logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

Komentár: Udalosti rokov 1111, 1212, ... 2020 agrohľadáčikom

komentar-huba

Ján Huba

Vstupujeme do číslami zaujímavého roku 2020.

Počas nášho letopočtu bolo iba 9 rokov s opakujúcimi sa 2 dvojciframi.

Zdalo sa mi ako dobrý nápad pozrieť sa, čo zaujímavé – majúce vzťah k agropotravinárstvu – sa počas týchto rokov, resp. im prislúchajúcich dejinných epoch udialo. Hneď na úvod sa priznám, že v znalosti histórie mám úžasné medzery. Pomáhal som si hlavne Wikipédiou. A, samozrejme – čo je pre mňa typické – dosť som i improvizoval.

Poďme ale poporiadku. Rok 1111. Keďže vydavateľstvo tohto portálu sídli v Nitre, veľmi sa to hodí. Z roku 1111 pochádza najstaršia dochovaná písomná pamiatka na Slovensku. Prvá Zoborská listina. Potvrdzuje práva Zoborského opátstva na majetky poddaných. Tieto dostali benediktínski mnísi. Pre nich bola okrem duchovného poslania veľmi dôležitá aj poľnohospodárska činnosť. Pričinili sa o zriadenie prvých vinohradov na Zobore, podporovali obrábanie pôdy, pestovanie ovocia a starostlivosť o včely.

Rok 1212. V tomto období v Európe vznikajú feudálne veľkostatky. Ich výmera bola v rozmedzí 350 – 800 ha ornej pôdy, čo umožňovalo trojpoľnú sústavu striedania plodín (hustosiate obilniny, strukoviny, úhor).

Rok 1313. Obdobie, keď sa v Európe začína rozvíjať pestovanie zeleniny a rozvoj nastáva aj vo výrobe denných produktov od hospodárskych zvierat – mlieka a vajec. Onedlho na Slovensku začína valašská kolonizácia. Na naše územie prichádzajú ovce plemena valaška, následne sa etabluje tradičný salašnícky systém chovu a výroba i dnes známych jedinečných produktov.

V období roku 1414 začína v Európe intenzívny rozvoj ovčiarstva a textilného priemyslu. Kontinent však ničia morové epidémie. I na Slovensku tak zostáva veľa ornej pôdy neobrobenej. Výnimkou sú len najúrodnejšie oblasti. Celkovo stagnuje rozvoj spoločnosti. Táto zložitá doba pokračuje až do následného storočia. Okolo roku 1515 sa v Európe začína pestovať kukurica.

Rok 1616 a obdobie okolo neho je už v znamení množstva nových objavov, súvisiacich s obdobím humanizmu a reformáciou. Na francúzskom kráľovskom stole sa v roku 1616 prvýkrát objavujú zemiaky. Do tohto obdobia siaha aj vyšľachtenie viacerých nových plemien hospodárskych zvierat.

V roku 1717 prichádzajú na Dolnú zem, do oblasti Békešskej Čaby prví Slováci, hlavne z oblasti Novohradu, Gemera a Malohontu. Začínajú príkladne gazdovať na tunajšej roky neobrábanej pôde, ktorú zúrodňujú aj vďaka chovu početných populácií hospodárskych zvierat. Na Slovensko začínajú prvé dovozy simentálskeho a pinzgauského dobytka z alpských oblastí Švajčiarska a Rakúska. Ich potomstvo sa tu chová dodnes (slovenské strakaté a pinzgauské plemeno).

V roku 1818 boli francúzskym chemikom M.E.Chevreulom izolované kyselina olejová a steárová. Potomkovia Slovákov, presídlených na dolnú zem dávajú základy receptúre preslávenej Čabianskej klobásy (na úvodnej snímke).

Rok 1919 predznamenáva obdobie úžasného rozvoja. Súvisí s rodiacou sa demokraciou, slobodným výskumom a inováciami. Na Slovensku bol schválený zákon o založení Univerzity Komenského v Bratislave. Vznikol historický predchodca dnešného Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva - pobočka pražského Poľnohospodárskeho ústavu účtovnícko – spravovedného.

Čo prinesie rok 2020? Uvidíme. Vieme, že 29. februára budú parlamentné voľby. Potom sa dozvieme, kto sa postaví na čelo agrorezortu, kto na čelo rezortu školstva a výskumu, kto bude ministrom financií. Oni exekutívnymi rozhodnutiami stanovia limity pre agropotravinárstvo. Vieme, že v roku 2020 sa uskutoční brexit. Ten ovplyvní aj budúcu spoločnú poľnohospodársku politiku. No a jej rámce budú v roku 2020 zadefinované. Čo zásadné rok 2020 prinesie pre svet, sa dozvedia naši potomkovia o 100 rokov zo zdroja podobného dnešnej Wikipédii.

Prajem vám v roku s netuctovými číslicami dobré zdravie. Prežite počas neho čo najviac radostných chvíľ.Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

pottinger

kuhn spravocanie pôdy

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov