pritom hlavní dodávatelia pôdoobrábacej techniky u nás ponúkajú ucelené technologické linky, ktoré sa dokážu uplatniť na väčšine nášho územia.

Marián KukučkaCeny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

pottinger

kuhn spravocanie pôdy

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov