Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

 

vub-2018_01

trhy a ceny fytokomodity Sója: predpoklady a riziká tvorby úrody

Sója: predpoklady a riziká tvorby úrody

Sóju, ako plodinu pozitívne vplývajúcu na štruktúru pôdy, môžu vysoko zhodnotiť najmä pestovatelia, ktorí nemajú k dispozícii maštaľný hnoj.

V súčasnosti sa k objektívnym rizikám pestovania sóje, ako sú napr. spomenuté nepriaznivo rozdelené zrážky a vlahový deficit počas kritických rastových fáz, zaburinenosť porastu a niekedy neúčinný boj proti burinám, pripájajú aj subjektívne riziká - rôzne lobingy importných firiem, dodávajúcich na náš trh tisícky ton sójových extrahovaných šrotov.
Podľa údajov Štatistického úradu SR v období rokov 1997 - 2012 zo všetkých strukovín zaznamenalo pestovanie sóje na Slovensku najvýraznejší nárast. Pestovateľské plochy sóje sa v tomto období pohybovali v širokom rozmedzí, od 965 ha (rok 1997) až do 21 889 hektárov (rok 2012). Pestovanie sóje dosiahlo v tomto roku aj historické maximum v produkcii semena - 41 832 ton.
Skúsenosti ukázali, že pestovanie sóje je prednostne potrebné rozvíjať na stredne ťažkých pôdach typu fluvizemí, kde sú možnosti využitia závlah a v dôsledku ich alokácie vedľa tokov riek i priaznivejšia mikroklíma, pretože sója priaznivo reaguje na vyššiu relatívnu vlhkosť vzduchu. Rizikovým faktorom jej pestovania na ťažkých fluvizemiach glejových sa stáva zhutňovanie pôd a v dôsledku toho nadmerná vlhkosť v oblasti koreňovej zóny spôsobujúca zníženie úrod.
Pestovateľský rok 2012 ukázal, že sóju je možné za určitých podmienok s úspechom pestovať, je však potrebné jej poskytnúť všetko, čo potrebuje, t. j. rešpektovať jej agroekologické nároky a dodržať agrotechnické požiadavky. Dá sa predpokladať, že súčasný trend zvyšovania plôch sóje na Slovensku bude naďalej pokračovať a to tak z dôvodu veľmi cenných agronomických vlastností sóje, ako aj jej realizačnej cene, ktorá sa aj napriek konkurenčnému tlaku stále udržuje na ekonomicky výhodnej úrovni.
Ing. D. Šariková, CSc., VÚAe Michalovce
Spracoval Ing. Tomáš Baran, Naše Pole
Viac sa dočítate v č. 7/2013 časopisu Naše Pole
Vývoj zberových plôch, produkcie a úrody  sóje v SR

Ukazovateľ

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

ZP, ha

9 326

10 983

8 510

10 898

12 036

7 795

5 408

9 286

13 976

19 667

21 889

Produkcia , t

15019

12210

13511

18964

20553

11029

11379

15379

24045

36922

41832

Ú, t.ha-1

1,61

1,11

1,59

1,74

1,71

1,41

2,1

1,66

1,72

1,88

1,91

ZP - zberová plocha, Ú- úroda  t.ha-1, údaje: ŠÚ SR
Zberové plochy a úrody sóje v roku 2012 podľa krajov

Kraj

2012

ZP, ha

Ú, t.ha-1

SR spolu

21 889

1,91

Bratislavský

D

D

Trnavsky

527

1,86

Trenčiansky

577

1,86

Nitriansky

2 591

1,53

Žilinsky

D

D

Banskobystricky

4 151

1,93

Prešovsky

1 555

2,03

Košický

12 112

2,00

ZP - zberová plocha, Ú - úroda,  D - dôverný údaj,  údaje: ŠÚ SR

Ceny komodít na trhoch - klikni pre rozšírenú tabuľku

komodita

burza mena cena
pšenica EURONEXT/Matif EUR/t 179.00
repka EURONEXT/Matif EUR/t 358.25
kukurica EURONEXT/Matif EUR/t 171.00
EÚ pšenica CBoT, USA EUR/t 159.25
Komodity uvod Commodities are powered by Investing.com

euralis_repka_2018

lemken_den-pola-spacince

banner-lemken-0518

banner-pottinger

 

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

chov pole mechanizacia

sady vinoteka agromagazin