Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

sppk-logo2Nerozdeľovať, ale spájať!

Jana Holéciová

Na Slovensku existujú len dve skupiny poľnohospodárov. Nie malí a veľkí poľnohospodári, ale len skutoční, ktorí pracujú na poliach, v maštaliach, sadoch, zamestnávajú ľudí na vidieku, vyrábajú potraviny s pridanou hodnotou. V ostrom kontraste k nim je druhá skupina podnikateľov – teda tí, ktorí obchádzajú zákony a zneužívajú nemotivačne nastavený systém poberania podpôr v poľnohospodárstve.

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora tak podporuje názor Klubu 500 o nevhodnosti delenia poľnohospodárov na malých a veľkých, ktorý dnes /4. júla 2018/ prezentoval na tlačovej besede.

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora je najväčšia samosprávna organizácia v agropotravinárskom sektore na Slovensku, ktorá združuje podniky s rôznou veľkosťou výmery. Aj preto veľmi citlivo vníma fakt, že spoločnosť začala rozlišovať poľnohospodára podľa toho, na akej veľkej ploche hospodári. Pod tlakom udalostí z posledných týždňov a mesiacov a niekedy aj nesprávne interpretovaných faktov v médiách sa v ľuďoch automaticky vytvoril mylný názor, že veľké firmy predstavujú zlo pre malých poľnohospodárov. Tento názor je nesprávny, vedie k polarizácii spoločnosti a výrazne škodí morálnemu kreditu všetkých slušných poľnohospodárov.

„Vníma spoločnosť fakt, že nebyť toho tzv. veľkého podniku, sto ľudí z konkrétnej dediny by nemalo prácu? Že chová napríklad 2000 bahníc, 900 dojníc s ročnou produkciou mlieka na úrovni 8 miliónov litrov? Máme príklady poľnohospodárskych podnikov, ktoré varia obedy pre obce, úzko s nimi spolupracujú, majú bitúnky, mlyny, pekárne, vinárstva, podnikové predajne s vlastnými výrobkami, šijú módne konfekcie, vyrábajú vlastné sejačky, učia študentov v rámci systému duálneho vzdelávania, odstraňujú nelegálne skládky v chotároch obcí, kde pracujú. A samozrejme platia vysoké dane a odvody“, naznačuje prínos poľnohospodárskych podnikov pre národné hospodárstvo a obce predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho. Rovnako podotýka, že napríklad poľnohospodárske družstvo s výmerou 4000 ha a 200 zamestnancami je vlastne dobrovoľným zoskupením 200 roľníkov, ktorí v ňom pracujú. Jeho silná živočíšna výroba znamená aj zvyšovanie kvality pôdy cez organickú hmotu.

Dnes, keď celé agropotravinárske odvetvie balansuje nad priepasťou s názvom potravinová nesebestačnosť, keď sa pasívne saldo zahraničného obchodu s agropotravinárskymi výrobkami vyšplhalo na cca. 1,4 mld. eur /údaj za rok 2017/, keď v obchodoch máme z desiatich potravín len 4 vyrobené na Slovensku, je rozdeľovanie poľnohospodárskej verejnosti nezmyselným spôsobom obrovským hazardom.

SPPK je za riešenie vážnych odborných tém, ktoré spájajú všetkých poľnohospodárov bez ohľadu na veľkosť výmery alebo región. A tými sú zvýšenie financovania odvetvia zo štátneho rozpočtu od budúceho roka na úroveň 70 miliónov eur, prerozdelenie 30 miliónov eur v tomto roku pre špeciálnu rastlinnú a živočíšnu výrobu, dostupnejšie úvery pre potravinárov alebo výhodnejšia pozícia pre slovenských poľnohospodárov a potravinárov v budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politike po roku 2020.

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov