Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

 

vub-2018_01

trhy a ceny zookomodity Ukrajinský mliekový sektor v roku 2017

Ukrajinský mliekový sektor v roku 2017

Zatiaľ čo roky 2012-2013 možno pri cene za mlieko extra kvality približne na úrovni 0,4 EUR/kg z pohľadu ziskovosti považovať za pomerne stabilné, rok 2014 bol spojený s rýchlym prepadom cien, pričom v následnom období od februára 2015 do októbra 2016 došlo k poklesu cien v rozpätí 0,16 - 0,18 EUR/kg. Ziskovosť ukrajinských fariem bola v roku 2016 na historicky najnižšej úrovni, konštatuje viceprezidenta asociácie producentov mlieka Anna Lavrenyuk.

 

Podľa odhadov expertnej skupiny FAO bola situácia v produkcii mlieka najhoršia v období mesiacov máj až september. Priemerná hodnota konvenčného indexu pre mlieko bola v septembri o 31,4 % pod úrovňou mesačného priemeru posledných 5 rokov. Od októbra však už nastal pozvoľný proces zlepšovania situácie na svetových trhoch, čo sa priaznivo premietlo aj do zvyšovania cien v Ukrajine. Trend zvyšovania mal podľa posledných odhadov dosiahnuť koncom roka 2016 vo vzťahu ku koncu roka 2015 hodnotu + 7 %. Napriek tomu však priemerná úroveň ziskovosti bola až o 22,5 % pod priemerom rokov 2011 až 2015. Negatívne faktory však mali aj pozitívne dopady na producentov mlieka v zmysle povzbudenia ku konsolidácii chovov. Výsledkom boli nielen primárne snahy o ochranu svojich záujmov a záujmov mliekového priemyslu zefektívňovaním dialógu s legislatívnou a exekutívou, ale aj hľadanie ďalších rezerv pri zvyšovaní ziskovosti fariem. Rok 2016 zároveň priniesol prvý prototyp združovania sa ukrajinských farmárov, čo predstavuje precedens v zjednocovaní producentov mlieka. Počet kráv v krajine k 1. decembru 2016 dosahoval 2,134 mil. kusov, čo je o 3,9 % menej ako v roku 2015. Podiel kráv chovaných vo veľkochovoch klesol o 4,5 % a dosiahol výsledných 486,4 tis. a podiel kráv chovaných v rámci domácich hospodárstiev klesol o 3,6 % dosahujúc 647,8 tis. kusov. Celkové stavy kráv ku koncu rola 2016 dosahovali približne 2,073 mil. kusov (-4,29 %), pričom veľkochovy predstavovali 483 tis. kusov (-4,4 %) a domáce hospodárstva 1,59 mil. kusov (-4,2 %). Celková produkcia ku koncu roka 2015 dosahovala 10,6 mil. ton, zatiaľ čo výsledná produkcia za rok 2016 približne 10,3 mil. ton. Priemyselné veľkochovy dodali 25,7 % z celkového objemu výroby v krajine. Prvovýrobcom sa podarilo prispieť k celkovému zlepšeniu kvalitatívnych ukazovateľov mlieka, keďže výroba mlieka v extra kvalite sa počas prvých troch kvartálov roka 2016 zvýšila o 4,1 % (z 9,7 % na 13,8 %) a dosiahla úroveň 267 tis. ton.

Zo zdrojov dairynews preložil a upravil:

Miroslav Záhradník, NPPC-VÚŽV Nitra

Ceny komodít na trhoch - klikni pre rozšírenú tabuľku

komodita

burza mena cena
pšenica EURONEXT/Matif EUR/t 175.25
repka EURONEXT/Matif EUR/t 349.25
kukurica EURONEXT/Matif EUR/t 171.50
EÚ pšenica CBoT, USA EUR/t 163.25
Komodity uvod Commodities are powered by Investing.com

euralis_repka_2018

lemken_den-pola-spacince

banner-lemken-0518

banner-pottinger

 

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

chov pole mechanizacia

sady vinoteka agromagazin