logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

Komentár: Úcta má rozličné podoby

komentar-dukes

Marián Dukes

Vždy keď náš syn donesie zlú známku z biológie tak mu trocha žartom,

trocha aj so smútkom v očiach hovoríme, že je ak by sa to dozvedel jeho dedko (zootechnik, poľovník a rybár), zrejme by sa presýpal v urne. Bohužiaľ, už takmer 7 rokov nie je môj otec medzi nami. Tieto dve vety sú mostíkom k téme úcty.

Konkrétne ide o úctu k našim predchodcom, ktorí zadefinovali odbornú terminológiu. Ako vyštudovaný zootechnik sa budem vyjadrovať najmä k dianiu v tejto oblasti. Necítim sa celkom kompetentný prezentovať svoje výhrady k agronomickej či mechanizačnej technológii. Na to mám svojich kolegov zo „sesterských“ redakcií, ku ktorým chodím na „rozumy“.

Tvorba odbornej terminológie bola v našich končinách do veľkej miery a pomerne dlhý čas ovplyvnená faktom, že sme žili v spoločnom štáte s Čechmi. Napriek tomu dokázali naši odborníci zvoliť priemerné a zrozumiteľné odborné výrazy, z ktorých sa mnohé, bohužiaľ, ešte stále neudomácnili v našom každodennom živote. Najvýstižnejším zástupcom tejto kategórie je slovo brezosť. Jeho slovenský ekvivalent má hneď podôb. Kravy sú teľné, prasnice sú prasné, ovce a kozy sú kotné a kobyly žrebné. Druhým termínom je slovo porážka – správne by sme mali hovoriť o jatočnom usmrtení, resp. zabití. Opäť ide o výpožičku z češtiny. Niektorí chovatelia majú v maštali namiesto genofondu genetiku. Tu ide, naopak, o amerikanizmus.

V poslednom čase sa veľmi rozmohlo používanie slova mliečny dobytok, resp. mliečna farma. Odborná literatúra pozná v tomto smere jediný správny termín - mliekový. Máme mliekový dobytok a kravy tohto úžitkového zamerania sú dojnice. V tomto smere stojí odborná terminológia nad názorom pracovníkom Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV, ktorí nerozlišujú medzi slovom mliečny a mliekový. Tak, ako právnici majú svoj vlastný jazyk, aj poľnohospodári majú odborné výrazy, ktoré nie vždy „voňajú“ jazykovedcom.

Môžete si povedať, že nie je dôležité ako sa človek vyjadruje, ale to čo chce povedať keď vás „navádza“ k žiaducemu výsledku. Čiastočne je to pravda. Na druhej strane treba trvať na tom, aby sa v odborných debatách používali korektné výrazy. Najmä ak ide o prednášky a školenia. Ich cieľom by malo byť aj budovanie terminologickej databázy každého jednotlivca. Je to ja prejav úcty k tvorcom odbornej terminológie, z ktorých sú mnohí ešte stále medzi nami a možno je im aj ťažko pri srdci, keď počúvajú naše odborne korektné, avšak terminologicky nekorektné vyjadrenia.Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov