Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

ekonomika a financie ekonomika agrokomodít tabuľky

Ekonomická efektívnosť pestovania repky olejnej v podmienkach SR za obdobie rokov 2010 - 2015

Tabuľka č. 1.: Náklady na 1 ha repky olejnej v rokoch 2010 a 2015

...viac>

VÚEPP: Efektívnosť pestovania kukurice na zrno v SR v rokoch 2010 - 2015

Tabuľka č. 1: Vývoj nákladov, zisku a rentability kukurice na zrno v rozdielnych prírodných oblastiach v časovom rade 2010 – 2015 vo vybranom súbore podnikov NPPC-VÚEPP

...viac>

Ekonomika odchovu dojného dobytka v roku 2015

Tabuľka 1 - Náklady odchovanej prvôstky z dojných stád dobytka v sledovanom súbore chovateľov (n=24) v roku 2015.

...viac>

VÚŽV: Nákladové parametre v hodnotených chovoch oviec v roku 2015

Tabuľka č. 1: Náklady v roku 2015 (prepočet na 1 kŕmny deň - KD).

...viac>

Ekonomická efektívnosť pestovania repky olejnej v podmienkach SR za obdobie rokov 2009 - 2014

Tabuľka č. 1: Vývoj nákladov, zisku a rentability repky olejnej v  časovom rade 2009 – 2014 vo vybranom súbore VÚEPP

...viac>

Viac článkov...

euralis-repka-0617

Ceny komodít online

Komodity uvod Commodities are powered by Investing.com

Ceny komodít na trhoch - klikni pre rozšírenú tabuľku

komodita

burza mena cena
pšenica EURONEXT/Matif EUR/t 166,00
repka EURONEXT/Matif EUR/t 366,25
kukurica EURONEXT/Matif EUR/t 165,00
EÚ pšenica CBoT, USA EUR/t 165,75
pšenica KBB,SR EUR/t 130.50
kukurica KBB,SR EUR/t
135.00

lemken-banner-01

banner-pottinger